! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Produkter för bussledningar

Bygger du ett nytt hus eller genomför du en omfattade renovering av ditt hus, och byter ut alla elledningar? Låt då Niko Home Control installera bussledningar. Bussledningar är inte bara vanliga ledningar utan möjliggör komplett hemautomatisering med ändlösa möjligheter och flexibiliteten att kunna utöka systemet, till exempel om din familjesituation förändras.

Under elarbetet kan installatören se till att du har alla ledningar du behöver för att bo i ett smart, komfortabelt och säkert hus och samtidigt spara energi. Med intuitiva displayer, till exempel stämningskontroll och eko-displayen, kan du anpassa elinstallationen efter dina specifika behov. Och om du vill ändra eller utöka dina kontroller i ett senare skede går det bra, tack vare systemets flexibilitet.

Bussledningar är kablar som överför elektricitet och elektroniska signaler. De gör det möjligt för alla enheter i elinstallationen att kommunicera med varandra och göra installationen smart. Du kan till exempel använda 1 brytare i vardagsrummet för att även styra lamporna i sovrummen. Samma brytare kan programmeras om i ett senare skede så att den också tänder belysningen i trädgården.

Filter

Ansluten kontrollenhet för Niko Home Control II

Ansluten kontrollenhet är den centrala modulen i varje Niko Home Control-installation. Den här modulen innehåller mjukvara som endast kan konfigureras med Niko Home Control programming software 2.1.1 eller senare. Den täcker alla grundläggande funktioner i en Niko Home Control-installation. De grundläggande funktionerna innefattar: • Intelligensen som styr logiken i installationen. Genom programmeringsprogramvaran sparas logiken lokalt på kontrollenheten. • Den inbyggda strömförsörjningen ger en inspänning på 26 V till bussen, aktorerna och kontrollerna. Beroende på installationens storlek kan separata strömförsörjningar läggas till. • Anslutningen till Niko Home Control IP-enheter som t.ex. pekskärmar och videodörrstationer. En inbyggd router gör det möjligt för användaren att ansluta upp till 3 enheter direkt. Med en extra nätverksswitch kan detta antal utökas. • Anslutningen till kundens nätverk och internet. Det gör det möjligt för användaren att styra installation både inom- och utomhus (via mobila nätverk som 3G , 4G, GPRS eller WiFi hotspot) med hjälp av mobila enheter (smartphones och surfplattor med iOS eller Android). Det säkerställer också att du kan använda Niko Home Controls programvara för användarsinställningar på PC/Mac och mobila enheter. Enheten har en TEST-knapp för att verifi era att alla andra moduler fungerar korrekt och deras status. Varje installation måste omfatta en ansluten kontrollenhet. Efter registrering "ansluts" din installation, vilket aktiverar fjärrstyrning, och du kan ta del av Nikos tjänster för uppdatering och diagnosstik av installationen.

Digital black, uppkopplad anpassningsbar pekskärm för Niko Home Control, 24 V

Digital black är en fullt anpassningsbar pekskärm som har ett extremt användarvänligt gränssnitt med tydliga symboler. Skärmen aktiveras automatiskt när handen närmar sig den. Du kan styra belysning till/från eller dimra den i en åtgärd, styra stämningar, styra ventilation, styra solskydd till önskat läge. Kort sagt, alla möjliga funktioner som finns i ditt Niko Home Control-system. Denna Digital black 24V-variant kan, eftersom den är utrustad med temperatursensor och algoritm, programmeras som en zontermostat när den är kopplad till en Niko Home Control värme-/kylaktor (550-00150) eller kopplingsaktor (550-00103 eller 550-00106), programmerad för elektrisk uppvärmning. Har du extra termostater (550-1305X) eller en aktiv anslutning till någon av våra uppvärmningspartners? Då kan du enkelt ställa in temperaturen med Digital black. När Digital black används som en termostat ställer du in gränsvärdena och veckoprogrammen i Niko Home-appen. Med motsvarande konfigurationsapp väljer du inte bara vilka kontroller som visas eller var de befinner sig på skärmen, utan också hur du navigerar genom dina skärmar. Du laddar ner den här appen gratis i respektive appbutik för din mobila enhet. Skärmen kan enkelt monteras i en standardinfällningsdosa med det vanliga klo- eller skruvfästet och drivs av separat 24 V DC-försörjning (t.ex. 340-00050). Skärmen kommunicerar via ditt trådlösa hemnätverk med resten av ditt Niko Home Control-system. Du behöver en aktiv internetanslutning för att aktivera din Digital black. Den här internetuppkopplingen garanterar att din Digital black och Niko Home Control-installation alltid är uppdaterad och har de allra senaste funktionerna.

