! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Universale dimmeraktor 2 x 400 W

Dimmeraktor universal är en DIN-enhet med två kanaler för dimring av belysningskretsar. Denna aktor är lämplig för glödlampor, 230 V

halogenlampor, 12 V halogenlampor med en ferromagnetisk eller elektronisk transformator, dimbara LED-lampor och dimbara

lågenergilampor CFLi. Den lägsta ljusstyrkan och typen av last som du vill dimra ställs in på fronten av enheten. Dimmeraktorer kan

placeras bredvid varandra utan ytterligare åtgärder.

Produktdetaljer

Denna produkt består av olika delar. Nedan ser du en översikt över de kombinerade artiklarna.
Tekniska datablad
Tekniska manualer
CE-märkning certifikat

Dimmeraktor 2 x 400 W universal för Niko Home Control

Type nr.
550-00340
E-Nr.
1710648

Denna universella dimmeraktor är en DIN-monterad aktor med två kanaler. Den används för att dimra belysning upp till 400 VA (vid 45°C) eller 500 VA (vid 35°C) och är lämplig för användning i kombination med Dimbara LED-lampor och dimbara energibesparande lampor, halogenlampor 230V, halogenlampor 12V eller glödlampor. Med tryckknapparna på aktorn kan man styra utgångarna manuellt. Aktorn är utrustad med elektroniskt skydd mot kortslutning, överspänning och överström. Dimmeraktorn är utrustad med LED-indikeringar för status av aktorn samt respektive kanal.

Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på www.niko.eu/innovation.

Specifikationsbeskrivning

Dimmeraktor 2 x 400 W universal för Niko Home Control.

 • Funktion: Den universella dimmermodulen har två kanaler för dimning av belysningskretsar.

Controllerns sändningssignal aktiverar en eller flera utgångar på dimmermodulen. Dessa utgångar kan också aktiveras eller avaktiveras manuellt med hjälp av knapparna på dimmermodulen. Kom ihåg att aktiveringen eller avaktiveringen endast är tillfällig och kommer att upphävas av nästa busskommunikation. Efter ett strömavbrott kommer dimmermodulen att återställa inställningarna från före strömavbrottet. Du kan välja vilken typ av belysning du vill dimma genom att justera DIP-switcharna på framsidan av modulen. Använd potentiometern för att välja den lägsta ljusintensiteten för varje kanal på modulens framsida.

Dimmern har en termisk skyddsanordning. Om temperaturen stiger för mycket på grund av överbelastning stänger dimmern automatiskt av sig själv.

Justera DIP-switchens position för att manuellt välja typen av belysning som du vill dimma.

Använd en skruvmejsel för att manuellt justera den lägsta ljusintensiteten. Vrid potentiometern medurs för att öka den lägsta ljusintensiteten. Vrid potentiometern moturs för att sänka den lägsta ljusintensiteten.

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet.

 • för användning på platser med icke-kondenserande luftfuktighet (30–70 %)
 • lägsta kapacitet: 5 VA
 • förmåga att dimma upp till 400 VA (vid 45 °C) eller 500 VA (vid 35 °C)
 • lägsta ljusintensitet och fasfördröjning eller fassnitt kan justeras manuellt
 • kortslutnings- och överhettningsskydd
 • i överensstämmelse med EN 60669-2-1
 • Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
 • Matningsspänning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 • Maximal MCB-klass: 16 A (begränsad av nationella installationsregler)
 • Anslutningsterminaler: 2 x 4 skruvplintar
 • Anslutningsklämmor
  • 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm² tråd per anslutningsterminal
 • DIN-mått: 4E
 • Mått (HxBxD): 90 x 70 x 66 mm
 • Märkning: CE

Relaterade produkter

Ansluten kontrollenhet för Niko Home Control II

Ansluten kontrollenhet är den centrala modulen i varje Niko Home Control-installation. Den här modulen innehåller mjukvara som endast kan konfigureras med Niko Home Control programming software 2.1.1 eller senare. Den täcker alla grundläggande funktioner i en Niko Home Control-installation. De grundläggande funktionerna innefattar: • Intelligensen som styr logiken i installationen. Genom programmeringsprogramvaran sparas logiken lokalt på kontrollenheten. • Den inbyggda strömförsörjningen ger en inspänning på 26 V till bussen, aktorerna och kontrollerna. Beroende på installationens storlek kan separata strömförsörjningar läggas till. • Anslutningen till Niko Home Control IP-enheter som t.ex. pekskärmar och videodörrstationer. En inbyggd router gör det möjligt för användaren att ansluta upp till 3 enheter direkt. Med en extra nätverksswitch kan detta antal utökas. • Anslutningen till kundens nätverk och internet. Det gör det möjligt för användaren att styra installation både inom- och utomhus (via mobila nätverk som 3G , 4G, GPRS eller WiFi hotspot) med hjälp av mobila enheter (smartphones och surfplattor med iOS eller Android). Det säkerställer också att du kan använda Niko Home Controls programvara för användarsinställningar på PC/Mac och mobila enheter. Enheten har en TEST-knapp för att verifi era att alla andra moduler fungerar korrekt och deras status. Varje installation måste omfatta en ansluten kontrollenhet. Efter registrering "ansluts" din installation, vilket aktiverar fjärrstyrning, och du kan ta del av Nikos tjänster för uppdatering och diagnosstik av installationen.

Strömförsörjning

I kombination med en ansluten kontrollenhet ger strömförsörjningen en extra spänning på 26 V vid bussen, aktorerna och kontrollerna för installationer som är större än vad den inbyggda strömförsörjningen i kontrollenheten klarar av. Upp till två extra strömförsörjningsenheter kan anslutas till installationer med en ansluten kontrollenhet. MASTER-knappen används inte eftersom kontrollenheten alltid är MASTER. Mer information om antalet strömförsörjningsenheter som krävs fi nns i installationsmanualen.

Spårkoppling

Denna enhet monteras alltid först till vänster i början av en ny DIN-skena som inte innehåller en ansluten kontrollenhet eller strömförsörjning. 4 skruvkontakter på ovan- och undersidan för att ansluta till föregående- och nästa DIN-skena.

Favoriter ( 0 )