! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Produkter för bussledningar

Are you building a new house or extensively renovating your current home, and replacing the electrical wiring? Then let Niko Home Control install bus wiring. Bus wiring is not just simple wiring but also facilitates complete home automation, with endless possibilities and the flexibility to expand the system, if your family circumstances change for example.

During the electrical works, your installer can ensure you have all the wiring you need to live in a smart, comfortable and safe house and also save energy. With intuitive displays, such as mood controls and the eco-display, you can adapt your electrical installation to your precise requirements. And if you wish to change or expand your controls at a later date, the system flexibility means it's not a problem.

Bus wiring uses cables that carry electricity but also electronic signals. They enable all of the elements of your electrical installation to communicate with one another and make your installation smart. For example, you could use 1 switch in your living room to control the lights in your bedrooms too. The same switch could also be reprogrammed at a later date to turn on the lights in the garden as well.

Filter

Ansluten kontrollenhet för Niko Home Control II

Ansluten kontrollenhet är den centrala modulen i varje Niko Home Control-installation. Den här modulen innehåller mjukvara som endast kan konfigureras med Niko Home Control programming software 2.1.1 eller senare. Den täcker alla grundläggande funktioner i en Niko Home Control-installation. De grundläggande funktionerna innefattar: • Intelligensen som styr logiken i installationen. Genom programmeringsprogramvaran sparas logiken lokalt på kontrollenheten. • Den inbyggda strömförsörjningen ger en inspänning på 26 V till bussen, aktorerna och kontrollerna. Beroende på installationens storlek kan separata strömförsörjningar läggas till. • Anslutningen till Niko Home Control IP-enheter som t.ex. pekskärmar och videodörrstationer. En inbyggd router gör det möjligt för användaren att ansluta upp till 3 enheter direkt. Med en extra nätverksswitch kan detta antal utökas. • Anslutningen till kundens nätverk och internet. Det gör det möjligt för användaren att styra installation både inom- och utomhus (via mobila nätverk som 3G , 4G, GPRS eller WiFi hotspot) med hjälp av mobila enheter (smartphones och surfplattor med iOS eller Android). Det säkerställer också att du kan använda Niko Home Controls programvara för användarsinställningar på PC/Mac och mobila enheter. Enheten har en TEST-knapp för att verifi era att alla andra moduler fungerar korrekt och deras status. Med PROG-knappen kan du utföra temporär grundläggande programmering, utan en dator. Med serviceknappen kan du installera väntande uppdateringar. Varje installation måste omfatta en ansluten kontrollenhet. Efter registrering "ansluts" din installation, vilket aktiverar fjärrstyrning, och du kan ta del av Nikos tjänster för uppdatering och diagnosstik av installationen.

Digital black, uppkopplad anpassningsbar pekskärm för Niko Home Control, 24 V

Digital black är en fullt anpassningsbar pekskärm som har ett extremt användarvänligt gränssnitt med tydliga symboler. Skärmen aktiveras automatiskt när handen närmar sig den. Du kan styra belysning till/från eller dimra den i en åtgärd, styra stämningar, styra ventilation, styra solskydd till önskat läge. Kort sagt, alla möjliga funktioner som finns i ditt Niko Home Control-system. Har du en anslutning till en smart värmeinstallation från ett av våra partnermärken eller en Niko Home Control-termostat (ref. 550-13050)? Då kan du enkelt ställa in temperaturen med Digital black. Med motsvarande konfigurationsapp väljer du inte bara vilka kontroller som visas eller var de befinner sig på skärmen, utan också hur du navigerar genom dina skärmar. Du laddar ner den här appen gratis i respektive appbutik för din mobila enhet. Skärmen kan enkelt installeras i en standard apparatdosa med hjälp av klo- eller skruvfästen och drivs med 24 V DC. I kombination med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control (552-00001) och övriga smarta produkter för Niko Home Control, kan du enkelt lägga till extra automatisering till din befintliga installation. Skärmen kommunicerar via ditt trådlösa hemnätverk med resten av ditt Niko Home Control-system. Du behöver en aktiv internetanslutning för att aktivera och registrera skärmen. Denna internetanslutning säkerställer att din skärm och Niko Home Control-installationen alltid är up-to-date och har de senaste funktionerna.

