! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Produkty do okablowania magistrali

Budujesz nowy dom lub przeprowadzasz gruntowny remont z wymianą instalacji elektrycznej? Postaw na Niko Home Control na okablowaniu typu BUS. Jest ono nie tylko proste, ale ułatwia także pełną automatyzację domu, z nieskończonymi możliwościami i elastycznością w rozbudowie systemu, na przykład gdy zmieni się sytuacja rodzinna.

Podczas prac elektrycznych instalator może zapewnić, że będziesz mieć pełne okablowanie potrzebne do życia w inteligentnym, wygodnym i bezpiecznym domu, a także będziesz mógł oszczędzać energię. Dzięki intuicyjnym wyświetlaczom, takim jak Digital Black i Ecodisplay, możesz precyzyjnie dostosować instalację elektryczną do swoich potrzeb. A jeśli będziesz chciał zmienić lub rozszerzyć elementy sterujące w późniejszym terminie, nie będzie to żadnym problemem dzięki elastyczności systemu.

Okablowanie typu BUS wykorzystuje kable przewodzące prąd, ale także sygnały elektroniczne. Umożliwiają one wszystkim elementom instalacji elektrycznej komunikowanie się ze sobą i sprawiają, że instalacja jest inteligentna. Na przykład możesz użyć jednego łącznika w pokoju dziennym, aby sterować oświetleniem w swoich sypialniach. Ten sam łącznik można również przeprogramować w późniejszym terminie, aby mógł na przykład włączyć światła w ogrodzie.

Filtry

Podłączony sterownik do Niko Home Control II

Podłączony sterownik Podłączony sterownik jest centralnym modułem każdej instalacji Niko Home Control. Ten moduł zawiera oprogramowanie sprzętowe, które można zaprogramować tylko za pomocą oprogramowania do programowania Niko Home Control 2.1.1. lub nowszego. Obejmuje wszystkie podstawowe funkcje, z których złożona jest instalacja Niko Home Control. Podstawowe funkcje obejmują: • Inteligentna funkcja kierująca logikę do instalacji. Dzięki oprogramowaniu konfiguracyjnemu logika jest zapisywana lokalnie w sterowniku. • Moduł zasilający dostarczający napięcie wejściowe 26 V do magistrali, modułów szafki i elementów sterujących. W zależności od wielkości instalacji można dodawać osobne moduły zasilające. • Połączenie z urządzeniami IP Niko Home Control, jak ekrany dotykowe i zewnętrzne jednostki wideo. Wbudowany router pozwala użytkownikowi podłączyć do 3 urządzeń bezpośrednio do sterownika. Liczbę tę można zwiększyć za pomocą dodatkowego przełącznika. • Połączenie z internetem. Umożliwia to użytkownikowi sterowanie instalacją zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz (za pośrednictwem sieci komórkowych, takich jak 3G, 4G, GPRS lub hotspot WiFi) za pomocą urządzeń mobilnych (smartfonów i tabletów z systemem iOS lub Android). Moduł jest wyposażony w przycisk TEST do weryfikacji prawidłowego funkcjonowania i statusu wszystkich pozostałych modułów. Przycisk SERVICE umożliwia wykonywanie oczekujących aktualizacji Niko. Każda instalacja musi składać się z jednego podłączonego sterownika. Po dokonaniu rejestracji na https://mynikohomecontrol.niko.eu instalacja będzie podłączona i możliwe będzie sterowanie poprzez aplikację za pomocą smartfona i tabletu. Będzie można również korzystać z usług Niko w celu przeprowadzenia aktualizacji lub diagnostyki instalacji.

Zasilacz

Zasilacz, w połączeniu z podłączonym sterownikiem, zapewnia dodatkowe napięcie wejściowe 26 V dla magistrali, modułów i elementów sterujących. Dodatkowy zasilacz jest niezbędny tylko w instalacjach, w których moc wbudowanego zasilacza podłączonego sterownika jest niewystarczająca. Do instalacji z podłączonym sterownikiem można podłączyć maksymalnie 2 dodatkowe zasilacze. Przycisk MASTER nie jest używany, ponieważ wbudowany zasilacz podłączonego sterownika jest zawsze urządzeniem master. Więcej informacji na temat wymaganej liczby zasilaczy można znaleźć w instrukcji instalacji.

