! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Filtre

Connected controller pre inštaláciu Niko Home Control II

Modul connected controller je ústredným modulom každej inštalácie Niko Home Control. Tento modul môže byť naprogramovaný len pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control 2.1.1, alebo novším. Zahŕňa všetky základne funkcie, na ktorých je inštalácia Niko Home Control založená. Medzi základné funkcie patrí: • inteligencia smerujúca logiku do inštalácie. Pomocou konfiguračného softvéru sa logika lokálne uloží na daný riadiaci modul. • Napájací modul zabezpečuje vstupné napätie o hodnote 26 V pre zbernicu, moduly v rozvádzači a riadiace moduly. V závislosti od veľkosti inštalácie je možné pridať samostatné napájacie zdroje. • Pripojenie na IP zariadenia inštalácie Niko Home Control, ako napr. dotykové obrazovky a vonkajšie video jednotky. Zabudovaný router umožňuje používateľovi pripojiť max. 3 zariadenia priamo na riadiaci modul. S dodatočným spínačom je možné pripojiť aj viac zariadení. • Pripojenie na internet. Toto používateľovi umožňuje ovládať inštaláciu v interiéri aj z exteriéru (prostredníctvom mobilných sietí ako 3G, 4G, GPRS alebo WiFi hotspot) pomocou mobilných zariadení (smartfónov a tabletov s operačným systémom iOS alebo Android). Tento modul obsahuje tlačidlo TEST, slúžiace na overenie správneho fungovania a stavu všetkých ostatných modulov. Každá inštalácia musí obsahovať jeden modul connected controller. Potom, ako svoju inštaláciu zaregistrujete, tak bude pripojená a vy ju budete môcť ovládať pomocou aplikácie cez smartfón a tablet a budete môcť využívať služby od spoločnosti Niko na aktualizovanie alebo diagnostikovanie inštalácie.

Napájaci zdroj

Zdroj napájania v kombinácii s connected controller poskytuje dodatočné vstupné napätie o honodte 26 V pre zbernicu, moduly a riadiace moduly. Dodatočný zdroj napájania je potrebný iba pre inštalácie, pre ktoré zabudovaný zdroj napájania modulu connected controller nedokáže poskytnúť dostatočné napätie. K inštaláciám s modulom connected controller môžete pripojiť až 2 dodatočné zdroje napájania. Tlačidlo MASTER sa nepoužíva, lebo zabudovaný zdroj napájania v connected controller je vždy nastavený ako master. Ohľadom informácií týkajúcich sa potrebného počtu zdrojov napájania si pozrite návod na inštaláciu.

Lištová spojka

Tento modul sa vždy montuje ako prvý, a to na ľavú stranu na začiatok každého nového radu modulov DIN líšt, ktoré neobsahujú modul connected controller alebo zdroj napájania. Prepojte napájací zdroj a zbernicu prost. kontaktov v hornej a dolnej časti.

Spínací modul (3x)

Trojnásobný spínací modul je vhodný na spínanie maximálne troch rôznych spínacích obvodov, ako napr. svetelných bodov alebo zásuviek. Modul vám umožňuje prepojiť jeden nulový vodič pre udržiavanie úhľadnej kabeláže v rozvodovej skrini. Modul obsahuje tri LED kontrolky pre signalizáciu a jednu stavovú LED kontrolku. Bistabilné relé zaručujú nízku spotrebu energie.

Spínací modul (6x)

Šesťnásobný spínací modul je vhodný na spínanie maximálne šiestich rôznych spínacích obvodov, ako napr. svetelných bodov alebo zásuviek. Modul vám umožňuje prepojiť dva nulové vodiče pre udržiavanie úhľadnej kabeláže v rozvodovej skrini. Modul obsahuje šesť LED kontroliek pre signalizáciu a jednu stavovú LED kontrolku. Bistabilné relé zaručujú nízku spotrebu energie.

Univerzálny stmievací modul (2 x 400 W)

Univerzálny modul stmievača je DIN modul s dvomi kanálmi na stmievanie svetelných okruhov. Tento modul je vhodný pre žiarovky, 230 V halogénové žiarovky, 12 V halogénové žiarovky s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom, stmievateľné LED žiarovky a stmievateľné úsporné žiarovky CFLi. Minimálnu intenzitu svetla a typ osvetlenia, ktorý chcete stmievať môžete manuálne nastaviť. Tieto moduly môžu byť umiestnené vedľa seba bez ďalšieho zníženia výkonu.