Strömförsörjning

I kombination med en ansluten kontrollenhet ger strömförsörjningen en extra spänning på 26 V vid bussen, aktorerna och kontrollerna för installationer som är större än vad den inbyggda strömförsörjningen i kontrollenheten klarar av. Upp till 2 extra strömförsörjningsenheter kan anslutas till installationer med en ansluten kontrollenhet. MASTER-knappen används inte eftersom kontrollenheten alltid är MASTER. Mer information om antalet strömförsörjningsenheter som krävs fi nns i installationsmanualen.

Spårkoppling

Denna enhet monteras alltid först till vänster i början av en ny DIN-skena som inte innehåller en ansluten kontrollenhet eller strömförsörjning. 4 skruvkontakter på ovan- och undersidan för att ansluta till föregående- och nästa DIN-skena.

Kopplingsaktor 3x230/16

Kopplingsaktorn med 3 kanaler är lämplig vid användning av högst tre olika kretsar, t.ex. belysningspunkter eller eluttag. Aktorn kan vidarekoppla en neutralledare vid avsaknaden av neutral-plint. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten. Bistabila reläer garanterar låg energiförbrukning.

Kopplingsaktor 6x230/16

Kopplingsaktorn med 6 kanaler är lämplig vid användning av högst sex olika kretsar, t.ex. belysningspunkter eller eluttag. Aktorn kan vidarekoppla två neutralledare vid avsaknaden av neutral-plint. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten. Bistabila reläer garanterar låg energiförbrukning.

Dimmeraktor 2x400 W universal

Dimmeraktor universal är en DIN-enhet med två kanaler för dimring av belysningskretsar. Denna aktor är lämplig för glödlampor, 230 V halogenlampor, 12 V halogenlampor med en ferromagnetisk eller elektronisk transformator, dimbara LED-lampor (max. 10) och dimbara lågenergilampor CFLi (max. 10). Den lägsta ljusstyrkan och typen av last som du vill dimra ställs in på fronten av enheten. Dimmeraktorer kan placeras bredvid varandra utan ytterligare åtgärder.

Motoraktor 3x230/6

Motoraktor kan styra upp till tre motorstyrda enheter, som t.ex. markiser, jalusier och persienner. Aktorn kan vidarekoppla två neutralledare vid avsaknaden av neutral-plint. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten. Bistabila reläer garanterar låg energiförbrukning. Körtiden kan anpassas via programmeringsprogramvaran (5 s till 4 min, justerbar per sekund).

Energimätare 1x230/63

Denna energimätare gör det möjligt för den boende att mäta förbrukningen eller produktionen på en krets eller fas. Enheten är lämplig för mätning av den totala förbrukningen eller totala produktionen i hem anslutna till ett enfas-ledningsnät. Du fäster den medföljande strömtången genom sätta den runt ledaren i kretsen eller fasen som ska mätas (mätning av ström) och du använder anslutningsterminalerna för att upprätta en anslutning till kretsen eller fasen som ska mätas (mätning av spänning). Genom att mäta både ström och spänning erhåller du exakta mätningar. Förbrukningen eller produktionen visas på eko-displayen. Med användning av pekskärmen eller energiprogramvaran kan den boende enkelt och bekvämt övervaka förbrukningen eller produktionen och upptäcka ovanliga toppar. Installationen måste utrustas med en ansluten kontrollenhet som registrerar uppmätta data för att tillhandahålla en detaljerad analys och historik. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten.