Strömförsörjning

I kombination med en ansluten kontrollenhet ger strömförsörjningen en extra spänning på 26 V vid bussen, aktorerna och kontrollerna för installationer som är större än vad den inbyggda strömförsörjningen i kontrollenheten klarar av. Upp till två extra strömförsörjningsenheter kan anslutas till installationer med en ansluten kontrollenhet. MASTER-knappen används inte eftersom kontrollenheten alltid är MASTER. Mer information om antalet strömförsörjningsenheter som krävs fi nns i installationsmanualen.

Spårkoppling

Denna enhet monteras alltid först till vänster i början av en ny DIN-skena som inte innehåller en ansluten kontrollenhet eller strömförsörjning. 4 skruvkontakter på ovan- och undersidan för att ansluta till föregående- och nästa DIN-skena.

Kopplingsaktor 3x230 V/16 A

Kopplingsaktorn med 3 kanaler är lämplig vid användning av högst tre olika kretsar, t.ex. belysningspunkter eller eluttag. Aktorn kan vidarekoppla en neutralledare vid avsaknaden av neutral-plint. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten. Bistabila reläer garanterar låg energiförbrukning.

Kopplingsaktor 6x230 V/16 A

Kopplingsaktorn med 6 kanaler är lämplig vid användning av högst sex olika kretsar, t.ex. belysningspunkter eller eluttag. Aktorn kan vidarekoppla två neutralledare vid avsaknaden av neutral-plint. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten. Bistabila reläer garanterar låg energiförbrukning.

Dimmeraktor 2x400 W universal

Dimmeraktor universal är en DIN-enhet med två kanaler för dimring av belysningskretsar. Denna aktor är lämplig för glödlampor, 230 V halogenlampor, 12 V halogenlampor med en ferromagnetisk eller elektronisk transformator, dimbara LED-lampor och dimbara lågenergilampor CFLi. Den lägsta ljusstyrkan och typen av last som du vill dimra ställs in på fronten av enheten. Dimmeraktorer kan placeras bredvid varandra utan ytterligare åtgärder.

DALI-2 gateway broadcast, 2-kanals

DALI-2 broadcast två-kanals gateway låter dig styra upp till 128 DALI-enheter till en Niko Home Control-installation. De två kanalerna exponeras som dimbara ljuskällor i Niko Home Control utan ytterligare konfiguration eller användning av DALI-programvara. Alla DALI-enheter per kanal kommer samtidigt att reagera på ett Niko Home Control-kommando, vilket innebär att upp till 64 enheter per kanal fungerar som en enda dimbar tändning. Modulen levereras med inbyggd strömförsörjning, så det finns ingen anledning att använda en dedikerad DALI-strömförsörjning för DALI-bussen. Stöd för DALI-enhetstyper (reglerdon): • DT0 (Lysrör, reglerdon) • DT1 (Självförsörjningsfunktion för oavbruten drift i nödsituation, reglerdon) • DT2 (Urladdningslampa HID, reglerdon) • DT3 (Lågspänningshalogenlampor, reglerdon) • DT4 (Glödlampa, dimmer) • DT5 (Omvandling till likström, 1–10 V, 0–10 V omvandlare) • DT6 (LED-lampa, reglerdon) • DT7 (Strömställning, reläreglerdon) DALI-enhetstyp DT8 (Färg, reglerdon) stöds inte

DALI-2 gateway adresserbar, 2-kanals

DALI-2 fullt adresserbar två-kanals gateway låter dig styra upp till 128 DALI-enheter till en Niko Home Control-installation. Adressering och programmering av DALI-enheterna görs i Niko Home Control programmeringsprogramvara. Ingen tidigare DALI-kunskap krävs. Var och en av DALI-enheterna kan konfigureras och styras separat, utan att behöva använda någon annan DALI-programvara eller -gränssnitt. Modulen levereras med inbyggd strömförsörjning, så det finns ingen anledning att använda en dedikerad DALI-strömförsörjning för DALI-bussen. Stöd för DALI-enhetstyper (reglerdon): • DT0 (Lysrör, reglerdon) • DT1 (Självförsörjningsfunktion för oavbruten drift i nödsituation, reglerdon) • DT2 (Urladdningslampa HID, reglerdon) • DT3 (Lågspänningshalogenlampor, reglerdon) • DT4 (Glödlampa, dimmer) • DT5 (Omvandling till likström, 1–10 V, 0–10 V omvandlare) • DT6 (LED-lampa, reglerdon) • DT7 (Strömställning, reläreglerdon) DALI-enhetstyp DT8 (Färg, reglerdon) stöds inte