Złącze szyny

Ten moduł zawsze jest montowany najpierw z lewej strony na początku nowego rzędu modułów na szynie DIN, który nie zawiera podłączonego sterownika ani zasilacza. Zasilacz i magistralę należy połączyć za pomocą styków na górze i na dole.

Moduł przełączający (x 3)

Trzykrotny moduł przełączający nadaje się do przełączania maksymalnie trzech różnych obwodów przełączających, np. punktów świetlnych lub gniazdek. Moduł pozwala połączyć jeden przewód neutralny, aby utrzymać porządek w okablowaniu w szafce. Moduł zawiera trzy sygnalizacyjne diody LED i jedną diodę LED statusu. Przekaźniki bistabilne zapewniają niskie zużycie energii.

Moduł przełączający (x 6)

Sześciokrotny moduł przełączający nadaje się do przełączania maksymalnie sześciu różnych obwodów przełączających, np. punktów świetlnych lub gniazdek. Moduł pozwala połączyć dwa przewody neutralne, aby utrzymać porządek w okablowaniu w szafce. Moduł zawiera sześć sygnalizacyjnych diod LED i jedną diodę LED statusu. Przekaźniki bistabilne zapewniają niskie zużycie energii.

Uniwersalny moduł ściemniania (2 x 400 W)

Uniwersalny moduł ściemniania to moduł DIN z dwoma kanałami do ściemniania obwodów świetlnych. Ten moduł nadaje się do lamp żarowych, lamp halogenowych 230 V, lamp halogenowych 12 V z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym, ściemnialnych lamp LED (maks. 10) i ściemnialnych lamp energooszczędnych CFLi (maks. 10). Minimalną intensywność światła i rodzaj oświetlenia do ściemnienia można regulować ręcznie. Moduły można ustawiać obok siebie bez dodatkowego obniżania wartości znamionowych.

Moduł transmisji DALI-2, 2 kanały

Dwukanałowy moduł broadcastingowego DALI-2 obsługuje jednocześnie dwa kanały magistrali DALI. Oba kanały są widoczne jako ściemnialne źródła światła w Niko Home Control bez potrzeby dodatkowej konfiguracji lub korzystania z oprogramowania do programowania DALI. Wszystkie punkty końcowe DALI będą jednocześnie reagować na polecenie Niko Home Control, co oznacza, że do 64 punktów końcowych na kanał będzie działać jak pojedynczy ściemnialny obwód światła. Moduł jest wyposażony we wbudowany zasilacz, dzięki czemu nie ma potrzeby używania dedykowanego zasilacza DALI dla magistrali DALI.

Moduł silnika

Moduł silnika może obsługiwać do trzech zastosowań sterowanych silnikiem, takich jak rolety, żaluzje czy żaluzje weneckie. Moduł pozwala połączyć dwa przewody neutralne, aby utrzymać porządek w okablowaniu w szafce. Moduł zawiera sześć sygnalizacyjnych diod LED i jedną diodę LED statusu. Przekaźniki bistabilne zapewniają niskie zużycie energii. Czas pracy można regulować za pomocą oprogramowania do programowania (5 s do 4 min, regulowane o sekundę).

Moduł do pomiaru energii elektrycznej (1 kanał)

Ten moduł pozwala mieszkańcom mierzyć zużycie lub wytwarzanie w jednym obwodzie przełączającym lub fazie. Moduł nadaje się do pomiaru całkowitego zużycia lub całkowitego wytwarzania w domach podłączonych do jednofazowej sieci zasilającej. Należy przymocować dołączoną cęgę prądową, zaciskając ją wokół przewodu obwodu lub fazy, które mają być mierzone (prąd pomiarowy), i użyć zacisków przyłączeniowych, aby ustanowić połączenie z obwodem lub fazą, które mają być mierzone (napięcie pomiarowe). Dokonując pomiaru zarówno prądu, jak i napięcia, uzyskuje się dokładne pomiary. Zużycie i, w razie potrzeby, również wytwarzanie pojawią się na wyświetlaczu Eko. Za pomocą ekranu dotykowego lub aplikacji sterowania mieszkańcy mogą łatwo monitorować zużycie lub wytwarzanie i wykrywać odchylenia. Moduł jest wyposażony w jedną sygnalizacyjną diodę LED i jedną diodę LED statusu.

