! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Produkter för bussledningar

Bygger du ett nytt hus eller genomför du en omfattade renovering av ditt hus, och byter ut alla elledningar? Låt då Niko Home Control installera bussledningar. Bussledningar är inte bara vanliga ledningar utan möjliggör komplett hemautomatisering med ändlösa möjligheter och flexibiliteten att kunna utöka systemet, till exempel om din familjesituation förändras.

Under elarbetet kan installatören se till att du har alla ledningar du behöver för att bo i ett smart, komfortabelt och säkert hus och samtidigt spara energi. Med intuitiva displayer, till exempel stämningskontroll och eko-displayen, kan du anpassa elinstallationen efter dina specifika behov. Och om du vill ändra eller utöka dina kontroller i ett senare skede går det bra, tack vare systemets flexibilitet.

Bussledningar är kablar som överför elektricitet och elektroniska signaler. De gör det möjligt för alla enheter i elinstallationen att kommunicera med varandra och göra installationen smart. Du kan till exempel använda 1 brytare i vardagsrummet för att även styra lamporna i sovrummen. Samma brytare kan programmeras om i ett senare skede så att den också tänder belysningen i trädgården.

Filter

Ansluten kontrollenhet för Niko Home Control II

Ansluten kontrollenhet är den centrala modulen i varje Niko Home Control-installation. Den här modulen innehåller mjukvara som endast kan konfigureras med Niko Home Control programming software 2.1.1 eller senare. Den täcker alla grundläggande funktioner i en Niko Home Control-installation. De grundläggande funktionerna innefattar: • Intelligensen som styr logiken i installationen. Genom programmeringsprogramvaran sparas logiken lokalt på kontrollenheten. • Den inbyggda strömförsörjningen ger en inspänning på 26 V till bussen, aktorerna och kontrollerna. Beroende på installationens storlek kan separata strömförsörjningar läggas till. • Anslutningen till Niko Home Control IP-enheter som t.ex. pekskärmar och videodörrstationer. En inbyggd router gör det möjligt för användaren att ansluta upp till 3 enheter direkt. Med en extra nätverksswitch kan detta antal utökas. • Anslutningen till kundens nätverk och internet. Det gör det möjligt för användaren att styra installation både inom- och utomhus (via mobila nätverk som 3G , 4G, GPRS eller WiFi hotspot) med hjälp av mobila enheter (smartphones och surfplattor med iOS eller Android). Det säkerställer också att du kan använda Niko Home Controls programvara för användarsinställningar på PC/Mac och mobila enheter. Enheten har en TEST-knapp för att verifi era att alla andra moduler fungerar korrekt och deras status. Med PROG-knappen kan du utföra temporär grundläggande programmering, utan en dator. Med serviceknappen kan du installera väntande uppdateringar. Varje installation måste omfatta en ansluten kontrollenhet. Efter registrering "ansluts" din installation, vilket aktiverar fjärrstyrning, och du kan ta del av Nikos tjänster för uppdatering och diagnosstik av installationen.

Strömförsörjning

I kombination med en ansluten kontrollenhet ger strömförsörjningen en extra spänning på 26 V vid bussen, aktorerna och kontrollerna för installationer som är större än vad den inbyggda strömförsörjningen i kontrollenheten klarar av. Upp till 2 extra strömförsörjningsenheter kan anslutas till installationer med en ansluten kontrollenhet. MASTER-knappen används inte eftersom kontrollenheten alltid är MASTER. Mer information om antalet strömförsörjningsenheter som krävs fi nns i installationsmanualen.

Spårkoppling

Denna enhet monteras alltid först till vänster i början av en ny DIN-skena som inte innehåller en ansluten kontrollenhet eller strömförsörjning. 4 skruvkontakter på ovan- och undersidan för att ansluta till föregående- och nästa DIN-skena.

Kopplingsaktor 3x230/16

Kopplingsaktorn med 3 kanaler är lämplig vid användning av högst tre olika kretsar, t.ex. belysningspunkter eller eluttag. Aktorn kan vidarekoppla en neutralledare vid avsaknaden av neutral-plint. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten. Bistabila reläer garanterar låg energiförbrukning.

Kopplingsaktor 6x230/16

Kopplingsaktorn med 6 kanaler är lämplig vid användning av högst sex olika kretsar, t.ex. belysningspunkter eller eluttag. Aktorn kan vidarekoppla två neutralledare vid avsaknaden av neutral-plint. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten. Bistabila reläer garanterar låg energiförbrukning.