Vysielací 2-kanálový modul DALI-2

Vysielací 2-kanálový modul rozhrania DALI-2 riadi dva zbernicové kanály DALI súčasne. Tieto dva kanály sú nastavené v Niko Home Control ako stmievateľné svetelné zdroje a nie je potrebné ich ďalej konfigurovať alebo používať programovací softvér DALI. Všetky koncové body DALI budú reagovať na príkaz Niko Home Control súčasne, čo znamená, že vyše 64 koncových bodov na kanál sa bude správať ako jeden stmievateľný svetelný obvod. Súčasťou modulu je zabudovaný napájací zdroj, takže u zbernice DALI nie je potrebné používať špeciálny napájací zdroj DALI. Podpora pre rôzne typy DALI zariadení (el. predradník): • DT0 (Elektronický predradník na žiarivky) • DT1 (Samostatný núdzový elektronický predradník) • DT2 (Elektronický predradník na výbojky) • DT3 (Elektronický predradník na nízkonapäťové halogénové žiarovky) • DT4 (Stmievač na žiarovky) • DT5 (Konverzia na jednosmerné napätie: 1 - 10 V, 0 - 10 V prevodník) • DT6 (Elektronický predradník na LED žiarovky) • DT7 (Elektronický predradník na spínacie relé) Zariadenie DALI typu DT8 (elektronický predradník na ovládanie farieb) ešte nie je podporované

Adresovateľný 2-kanálový modul DALI-2

Plne adresovateľný 2-kanálový modul rozhrania DALI-2 umožňuje, aby bolo k inštalácii Niko Home Control pripojených až 128 koncových bodov. Adresovanie a naprogramovanie zariadení DALI sa vykonáva prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control a nie sú potrebné predchádzajúce znalosti o DALI. Každý z koncových bodov DALI je možné nakonfigurovať a ovládať samostatne, bez potreby použitia akékoľvek iného softvéru alebo rozhrania DALI. Súčasťou modulu je zabudovaný napájací zdroj, takže u zbernice DALI nie je potrebné používať špeciálny napájací zdroj. Podpora pre rôzne typy DALI zariadení (el. predradník): • DT0 (Elektronický predradník na žiarivky) • DT1 (Samostatný núdzový elektronický predradník) • DT2 (Elektronický predradník na výbojky) • DT3 (Elektronický predradník na nízkonapäťové halogénové žiarovky) • DT4 (Stmievač na žiarovky) • DT5 (Konverzia na jednosmerné napätie: 1 - 10 V, 0 - 10 V prevodník) • DT6 (Elektronický predradník na LED žiarovky) • DT7 (Elektronický predradník na spínacie relé) Zariadenie DALI typu DT8 (elektronický predradník na ovládanie farieb) ešte nie je podporované

Modul pre žalúzie/rolety (3x)

Modul motora môže obsluhovať až tri aplikácie, ktoré sú poháňané motorom napr. rolety, žalúzie a markízy. Modul vám umožňuje prepojiť dva nulové vodiče pre udržiavanie úhľadnej kabeláže v rozvodovej skrini. Modul obsahuje šesť LED kontroliek pre signalizáciu a jednu stavovú LED kontrolku. Bistabilné relé zaručujú nízku spotrebu energie. Prevádzková doba môže byť nastavená prostredníctvom programovacieho softvéru (od 5 s do 4 min, nastavuje sa po sekundách).

Merač spotreby el. energie (1 kanál)

Tento modul sa používa na meranie celkovej spotreby elektrickej energie, vyprodukovanej solárnej energie a spotreby jednotlivých zariadení. Všetky namerané hodnoty sa odosielajú do inštalácie Niko Home Control a ukladajú na connected controller. Namerané hodnoty vám umožnia: • sledovať spotrebu elektrickej energie, výrobu a vlastnú spotrebu pomocou aplikácie Niko Home • dostávať upozornenia v prípade neštandardnej spotreby energie pomocou inteligentných energetických upozornení v systéme Niko Home Control • zvýšiť spotrebu vlastnej el. energie automatickým aktivovaním spotrebičov v prípade nadbytku solárnej energie prostredníctvom Niko Home Control • regulovať spotrebu počas špičky použitím Niko Home Control režimu šetrenia v špičke

