! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Energimätare (1 kanal)

Denna modul används för att mäta din totala elförbrukning, solcellsproduktion och energiförbrukningen för enskilda enheter. Alla uppmätta värden skickas till Niko Home Control-installationen och sparas på din anslutna kontrollenhet.

Du kan använda de uppmätta värdena till att:

 • övervaka elförbrukningen, elproduktionen och egenförbrukningen via Niko Home-appen
 • få notiser i händelse av onormal energiförbrukning genom att använda smarta energivarningar i Niko Home Control
 • öka din egenförbrukning genom att använda Niko Home Controls solläge för att automatiskt aktivera dina apparater vid överbliven solenergi
 • kontrollera din toppförbrukning genom att använda Niko Home Controls läge för toppbelastningsutjämning

Produktdetaljer

Denna produkt består av olika delar. Nedan ser du en översikt över de kombinerade artiklarna.
Tekniska datablad
Tekniska manualer
CE-märkning certifikat

Energimätare (1 kanal) för Niko Home Control

Type nr.
550-00801
E-Nr.
1710652

Denna modul används för att mäta din totala elförbrukning, solcellsproduktion och energiförbrukningen för enskilda enheter. Alla uppmätta värden skickas till Niko Home Control-installationen och sparas på din anslutna kontrollenhet.

Du kan använda de uppmätta värdena till att:

 • övervaka elförbrukningen, elproduktionen och egenförbrukningen via Niko Home-appen
 • få notiser i händelse av onormal energiförbrukning genom att använda smarta energivarningar i Niko Home Control
 • öka din egenförbrukning genom att använda Niko Home Controls solläge för att automatiskt aktivera dina apparater vid överbliven solenergi
 • kontrollera din toppförbrukning genom att använda Niko Home Controls läge för toppbelastningsutjämning

Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på www.niko.eu/innovation.

Specifikationsbeskrivning

Energimätare (1 kanal) för Niko Home Control.

 • Funktion: • Mätning av:
  • den totala elförbrukningen för bostaden som är ansluten till ett enfasförsörjningsnät
  • mängden elektricitet som genereras av solcellspaneler
  • förbrukningen hos specifika kretsar, som t.ex. på bostadens övervåning
  • förbrukningen hos enskilda enheter, som t.ex. värmepumpar, värmepannor, luftkonditionering och elfordonsladdare
 • Mätning via:
  • 1 strömtång för att mäta den elektriska strömmen i en ledare
  • anslutningsterminaler för att mäta spänningen i fasen
 • Uppmätt data finns i appen
 • Mätområde: 5 – 14 500 W, 22 mA – 63 A
 • Noggrannhet: IEC62053-21 klass 1 (R), klass 2 (L)
 • Maximal kabelstorlek för strömtången: 1 x 10 mm² eller 6 x 2,5 mm² eller 9 x 1,5 mm²
 • Längd på anslutningskabel till strömtång: 100 cm
 • Inte lämplig för mätning av likströmskomponenter
 • Mätdata endast i informationssyfte, kan inte användas för fakturering
 • Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
 • Energi: optimera energiförbrukning
 • Matningsspänning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 • Maximal MCB-klass: 20 A (begränsad av nationella installationsregler)
 • Anslutningsterminaler: 4 anslutningsterminaler för att mäta spänningen hos den anslutna kretsen och 2 anslutningsterminaler för att ansluta medföljande strömtång
 • Anslutningsklämmor
  • 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm² tråd per anslutningsterminal
 • DIN-mått: 2E
 • Mått (HxBxD): 90 x 35 x 66 mm
 • Märkning: CE

Tillbehör

Tekniska datablad
Tekniska manualer
CE-märkning certifikat

Strömklämma 120 A

Type nr.
550-00809
E-Nr.
1711625

För användning med Niko Home Control energimätare 550-00801 och 550-00803.