Dimmeraktor 2x400 W universal

Dimmeraktor universal är en DIN-enhet med två kanaler för dimring av belysningskretsar. Denna aktor är lämplig för glödlampor, 230 V halogenlampor, 12 V halogenlampor med en ferromagnetisk eller elektronisk transformator, dimbara LED-lampor (max. 10) och dimbara lågenergilampor CFLi (max. 10). Den lägsta ljusstyrkan och typen av last som du vill dimra ställs in på fronten av enheten. Dimmeraktorer kan placeras bredvid varandra utan ytterligare åtgärder.

Motoraktor 3x230/6

Motoraktor kan styra upp till tre motorstyrda enheter, som t.ex. markiser, jalusier och persienner. Aktorn kan vidarekoppla två neutralledare vid avsaknaden av neutral-plint. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten. Bistabila reläer garanterar låg energiförbrukning. Körtiden kan anpassas via programmeringsprogramvaran (5 s till 4 min, justerbar per sekund).

Energimätare 1x230/63

Denna modul används för att mäta din totala elförbrukning, solcellsproduktion och energiförbrukningen för enskilda apparater. Med Niko Home-appen och eko-displayen kan du övervaka elförbrukningen, elproduktionen, självförbrukningen och detektera avvikelser. Mätaren gör det också möjligt att använda smarta energivarningar i Niko Home Control som meddelar om energiförbrukningen är onormal. Om du aktiverar Niko Home Control-solläget kan du börja öka din självförbrukning genom att automatiskt aktivera dina apparater vid stora mängder solenergi. Modulen är utrustad med en LED-indikering per kanal och en LED-indikering för status.

Energimätare 3x400/63

Denna modul används för att mäta din totala elförbrukning, solcellsproduktion och energiförbrukningen för enskilda apparater. Med Niko Home-appen och eko-displayen kan du övervaka elförbrukningen, elproduktionen, självförbrukningen och detektera avvikelser. Mätaren gör det också möjligt att använda smarta energivarningar i Niko Home Control som meddelar om energiförbrukningen är onormal. Om du aktiverar Niko Home Control-solläget kan du börja öka din självförbrukning genom att automatiskt aktivera dina apparater vid stora mängder solenergi. Modulen är utrustad med en LED-indikering per kanal och en LED-indikering för status.

Pulsräknare

Med pulsräknaren kan du övervaka gas-, vatten- och elförbrukning eller elproduktion. Enheten har tre pulsingångar och kan anslutas till upp till tre mätare. Du ansluter enheten till pulsutgången på en gas-, vatten- eller elmätare. Endast en gasmätare och en vattenmätare kan anslutas till varje installation. Skalfaktorn för pulsarna (t.ex. 1 puls = 10 liter) och mätartypen (gas, vatten eller el) kan väljas via programmeringsprogramvaran. Förbrukningen och/eller produktionen visas på eko-displayen. Med användning av pekskärmen eller energiprogramvaran kan den boende enkelt och bekvämt övervaka förbrukningen eller produktionen och upptäcka ovanliga toppar. Installationen måste utrustas med en ansluten kontrollenhet som registrerar uppmätta data för att tillhandahålla en detaljerad analys och historik. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten.

Värme-/kylaktor 4x230/16

Värme-/kylaktor styr uppvärmningen eller kylningen i fyra zoner eller rum. Varje zon eller rum ska utrustas med en Niko Home Control-termostat. Aktorn har fyra utgångar för styrning av elektrisk värme eller ställdon (230 Vac eller 24 Vdc) i fyra zoner eller rum samt en utgång för styrning av extern värmepanna eller kylanläggning. De flesta uppvärmnings- eller kylningsenheterna är utrustade med en ingångskontakt för detta ändamål. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten. Bistabila reläer garanterar låg energiförbrukning. Du kontaktar VVS-installatören för att förse anläggningen med ställdon på kylanläggningen, radiatorerna eller golvvärmefördelaren.

Ventilationsaktor

Ventilationsaktor styr det centrala ventilationssystemet via Niko Home Control-installationen. Aktorn är lämplig för ventilationstyp C (mekanisk frånluftsventilation) och D (mekanisk till- och frånluftssventilation med värmeåtervinning). Med programmeringsprogramvaran kan du välja när och hur länge ventilationen ska vara aktiv för respektive inställning, dvs. låg (eko), normal eller hög. Den boende kan spara avsevärt mycket energi och samtidigt behålla optimal luftkvalitet genom att lägga till ventilationstyrningen till exempelvis allt av-funktionen eller kalenderbaserade funktioner. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten. Bistabila reläer garanterar låg energiförbrukning.