Motoraktor 3x230/6

Motoraktor kan styra upp till tre motorstyrda enheter, som t.ex. markiser, jalusier och persienner. Aktorn kan vidarekoppla två neutralledare vid avsaknaden av neutral-plint. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten. Bistabila reläer garanterar låg energiförbrukning. Körtiden kan anpassas via programmeringsprogramvaran (5 s till 4 min, justerbar per sekund).

Energimätare 1x230 V/63 A

Denna modul används för att mäta din totala elförbrukning, solcellsproduktion och energiförbrukningen för enskilda apparater. Med Niko Home-appen och eko-displayen kan du övervaka elförbrukningen, elproduktionen, självförbrukningen och detektera avvikelser. Mätaren gör det också möjligt att använda smarta energivarningar i Niko Home Control som meddelar om energiförbrukningen är onormal. Om du aktiverar Niko Home Control-solläget kan du börja öka din självförbrukning genom att automatiskt aktivera dina apparater vid stora mängder solenergi. Med utjämningsläge för toppbelastning kan du kontrollera din toppbelastning. Modulen är utrustad med en LED-indikering per kanal och en LED-indikering för status.

Energimätare 3x400 V/63 A

Denna modul används för att mäta din totala elförbrukning, solcellsproduktion och energiförbrukningen för enskilda apparater. Med Niko Home-appen och eko-displayen kan du övervaka elförbrukningen, elproduktionen, självförbrukningen och detektera avvikelser. Mätaren gör det också möjligt att använda smarta energivarningar i Niko Home Control som meddelar om energiförbrukningen är onormal. Om du aktiverar Niko Home Control-solläget kan du börja öka din självförbrukning genom att automatiskt aktivera dina apparater vid stora mängder solenergi. Med utjämningsläge för toppbelastning kan du kontrollera din toppbelastning. Modulen är utrustad med en LED-indikering per kanal och en LED-indikering för status.

Pulsräknare

Med pulsräknaren kan du övervaka gas-, vatten- och elförbrukning eller elproduktion. Enheten har tre pulsingångar och kan anslutas till upp till tre mätare. Du ansluter enheten till pulsutgången på en gas-, vatten- eller elmätare. Endast en gasmätare och en vattenmätare kan anslutas till varje installation. Skalfaktorn för pulsarna (t.ex. en puls = 10 liter) och mätartypen (gas, vatten eller el) kan väljas via programmeringsprogramvaran. Förbrukningen och/eller produktionen visas på eko-displayen. Med användning av pekskärmen eller energiprogramvaran kan den boende enkelt och bekvämt övervaka förbrukningen eller produktionen och upptäcka ovanliga toppar. Installationen måste utrustas med en ansluten kontrollenhet som registrerar uppmätta data för att tillhandahålla en detaljerad analys och historik. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten.

Värme-/kylaktor 4x230 V/16 A

Värme-/kylaktor styr uppvärmningen eller kylningen i fyra zoner eller rum. Varje zon eller rum ska utrustas med en Niko Home Control-termostat eller Digital black som används som en termostat. Aktorn har fyra utgångar för styrning av elektrisk värme eller ställdon (230 Vac eller 24 Vdc) i fyra zoner eller rum samt en utgång för styrning av extern värmepanna eller kylanläggning. De flesta uppvärmnings- eller kylningsenheterna är utrustade med en ingångskontakt för detta ändamål. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten. Bistabila reläer garanterar låg energiförbrukning. Du kontaktar VVS-installatören för att förse anläggningen med ställdon på kylanläggningen, radiatorerna eller golvvärmefördelaren.

Ventilationsaktor

Ventilationsaktor styr det centrala ventilationssystemet via Niko Home Control-installationen. Aktorn är lämplig för ventilationstyp C (mekanisk frånluftsventilation) och D (mekanisk till- och frånluftssventilation med värmeåtervinning). Med programmeringsprogramvaran kan du välja när och hur länge ventilationen ska vara aktiv för respektive inställning, dvs. låg (eko), normal eller hög. Den boende kan spara avsevärt mycket energi och samtidigt behålla optimal luftkvalitet genom att lägga till ventilationstyrningen till exempelvis allt av-funktionen eller kalenderbaserade funktioner. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten. Bistabila reläer garanterar låg energiförbrukning.