Merač spotreby el. energie (3 kanály)

Tento modul sa používa na meranie celkovej spotreby elektrickej energie, vyprodukovanej solárnej energie a spotreby jednotlivých zariadení. Všetky namerané hodnoty sa odosielajú do inštalácie Niko Home Control a ukladajú na connected controller. Namerané hodnoty vám umožnia: • prostredníctvom aplikácie Niko Home monitorovať spotrebu elektrickej energie ako aj vyprodukovanú energiu a vlastnú spotrebu • prostredníctvom inteligentných výstrah na spotrebu energie v Niko Home Control dostávať upozornenia v prípade nezvyčajnej spotreby energie • zvýšiť spotrebu vlastnej el. energie automatickým aktivovaním spotrebičov v prípade nadbytku solárnej energie prostredníctvom Niko Home Control • regulovať spotrebu počas špičky použitím Niko Home Control režimu šetrenia v špičke

Počítadlo impulzov

Počítadlo impulzov umožňuje monitorovať spotrebu plynu, vody a elektrickej energie alebo výrobu elektriny. Modul má tri impulzné vstupy a môže byť pripojený až na tri meracie zariadenia. Modul môžete pripojiť na impulzný výstup meracieho zariadenia pre spotrebu plynu a vody a/alebo výrobu a spotrebu elektriny. Ku každej inštalácii môže byť pripojený iba jedno meracie zariadenie pre spotrebu plynu a vody. Mierku impulzov (napr. 1 impulz = 10 litrov) a typ merača (plyn, voda alebo elektrina) je možné vybrať pomocou programovacieho softvéru. Pomocou dotykového displeja alebo ovládacej aplikácie môžu používatelia jednoducho monitorovať svoju spotrebu alebo produkciu el. energie a sledovať odchýlky. Modul je vybavený jednou indikačnou LED kontrolkou a jednou stavovou LED kontrolkou. Pri novostavbách môžete požiadať stavebného dozorcu o nainštalovanie takého plynomeru alebo vodomeru od dodávateľa energie, ktoré majú impulzný výstup.

Modul pre kúrenie/chladenie

Vykurovací alebo chladiaci modul ovláda kúrenie a klimatizáciu v max štyroch zónach alebo miestnostiach. Každá zóna alebo miestnosť by mala byť vybavená termostatom Niko Home Control alebo jednotkou Digital black, ktorá sa používa ako termostat. Tento modul má štyri výstupy na ovládanie ventilov kontrolných zón (napr. zónové ventily na 230 Vac alebo 24 Vdc) alebo na ovládanie obehových čerpadiel v štyroch zónach alebo miestnostiach. Takisto má jeden výstup, ktorý sa vykurovací alebo chladiaci systém prepína do denného alebo nočného režimu (v závislosti od vykurovacích alebo klimatizačných potrieb jednej zo zón alebo miestností) Väčšina kotlov alebo chladiacich jednotiek má na tento účel zabudovaný vstupný kontakt (napr. telefónny alebo kotlový kontakt). Modul je vybavený piatimi indikačnými LED kontrolkami a jednou stavovou LED kontrolkou. Bistabilné relé zaručujú nízku spotrebu energie. Ak chcete kúrenie alebo klimatizáciu vybaviť zónovými ventilmi (napr. zónové ventily na 230 Vac alebo 24 Vdc na vykurovacom potrubí, kolektore alebo radiátore) alebo nastaviteľnými obehovými čerpadlami a ak chcete overiť, ku ktorému kontaktu vykurovacej alebo chladiacej jednotky má byť systém pripojený, kontaktujte svojho inštalatéra vzduchotechniky.

Modul pre ventiláciu

Modul pre ventiláciu ovláda centrálny ventilačný systém prostredníctvom systému Niko Home Control. Modul je vhodný pre použitie s ventilačnými systémami do celého domu (mechanická odvetrávacia ventilácia, mechanické privádzanie a odvetrávanie s rekuperáciou tepla). Ventilačný systém pripojte k tomuto modulu, na rozdiel od troj- alebo štvor-násobého prepínača dodávaného so systémom. Programovací softvér vám umožňuje nastaviť kedy a na ako dlho má ventilačný systém zostať aktivovaný pre jednotlivé nastavenia, t.j. „nízke“ (eko), „stredné“ a „vysoké“. Používateľ môže značne ušetriť energiu pri zachovaní optimálnej kvality vzduchu. To dosiahne inštaláciou ovládania ventilácie s funkciou eko (všetko vyp.) alebo napr. funkcie, ktoré sú aktivované podľa kalendára. Modul obsahuje tri LED kontrolky pre signalizáciu a jednu stavovú LED kontrolku. Bistabilné relé zaručujú nízku spotrebu energie.