Analog utgångsaktor 0–10 V

Upp till tre externa dimrar med hög effekt kan anslutas till Niko Home Control-installationen med användning av den analoga utgångsaktorn 0–10 V. Nikos externa dimrar: 05-711, 05-715, 65-410 och 330-00701.

Analog dimmeraktor 1–10 V

Upp till tre LED-drivdon, drivdon för lysrör och/eller dimrar för hög effekt kan anslutas till Niko Home Control-installationen med den analoga dimmeraktorn 1–10 V: - LED-drivdon med en analog ingång 1-10V. - elektroniska reglerdon för lysrör med en analog ingång 1-10V. - dimrar med hög effekt med en analog ingång 1–10 V. Nikos externa dimrar: 05-715, 65-410, 65-412, 65-416 en 330-00701.

Binäringång 3x potentialfri

Med binäringången kan du ansluta högst tre sensorer med en NO-kontakt eller en NPN-transistorutgång till Niko Home Control-installationen. De anslutna sensorerna ska vara lämpliga för applikationer med säkerhetsklenspänning (SELV). Typiska applikationer inkluderar skymningsreläer, brandvarnare, rörelsesensorer, dörrkommunikationssystem eller kontakter som används i lås, telefongränssnitt och larminstallationer.

Analogingång 3x0-10V

Med analogingången kan du ansluta tre externa analoga sensorer med en styrspänning på 0–10 V till Niko Home Control-installationen. Dessa sensorer ska vara lämpliga för applikationer med säkerhetsklenspänning (SELV). Det kan vara sensorer för mätning av solljus, vind, regn, CO 2 , luftfuktighet eller temperatur. Beroende på värdena som mäts kan tillämpning som t.ex. markiser, jalusier och lampor styras automatiskt.

Enkel tryckknapp

Den enkla tryckknappen har en vippa. Med denna vippa kan den boende styra en belysningspunkt eller belysningskrets, tända eller dimra en dimbar belysningspunkt eller aktivera en stämning. Du monterar tryckknappen på en brytarinsats via en klickmekanism.

Dubbel tryckknapp

Den dubbla tryckknappen har två vippor. Med dessa vippor kan den boende styra en belysningspunkt eller belysningskrets, tända eller dimra en dimbar belysningspunkt eller aktivera en stämning. Du monterar tryckknappen på en brytarinsats via en klickmekanism.

Enkel dimmerkontroll

Den enkla dimmerkontrollen har en grupp med tre vippor. Med dem kan den boende tända eller dimra en belysningspunkt eller en grupp av belysningspunkter. Du monterar tryckknappen på en brytarinsats via en klickmekanism.

Dubbel dimmerkontroll

Den enkla dimmerkontrollen har två grupper med tre vippor. Med dem kan den boende tända eller dimra två belysningspunkter eller två grupper av belysningspunkter. Du monterar tryckknappen på en brytarinsats via en klickmekanism.

Enkel motorkontroll

Den enkla motorkontrollen har en grupp med tre vippor. Med dem kan den boende styra motorer för en grupp av markiser, jalusier eller persienner. Du monterar tryckknappen på en brytarinsats via en klickmekanism.

Dubbel motorkontroll

Den dubbla motorkontrollen har två grupper med tre vippor. Med dem kan den boende styra motorer för två grupper av markiser, jalusier eller persienner. Du monterar tryckknappen på en brytarinsats via en klickmekanism.

Ventilationskontroll med LED

Ventilationskontroll med LED, Tryckknappen har fyra vippor: en för varje läge för ventilationssystemet (låg, normal och hög) och en knapp för forceringsläge som aktiverar den högsta inställningen under en förinställd tidsperiod. Därefter återgår den till det föregående läget. Vipporna har en gul LED-lampa som visar vilket läge som är aktiverat. Du monterar tryckknappen på en brytarinsats via en klickmekanism.

Tryckknappsgränssnitt

Tryckknappsgränssnittet används för att ansluta externa knappar (t.ex. Niko Hydro) till Niko Home Control. Gränssnittet installeras bakom strömställaren. Tryckknappsgränssnittet kan användas utomhus, under förutsättning att det stänksäkra Niko Hydro-höljet används.

Sidan 1 av 2