Energimätare 3x400/63

Denna energimätare gör det möjligt för den boende att mäta förbrukningen eller produktionen. Trefasmätningar är möjliga i bostäder som är anslutna till ett trefasnät 3N 400 Vac, och inte i installationer på ett trefasnät 3 x 230 Vac. Enheten är också lämpad för att mäta tre separata enfas-kretsar, såsom produktionen eller förbrukningen (t.ex. övervåningen i en bostad eller en specifi k apparat). Mätning av tre separata enfaskretsar kan göras såväl i enfasinstallationer 230V, i installationer 3N 400 Vac som i installationer 3x 230 Vac. Du fäster de tre medföljande strömtängerna genom sätta dem runt ledarna i kretsarna eller faserna som ska mätas (mätning av ström) och du använder anslutningsterminalerna för att upprätta en anslutning till kretsarna eller faserna som ska mätas (mätning av spänning). Genom att mäta både ström och spänning erhåller du exakta mätningar. Förbrukningen och/eller produktionen visas på eko-displayen. Med användning av pekskärmen eller energiprogramvaran kan den boende enkelt och bekvämt övervaka förbrukningen eller produktionen och upptäcka ovanliga toppar. Installationen måste utrustas med en ansluten kontrollenhet som registrerar uppmätta data för att tillhandahålla en detaljerad analys och historik. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten.

Pulsräknare

Med pulsräknaren kan du övervaka gas-, vatten- och elförbrukning eller elproduktion. Enheten har tre pulsingångar och kan anslutas till upp till tre mätare. Du ansluter enheten till pulsutgången på en gas-, vatten- eller elmätare. Endast en gasmätare och en vattenmätare kan anslutas till varje installation. Skalfaktorn för pulsarna (t.ex. 1 puls = 10 liter) och mätartypen (gas, vatten eller el) kan väljas via programmeringsprogramvaran. Förbrukningen och/eller produktionen visas på eko-displayen. Med användning av pekskärmen eller energiprogramvaran kan den boende enkelt och bekvämt övervaka förbrukningen eller produktionen och upptäcka ovanliga toppar. Installationen måste utrustas med en ansluten kontrollenhet som registrerar uppmätta data för att tillhandahålla en detaljerad analys och historik. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten.

Värme-/kylaktor 4x230/16

Värme-/kylaktor styr uppvärmningen eller kylningen i fyra zoner eller rum. Varje zon eller rum ska utrustas med en Niko Home Control-termostat. Aktorn har fyra utgångar för styrning av elektrisk värme eller ställdon (230 Vac eller 24 Vdc) i fyra zoner eller rum samt en utgång för styrning av extern värmepanna eller kylanläggning. De flesta uppvärmnings- eller kylningsenheterna är utrustade med en ingångskontakt för detta ändamål. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten. Bistabila reläer garanterar låg energiförbrukning. Du kontaktar VVS-installatören för att förse anläggningen med ställdon på kylanläggningen, radiatorerna eller golvvärmefördelaren.

Ventilationsaktor

Ventilationsaktor styr det centrala ventilationssystemet via Niko Home Control-installationen. Aktorn är lämplig för ventilationstyp C (mekanisk frånluftsventilation) och D (mekanisk till- och frånluftssventilation med värmeåtervinning). Med programmeringsprogramvaran kan du välja när och hur länge ventilationen ska vara aktiv för respektive inställning, dvs. låg (eko), normal eller hög. Den boende kan spara avsevärt mycket energi och samtidigt behålla optimal luftkvalitet genom att lägga till ventilationstyrningen till exempelvis allt av-funktionen eller kalenderbaserade funktioner. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten. Bistabila reläer garanterar låg energiförbrukning.

Analog utgångsaktor 0–10 V

Upp till tre externa dimrar med hög effekt kan anslutas till Niko Home Control-installationen med användning av den analoga utgångsaktorn 0–10 V. Nikos externa dimrar: 05-711, 05-715, 65-410 och 330-00701.

Analog dimmeraktor 1–10 V

Upp till tre LED-drivdon, drivdon för lysrör och/eller dimrar för hög effekt kan anslutas till Niko Home Control-installationen med den analoga dimmeraktorn 1–10 V: - LED-drivdon med en analog ingång 1-10V. - elektroniska reglerdon för lysrör med en analog ingång 1-10V. - dimrar med hög effekt med en analog ingång 1–10 V. Nikos externa dimrar: 05-715, 65-410, 65-412, 65-416 en 330-00701.