Analog utgångsaktor 0 – 10 V

Upp till tre externa dimrar med hög effekt kan anslutas till Niko Home Control-installationen med användning av den analoga utgångsaktorn 0–10 V. Nikos externa dimrar: 05-711 och 330-00701.

Analog dimmeraktor 1 – 10 V

Upp till tre LED-drivdon, drivdon för lysrör och/eller dimrar för hög effekt kan anslutas till Niko Home Control-installationen med den analoga dimmeraktorn 1–10 V: - LED-drivdon med en analog ingång 1-10V. - elektroniska reglerdon för lysrör med en analog ingång 1-10V. - dimrar med hög effekt med en analog ingång 1–10 V. Nikos externa dimrar: 330-00701.

Binäringång 3x potentialfri

Med binäringången kan du ansluta högst tre sensorer med en NO-kontakt eller en NPN-transistorutgång till Niko Home Control-installationen. De anslutna sensorerna ska vara lämpliga för applikationer med säkerhetsklenspänning (SELV). Typiska applikationer inkluderar skymningsreläer, brandvarnare, rörelsesensorer, dörrkommunikationssystem eller kontakter som används i lås, telefongränssnitt och larminstallationer.

Analogingång 3 x 0 – 10 V

Med analogingången kan du ansluta tre externa analoga sensorer med en styrspänning på 0–10 V till Niko Home Control-installationen. Dessa sensorer ska vara lämpliga för applikationer med säkerhetsklenspänning (SELV). Det kan vara sensorer för mätning av solljus, vind, regn, CO 2 , luftfuktighet eller temperatur. Beroende på värdena som mäts kan tillämpning som t.ex. markiser, jalusier och lampor styras automatiskt.

USB RF-gränssnitt

Tack vare USB RF-gränssnittet går det att använda Nikos trådlösa Easywave-kontroller (med undantag för fjärrkontrollen 05-312) i Niko Home Control-installationen för bussledningar. Det innebär att trådlösa kontroller kan installeras: • på ytor som inte lämpar sig för ledningar (t.ex. glas- eller betongskiljeväggar) • för renovering av kulturminnesmärkta byggnader • för utökning av befintliga installationer där det inte är tillåtet att borra eller skapa kanaler • i kontorsutrymmen med flyttbara skiljeväggar • när komplex kabeldragning ska undvikas. Gränssnittet är utformat som ett USB-minne och kan anslutas till den anslutna kontrollenheten i elcentralen, med hjälp av den medföljande förlängningskabeln (3 m). Förlängningskabelns ände har en monteringsring som gör att antennen kan fästas på utsidan av elcentralen för optimal mottagning.

Enkel tryckknapp

Den enkla tryckknappen inkluderar en åtgärdsknapp. Med den här åtgärdsknappen kan användaren styra en ljuskälla eller ljuskrets, tända eller dimra en dimbar ljuskälla eller aktivera en scenarioinställning. Du monterar tryckknappen på det väggmonterade kretskortet via en klickmekanism.

Enskild tryckknapp med LED, ”gå hemifrån”-symbol

Den enkla tryckknappen har en åtgärdsknapp med ”gå hemifrån”-symbolen. Med denna åtgärdsknapp kan användaren stänga av alla lampor i hemmet samt vissa apparater som kan utgöra en säkerhetsrisk (strykjärn, kokplatta, fritös). I programvaran för programmering bestämmer du helt enkelt vilka ljuskällor/apparater som ska stängas av. Åtgärdsknappen har en vit LED-indikering som anger status för kontrollen. Tryckknappen är ansluten till det väggmonterade kretskortet via en klickmekanism.

Enkel tryckknapp med LED

Den enkla tryckknappen inkluderar en åtgärdsknapp. Med åtgärdsknappen kan användaren styra en ljuskälla eller ljuskrets, tända eller dimra en dimbar ljuskälla eller aktivera en scenarioinställning. Den är utrustad med en amber LED-indikering som anger status för kontrollen. Du monterar tryckknappen på det väggmonterade kretskortet via en klickmekanism.

Dubbel tryckknapp

Den dubbla tryckknappen har två vippor. Med dessa vippor kan den boende styra en belysningspunkt eller belysningskrets, tända eller dimra en dimbar belysningspunkt eller aktivera en stämning. Du monterar tryckknappen på en brytarinsats via en klickmekanism.