Moduł do pomiaru energii elektrycznej (3 kanały)

Ten moduł pozwala mieszkańcom mierzyć zużycie lub wytwarzanie w kilku obwodach przełączających lub fazach. Moduł nadaje się do pomiaru całkowitego zużycia lub całkowitego wytwarzania w domach podłączonych do jednofazowej sieci zasilającej, trójfazowej sieci zasilającej 3N 400 V AC lub trójfazowej sieci zasilającej 3 x 230 V AC (jeśli sieć można podzielić na trzy obwody jednofazowe). Mieszkańcy mogą również dokonywać pomiaru z części instalacji, np. wytwarzanie energii przez fotowoltaiczne panele słoneczne, zużycie niektórych obwodów (takich jak górne piętro domu) lub określonego urządzenia (bardzo duży pobór energii elektrycznej). Należy przymocować trzy dołączone cęgi prądowe, zaciskając je wokół przewodów obwodów lub faz, które mają być mierzone (prąd pomiarowy), i użyć zacisków przyłączeniowych, aby ustanowić połączenie z obwodem lub fazą, które mają być mierzone (napięcie pomiarowe). Dokonując pomiaru zarówno prądu, jak i napięcia, uzyskuje się dokładne pomiary. Zużycie i, w razie potrzeby, również wytwarzanie pojawią się na wyświetlaczu Eko. Za pomocą ekranu dotykowego lub aplikacji sterowania mieszkańcy mogą łatwo monitorować zużycie lub wytwarzanie i wykrywać odchylenia. Moduł jest wyposażony w jedną sygnalizacyjną diodę LED i jedną diodę LED statusu.

Licznik impulsów

Licznik impulsów umożliwia monitorowanie zużycia gazu, wody i energii elektrycznej lub wytwarzania energii elektrycznej. Moduł ma trzy wejścia impulsowe i można go podłączyć maksymalnie do trzech liczników. Moduł podłącza się do wyjścia impulsowego licznika gazu, wody lub energii elektrycznej. Do każdej instalacji można podłączyć tylko jeden licznik gazu i jeden licznik wody. Współczynnik skali impulsów (np. 1 impuls = 10 litrów) i rodzaj licznika (gazu, wody lub energii elektrycznej) można wybrać za pomocą oprogramowania do programowania. Zużycie i, w razie potrzeby, również wytwarzanie pojawią się na wyświetlaczu Eko. Za pomocą ekranu dotykowego lub aplikacji sterowania mieszkańcy mogą łatwo monitorować zużycie lub wytwarzanie i wykrywać odchylenia. Moduł jest wyposażony w jedną sygnalizacyjną diodę LED i jedną diodę LED statusu. W przypadku nowo wybudowanych mieszkań można poprosić zarządcę budynku, aby u dostawcy energii zamówił licznik wody lub gazu z wyjściem impulsowym.

Moduł grzewczy lub chłodzący

Moduł grzewczy lub chłodzący steruje ogrzewaniem lub chłodzeniem maksymalnie w czterech strefach lub pomieszczeniach. Każda strefa lub pomieszczenie powinny być wyposażone w termostat Niko Home Control. Moduł ma cztery wyjścia do sterowania zaworami strefowymi (np. zaworami strefowymi 230 V AC lub 24 V DC) lub pompami obiegowymi w czterech strefach lub pomieszczeniach, oraz jedno wyjście do ustawiania systemu grzewczego lub chłodzącego na tryb dzienny lub nocny (w zależności od żądania ogrzewania lub chłodzenia jednej ze stref lub jednego z pomieszczeń). W tym celu większość kotłów lub urządzeń chłodzących jest wyposażona w styk wejściowy (np. telefon lub styk kotła). Moduł jest wyposażony w pięć sygnalizacyjnych diod LED i jedną diodę LED statusu. Przekaźniki bistabilne zapewniają niskie zużycie energii. Aby wyposażyć system grzewczy lub chłodzący w zawory strefowe (np. zawory strefowe 230 V AC lub 24 V DC na kolektorze grzewczym lub grzejniku) lub regulowane pompy obiegowe oraz w celu sprawdzenia styku urządzenia grzewczego lub chłodzącego, do którego system powinien być podłączony, należy skontaktować się z instalatorem HVAC.