Binäringång 3x potentialfri

Med binäringången kan du ansluta högst tre sensorer med en NO-kontakt eller en NPN-transistorutgång till Niko Home Control-installationen. De anslutna sensorerna ska vara lämpliga för applikationer med säkerhetsklenspänning (SELV). Typiska applikationer inkluderar skymningsreläer, brandvarnare, rörelsesensorer, dörrkommunikationssystem eller kontakter som används i lås, telefongränssnitt och larminstallationer.

Analogingång 3x0-10V

Med analogingången kan du ansluta tre externa analoga sensorer med en styrspänning på 0–10 V till Niko Home Control-installationen. Dessa sensorer ska vara lämpliga för applikationer med säkerhetsklenspänning (SELV). Det kan vara sensorer för mätning av solljus, vind, regn, CO 2 , luftfuktighet eller temperatur. Beroende på värdena som mäts kan tillämpning som t.ex. markiser, jalusier och lampor styras automatiskt.

USB RF interface

The USB RF interface makes it possible to use Niko wireless Easywave controls (with the exception of the remote control 05-312) in the Niko Home Control installation for bus cabling. This allows wireless controls to be installed: • on surfaces unsuited to cabling (e.g. glass or concrete partitions) • for the renovation of heritage-listed buildings • for expansions of existing installations where drilling or channelling work is not permitted • in office areas with movable partition walls • when complex cabling is to be avoided. The interface is shaped like a USB stick and can be connected to the extension cable (3 m) provided, with the connected controller in the electrical cabinet. The end of the extension cable is fitted with an assembly ring allowing the antennae to be attached to the outside of the electrical cabinet for optimal reception.

Enskild tryckknapp med LED, ”gå hemifrån”-symbol

Den enskilda tryckknappen har en åtgärdsknapp med ”gå hemifrån”-symbol. Med denna åtgärdsknapp kan användaren stänga av alla lampor i hemmet samt vissa apparater som kan utgöra en säkerhetsrisk (strykjärn, kokplatta, fritös). Du ställer i programvaran enkelt in vilka lampor/apparater som ska stängas av. Åtgärdsknappen är utrustad med en bärnstensfärgad lysdiod som indikerar åtgärdsstatus. Knappen är ansluten till det väggmonterade kretskortet via en klickmekanism.

Enkel tryckknapp

Den enkla tryckknappen har en vippa. Med denna vippa kan den boende styra en belysningspunkt eller belysningskrets, tända eller dimra en dimbar belysningspunkt eller aktivera en stämning. Du monterar tryckknappen på en brytarinsats via en klickmekanism.

Enkel tryckknapp med LED

Den enkla tryckknappen har en vippa. Denna vippa kan den boende styra en belysningspunkt eller belysningskrets, tända eller dimra en dimbar belysningspunkt eller aktivera en stämning. Vippan har en gul LED-lampa som visar åtgärdens status. Du monterar tryckknappen på väggkretskortet via en klickmekanism.

Dubbel tryckknapp

Den dubbla tryckknappen har två vippor. Med dessa vippor kan den boende styra en belysningspunkt eller belysningskrets, tända eller dimra en dimbar belysningspunkt eller aktivera en stämning. Du monterar tryckknappen på en brytarinsats via en klickmekanism.

Fyrdubbel tryckknapp med LED

Fyrdubbel tryckknapp med LED, Den fyrdubbla tryckknappen har fyra vippor. Med dessa vippor kan den boende styra en belysningspunkt eller belysningskrets, tända eller dimra en dimbar belysningspunkt eller aktivera en stämning. Vipporna har en gul LED-lampa som visar åtgärdens status. Du monterar tryckknappen på en brytarinsats via en klickmekanism.

Enkel dimmerkontroll

Den enkla dimmerkontrollen har en grupp med tre vippor. Med dem kan den boende tända eller dimra en belysningspunkt eller en grupp av belysningspunkter. Du monterar tryckknappen på en brytarinsats via en klickmekanism.

Sidan 1 av 2