Specifikationsbeskrivning

Strömklämma 120 A

 • för användning med Niko Home Control energimätare 550-00801 och 550-00803
 • utökar mätområdet för mätmodulerna till 90–27 600 W, 400 mA – 120 A per kanal
 • ange typen av strömtång under programmeringen
 • kan stängas/öppnas upp till ± 100 gånger
 • längd på strömtångens anslutningskabel: 100 cm (får inte kortas eller förlängas)
 • maximal kabeltjocklek för strömtången: 4 x 10 mm² eller 12 x 2,5 mm² eller 20 x 1,5 mm²
 • noggrannhet: IEC62053-21 klass 1 (R), klass 2 (L)
 • minsta isoleringsmotstånd: 100 MΩ (mellan kärna och utgångsplintar)
 • vikt: 75 g
 • omgivningstemperatur: -20–50 °C
 • mått: 55 x 29,5 x 31 mm (HxBxD)
 • CE-märkt
 • Mått (HxBxD): 323 mm
 • Märkning: CE

Relaterade produkter

Ansluten kontrollenhet för Niko Home Control II

Ansluten kontrollenhet är den centrala modulen i varje Niko Home Control-installation. Den här modulen innehåller mjukvara som endast kan konfigureras med Niko Home Control programming software 2.1.1 eller senare. Den täcker alla grundläggande funktioner i en Niko Home Control-installation. De grundläggande funktionerna innefattar: • Intelligensen som styr logiken i installationen. Genom programmeringsprogramvaran sparas logiken lokalt på kontrollenheten. • Den inbyggda strömförsörjningen ger en inspänning på 26 V till bussen, aktorerna och kontrollerna. Beroende på installationens storlek kan separata strömförsörjningar läggas till. • Anslutningen till Niko Home Control IP-enheter som t.ex. pekskärmar och videodörrstationer. En inbyggd router gör det möjligt för användaren att ansluta upp till 3 enheter direkt. Med en extra nätverksswitch kan detta antal utökas. • Anslutningen till kundens nätverk och internet. Det gör det möjligt för användaren att styra installation både inom- och utomhus (via mobila nätverk som 3G , 4G, GPRS eller WiFi hotspot) med hjälp av mobila enheter (smartphones och surfplattor med iOS eller Android). Det säkerställer också att du kan använda Niko Home Controls programvara för användarsinställningar på PC/Mac och mobila enheter. Enheten har en TEST-knapp för att verifi era att alla andra moduler fungerar korrekt och deras status. Varje installation måste omfatta en ansluten kontrollenhet. Efter registrering "ansluts" din installation, vilket aktiverar fjärrstyrning, och du kan ta del av Nikos tjänster för uppdatering och diagnosstik av installationen.

Digital black, uppkopplad anpassningsbar pekskärm, 24 V

Digital black är en fullt anpassningsbar pekskärm som har ett extremt användarvänligt gränssnitt med tydliga symboler. Skärmen aktiveras automatiskt när handen närmar sig den. Du kan styra belysning till/från eller dimra den i en åtgärd, styra stämningar, styra ventilation, styra solskydd till önskat läge. Kort sagt, alla möjliga funktioner som finns i ditt Niko Home Control-system. Denna Digital black 24V-variant kan, eftersom den är utrustad med temperatursensor och algoritm, programmeras som en zontermostat när den är kopplad till en Niko Home Control värme-/kylaktor (550-00150) eller kopplingsaktor (550-00103 eller 550-00106), programmerad för elektrisk uppvärmning. Har du extra termostater (550-1305X) eller en aktiv anslutning till någon av våra uppvärmningspartners? Då kan du enkelt ställa in temperaturen med Digital black. När Digital black används som en termostat ställer du in gränsvärdena och veckoprogrammen i Niko Home-appen. Med motsvarande konfigurationsapp väljer du inte bara vilka kontroller som visas eller var de befinner sig på skärmen, utan också hur du navigerar genom dina skärmar. Du laddar ner den här appen gratis i respektive appbutik för din mobila enhet. Skärmen kan enkelt monteras i en standardinfällningsdosa med det vanliga klo- eller skruvfästet och drivs av separat 24 V DC-försörjning (t.ex. 340-00050). Skärmen kommunicerar via ditt trådlösa hemnätverk med resten av ditt Niko Home Control-system. Du behöver en aktiv internetanslutning för att aktivera din Digital black. Den här internetuppkopplingen garanterar att din Digital black och Niko Home Control-installation alltid är uppdaterad och har de allra senaste funktionerna.

Strömförsörjning

I kombination med en ansluten kontrollenhet ger strömförsörjningen en extra spänning på 26 V vid bussen, aktorerna och kontrollerna för installationer som är större än vad den inbyggda strömförsörjningen i kontrollenheten klarar av. Upp till två extra strömförsörjningsenheter kan anslutas till installationer med en ansluten kontrollenhet. MASTER-knappen används inte eftersom kontrollenheten alltid är MASTER. Mer information om antalet strömförsörjningsenheter som krävs fi nns i installationsmanualen.

Favoriter ( 0 )