Moduł wentylacyjny

Moduł wentylacyjny steruje centralnym systemem wentylacji poprzez instalację Niko Home Control. Moduł nadaje się do stosowania z systemami wentylacji całego domu (mechaniczną wentylacją wyciągową lub mechaniczną wentylacją nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła). System wentylacji podłącza się do tego modułu zamiast podłączać go do trzykierunkowego lub czterokierunkowego przełącznika dostarczonego z systemem. Oprogramowanie do programowania pozwala wybrać, kiedy i przez jaki czas wentylacja powinna pozostawać aktywna dla każdego ustawienia, tj. niskiego (eko), normalnego lub wysokiego. Mieszkaniec może znacznie zaoszczędzić energię przy jednoczesnym zachowaniu optymalnej jakości powietrza, na przykład łącząc sterowanie wentylacją z funkcją eko (wyłączenie wszystkiego) lub funkcjami opartymi na kalendarzu. Moduł zawiera trzy sygnalizacyjne diody LED i jedną diodę LED statusu. Przekaźniki bistabilne zapewniają niskie zużycie energii.

Moduł sterowania analogowego 1 - 10 V

Do instalacji Niko Home Control można podłączyć do trzech ściemniaczy dużej mocy za pomocą modułu sterowania analogowego 0 - 10 V. Przydatne kody referencyjne Niko: 05-711, 05-715, 65-410, 65-412, 65-416 i 330-00701.

Moduł sterowania analogowego 1 - 10 V

Do instalacji Niko Home Control można podłączyć do trzech ściemniaczy i/lub urządzeń przełączających za pomocą modułu sterowania analogowego 1 - 10 V: - ściemniacze z wejściem analogowym 1 - 10 V do ściemniania monochromatycznych diod LED. - elektroniczne urządzenia sterujące do lamp fluorescencyjnych. - ściemniacze dużej mocy z wejściem analogowym 1 - 10 V. Przydatne kody referencyjne Niko: 05-715, 65-410, 65-412, 65-416, 340-00028, 340-00029 i 330-00701.

Moduł cyfrowego czujnika bezpotencjałowego

Moduł cyfrowego czujnika bezpotencjałowego umożliwia podłączenie maksymalnie trzech czujników wyposażonych w styk NO lub wyjście tranzystorowe NPN do instalacji Niko Home Control. Podłączone czujniki powinny nadawać się do zastosowania w systemach z bardzo niskim napięciem bezpiecznym (SELV). Typowe zastosowania obejmują wyłączniki zmierzchowe, czujniki dymu, czujniki ruchu, systemy komunikacji domofonowej lub styki stosowane w zamkach w drzwiach, interfejsy telefoniczne i instalacje alarmowe.

Moduł czujnika analogowego

Moduł czujnika analogowego pozwala podłączyć trzy zewnętrzne czujniki analogowe z wyjściem 0-10 V do instalacji Niko Home Control. Czujniki muszą być odpowiednie do zastosowań z bardzo niskim napięciem bezpiecznym (SELV), jak czujniki do pomiaru światła słonecznego, wiatru, deszczu, CO2, wilgotności lub temperatury. W zależności od zmierzonych wartości systemy, jak żaluzje, rolety i światła mogą być sterowane ręcznie.

USB RF interface

The USB RF interface makes it possible to use Niko wireless Easywave controls (with the exception of the remote control 05-312) in the Niko Home Control installation for bus cabling. This allows wireless controls to be installed: • on surfaces unsuited to cabling (e.g. glass or concrete partitions) • for the renovation of heritage-listed buildings • for expansions of existing installations where drilling or channelling work is not permitted • in office areas with movable partition walls • when complex cabling is to be avoided. The interface is shaped like a USB stick and can be connected to the connected controller (550-0000x) in the electrical cabinet, using the provided extension cable (3 m). The end of the extension cable is fitted with an assembly ring allowing the antennae to be attached to the outside of the electrical cabinet for optimal reception.