Analógový riadiaci modul 0-10 V

Pomocou analógového riadiaceho modulu 0-10 V je možné pripojiť k inštalácii Niko Home Control až tri vysoko výkonné stmievače. Užitočné katalógové čísla spoločnosti Niko: 05-711, 330-00701.

Analógový riadiaci modul 1-10 V

Pomocou analógového riadiaceho modulu 1-10 V je možné pripojiť k inštalácii Niko Home Control až tri stmievače a/alebo spínacie zariadenia: - stmievače s analógovým vstupom 1-10 V pre stmievanie monochromatických LED. - elektronický predradník žiariviek s analógovým vstupom 1-10 V. - vysoko výkonné stmievače s analógovým vstupom 1-10V. Užitočné katalógové číslo spoločnosti Niko: 330-00701.

Modul digitálnych vstupov

Digitálny bezpotenciálový modul snímača vám umožňuje pripojiť maximálne tri snímače vybavené kontaktom N.O. alebo výstupom pre NPN tranzistor k inštalácii Niko Home Control. Pripojený snímač by mal byť vhodný na použitie v aplikáciách s bezpečným nízkym napätím (SELV). Bežné aplikácie zahŕňajú súmrakové spínače, detektory dymu, detektory pohybu, komunikačné systémy na vstupe alebo kontakty používané v zámkoch, telefónne rozhranie a poplašné zariadenia.

Ručný rf vysielač - 5 kanálov, 3 ovládacie tlačidlá

Analógový vstupný modul

Analógový snímací modul umožňuje k inštalácii Niko Home Control pripojiť tri vonkajšie analógové snímače s výstupom 0-10 V. Snímače musia byť vhodné pre použitie v aplikáciách s nízkym napätím (SELV). Tieto snímače sa používajú na meranie slnečného žiarenia, vetra, dažďa, CO2, vlhkosti, teploty a pod. V závislosti od nameraných hodnôt sa automaticky ovládajú napríklad žalúzie, rolety či svetlá.

Wireless bridge pre Niko Home Control

Toto zbernicové rozhranie vám umožňuje integrovať a ovládať všetky produkty Niko Home Control na tradičnú kabeláž v rámci elektroinštalácie so zbernicovou kabelážou. Týmto spôsobom pre vás wireless bridge zabezpečí kompletnú flexibilitu a umožní vám využívať všetky dostupné funkcie pre Niko Home Control. Už aj rozšírenie inštalácie pre zbernicovú kabeláž o Niko Home Control zariadenia z radu Zigbee® nie je problém, hoci predtým mohli byť použité len v inštalácii pre tradičnú kabeláž so smart hubom. Vďaka prepracovanému dizajnu bez veľkej námahy zapojíte aj wireless bridge. Jednoducho ho zapojte do USB portu modulu connected controller a nepotrebujete žiadne ďalšie káble alebo externý zdroj napájania. Konfiguráciu vykonáte rovnakým spôsobom, na ktorý ste zvyknutý, cez na používanie jednoduchý programovací softvér Niko Home Control. Inštaláciu môžete jednoducho spravovať a ovládať pomocou aplikácie Niko Home.

USB RF rozhranie pre Niko Home Control

USB RF rozhranie umožňuje používať bezdrôtové Easywave ovládače od spoločnosti Niko (s výnimkou diaľkového ovládača 05-312) v elektroinštalácii Niko Home Control so zbernicovou kabelážou. Toto umožňuje inštaláciu bezdrôtových ovládačov: • na povrchoch, ktoré nie sú vhodné na kabeláž (napr. na sklenených alebo betónových priečkach) • pri renovácii budov chránených ako pamiatky • na rozšírenie existujúcich elektroinštalácií, ak nie je možné vŕtať ani drážkovať • v kancelárskych priestoroch s pohyblivými priečkami • ak nie je možné použiť komplexnú kabeláž. Rozhranie je v tvare USB kľúča a môžete ho pripojiť na modul connected controller (550-0000X) v rozvádzači pomocou priloženého predlžovacieho kábla (3 m). Koniec predlžovacieho kábla je vybavený montážnym krúžkom, ktorý umožňuje pripevniť anténu na vonkajšiu časť rozvádzača, aby sa zabezpečil optimálny príjem.

Bezdrôtový merač spotreby (3 kanály)

Tento modul sa používa na meranie celkovej spotreby elektrickej energie, vyprodukovanej solárnej energie a spotreby jednotlivých zariadení. Komunikuje bezdrôtovo s inštaláciou Niko Home Control. Namerané hodnoty vám umožnia: • prostredníctvom aplikácie Niko Home monitorovať spotrebu elektrickej energie ako aj vyprodukovanú energiu a vlastnú spotrebu • prostredníctvom inteligentných výstrah na spotrebu energie v Niko Home Control dostávať upozornenia v prípade nezvyčajnej spotreby energie • zvýšiť spotrebu vlastnej el. energie automatickým aktivovaním spotrebičov v prípade nadbytku solárnej energie prostredníctvom Niko Home Control • regulovať spotrebu počas špičky použitím Niko Home Control režimu šetrenia v špičke

SIP rozhranie vstupového systému pre analógové vonkajšie video jednotky

Rozhranie vstupového systému sa používa na inštalácii Niko Home Control na zbernicovej kabeláži na pripojenie Niko analógových vonkajších video jednotiek vo veľkých obytných budovách ako sú napr. bytové domy. Rezidenti môžu odteraz používať Niko Home Control dotykové obrazovky na komunikáciu s návštevníkmi. Tento modul montovaný na DIN lište musí byť nakonfigurovaný prostredníctvom Niko konfiguračného softvéru pre vstupové systémy. Použite Niko Home Control II programovací softvér na vytvorenie pripojenie s vašou inštaláciou Niko Home Control.

Digital black, smart prispôsobiteľná ovládacia obrazovka, 24 V

Digital black je plne prispôsobiteľná dotyková obrazovka, ktorá má veľmi jednoduché rozhranie s jasnými symbolmi. Obrazovka sa automaticky aktivuje, keď sa k nej priblížite rukou, čiže môžete naraz spínať alebo stmievať osvetlenie, nastaviť svetelné scény, nastaviť režimy ventilácie, nastaviť požadovanú polohu roliet a žalúzií. V skratke, v rámci systému Niko Home Control máte k dispozícii všetky možné typy ovládacích prvkov. Zariadenie Digital black verzia 24V (obsahuje tepelný senzor a algoritmus) je možné naprogramovať ako zónový termostat, ak je pripojený k modulu pre vykurovanie a chladenie Niko Home Control (Kat. č. 550-00150) alebo k spínaciemu modulu (Kat.č. 550-00103 alebo 550-00106), ktorý je naprogramovaný pre elektrické vykurovanie. Máte dodatočné termostaty (550-1305x) alebo aktívne pripojenie na vykurovací systém od jedného z našich partnerov? Potom pomocou zariadenia Digital black jednoducho nastavíte aj teplotu. Ak zariadenie Digital black používate ako termostat, nastavené hodnoty a týždenné programy zadefinujete pomocou aplikácie Niko Home. Pomocou príslušnej konfiguračnej aplikácie si vyberiete nielen že, ktoré ovládacie prvky sa budú zobrazovať alebo v ktorej časti obrazovky budú zobrazené, ale takisto spôsob, akým sa budete pohybovať medzi jednotlivými obrazovkami. Aplikáciu si stiahnete v príslušnom obchode s aplikáciami na svojom mobilnom zariadení. Obrazovku jednoducho namontujete do akejkoľvek štandardnej zapustenej montážnej krabice, pomocou rozperiek alebo skrutiek a je napájaná samostatným zdrojom 24 V DC. Ekran komunikuje się za pośrednictwem domowej sieci WiFi z resztą systemu Niko Home Control. Do aktywacji i zarejestrowania ekranu Digital black potrzebne jest aktywne połączenie internetowe. To połączenie internetowe zapewnia, że ekran Digital black i instalacja Niko Home Control są zawsze aktualne i mają najnowsze funkcje.