Nikobus interface

This module is only suited for use in a Niko Home Control I installation. The Nikobus interface allows you to expand the Nikobus installation by adding functions of the Niko Home Control installation. Note that programming via PC must be enabled within the Nikobus installation, i.e. at least PC Link, PC Logic or a feedback module is required.

Digital black, podłączony konfigurowalny ekran sterowania do Niko Home Control, 24 V

Digital black to w pełni konfigurowalny ekran sterowania do Niko Home Control z niezwykle przyjaznym dla użytkownika interfejsem z wyraźnymi symbolami. Ekran aktywuje się automatycznie, gdy zbliża się do niego dłoń. W ten sposób w jednej operacji można przełączać lub ściemniać światła, ustawiać nastroje, ustawiać tryby wentylacji, regulować rolety i żaluzje do odpowiedniego położenia. Krótko mówiąc, dostępne są wszystkie możliwe rodzaje sterowania Niko Home Control. W przypadku połączenia z inteligentną instalacją grzewczą jednej z naszych marek partnerskich lub posiadania termostatu Niko Home Control (nr 550-13050) można łatwo ustawić temperaturę za pomocą Digital black. Dzięki odpowiedniej aplikacji do konfiguracji można nie tylko wybrać, które elementy sterujące mają być wyświetlane lub gdzie na ekranie mają być wyświetlane, ale także sposób poruszania się po ekranach sterowania. Aplikację można pobrać bezpłatnie z App Store lub Google Play. Ekran można łatwo zamontować w dowolnej standardowej puszce podtynkowej, korzystając ze znanego mocowania za pomocą pazurków mocujących lub śruby, i jest zasilany z osobnego źródła zasilania 24 V DC. Ekran komunikuje się za pośrednictwem bezprzewodowej sieci domowej z resztą systemu Niko Home Control. Do aktywacji i zarejestrowania ekranu potrzebne jest aktywne połączenie internetowe. To połączenie internetowe zapewnia, że ekran i instalacja Niko Home Control są zawsze aktualne i mają najnowsze funkcje.

Przycisk 1-krotny z diodą LED, symbol „wyjście z domu”

Przycisk 1-krotny ma jeden przycisk akcji z symbolem „wyjście z domu”. Ten przycisk akcji pozwala mieszkańcom wyłączyć wszystkie światła w domu, a także niektóre sprzęty, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa (żelazko, palniki, frytkownica). W oprogramowaniu do programowania wystarczy określić, które punkty świetlne/urządzenia muszą zostać wyłączone. Przycisk akcji jest wyposażony w pomarańczową sygnalizacyjną diodę LED wskazującą status działania. Przycisk jest przymocowany do naściennej płytki drukowanej za pomocą mechanizmu zatrzaskowego.

Przycisk 1-krotny

Przycisk 1-krotny obejmuje jeden przycisk akcji. Ten przycisk akcji pozwala mieszkańcom sterować punktem świetlnym lub obwodem świetlnym, rozjaśniać lub ściemniać ściemnialny punkt świetlny lub aktywować ustawienie nastroju. Przycisk montuje się na naściennej płytce drukowanej za pomocą mechanizmu zatrzaskowego.

Przycisk 1-krotny z diodą LED

Przycisk 1-krotny obejmuje jeden przycisk akcji. Ten przycisk akcji pozwala mieszkańcom sterować punktem świetlnym lub obwodem świetlnym, rozjaśniać lub ściemniać ściemnialny punkt świetlny lub aktywować ustawienie nastroju. Przycisk akcji jest wyposażony w pomarańczową sygnalizacyjną diodę LED wskazującą status działania. Przycisk montuje się na naściennej płytce drukowanej za pomocą mechanizmu zatrzaskowego.

Przycisk 2-krotny

Przycisk 2-krotny obejmuje dwa przyciski akcji. Każdy z tych przycisków akcji pozwala mieszkańcom sterować punktem świetlnym lub obwodem świetlnym, rozjaśniać lub ściemniać ściemnialny punkt świetlny lub aktywować ustawienie nastroju. Przycisk montuje się na naściennej płytce drukowanej za pomocą mechanizmu zatrzaskowego.

Strona 1 z 3