! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Cookiepolicy

Version 3.0, giltig från den 25 maj 2020

Detta är cookiepolicyn för Niko NV, med säte på Industriepark West 40, 9100 Sint-Niklaas, Belgien organisationsnummer 0405.045.670, tfn: +32 3 778 90 00, fax: +32 3 777 71 20.

 1. Den webbplats du besöker eller den app/programvara som du använder, utnyttjar cookies och/eller liknande tekniker för att spara eller rådgöra med information på din dator, surfplatta, smarta telefon eller annan hårdvara (nedan kallad ”enhet”). Dessa cookies och andra jämförbara tekniker kallas nedan för ”cookies”.Denna policy beskriver hur vi använder cookies. Denna policy inkräktar inte på dina rättigheter enligt eventuellt tillämpliga regler om skydd av personuppgifter. Om användningen av cookies innebär en behandling av personuppgifter äger det rum enligt vår Integritetspolicy.

 2. Cookies omfattar alla tekniker som genom att spara eller läsa information på din enhet gör det möjligt att känna igen din enhet vid besöket på webbplatsen eller när enheten används (en så kallad temporär cookie), eller som känner igen enheten vid ett senare och/eller återkommande besök på webbplatsen eller vid senare och/eller återkommande användning av appen/programvaran (en så kallad permanent cookie).

   

 3. Det finns olika typer av cookies:
  • Temporära cookies är cookies som raderas när webbläsaren, appen eller programvaran stängs. De raderas när sessionen är över.
  • Permanenta cookies är cookies som sparas på din enhet under en bestämd tidsperiod (vilket kan vara från 1 timme till flera dagar/månader).
  • Förstaparts-cookies är cookies som sparas på din enhet av den webbplats som du besöker eller av leverantören av eller upphovsmannen till appen/programvaran.
  • Tredjeparts-cookies är cookies som sparas på din enhet av webbplatser som tillhör en annan domän än den webbplats du besöker, eller av andra än leverantören eller upphovsmannen till appen/programvaran, som även kan behandla dina uppgifter för egna ändamål. För cookies som sparats på enheten av tredje part hänvisar vi följaktligen till dennes integritets- respektive cookiepolicy. Observera att vi inte har möjlighet att påverka innehållet i en policy eller i cookies från tredje part.

 4. Den webbplats du besöker och/eller den app/programvara som du använder, använder följande typer av cookies:

  • Nödvändiga cookies: Dessa cookies gör det möjligt att använda vår webbplats genom att säkra grundläggande funktioner såsom sidnavigering. Utan dem fungerar inte webbplatsen.

  Namn cookie

  Leverantör

  Giltighetstid

  Syfte

  Niko-NikoEu#Consent

  niko.eu

  1 år

  Anger ifall besökaren har godkänt användning av allmänna cookies.

  Niko-NikoEu#Functional

  niko.eu

  1 år

  Anger ifall besökaren har godkänt användning av funktionscookies.

  Niko-NikoEu#Analytics

  niko.eu

  1 år

  Anger ifall besökaren har godkänt användning av analyscookies.

  Niko-NikoEu#PrivacyIntrusive

  niko.eu

  1 år

  Anger ifall besökaren har godkänt användning av identifierande cookies.

  niko-nikoeu#lang

  niko.eu

  1 år

  Sparar uppgifter om vilket språk som använts för att gå till Nikos webbplats.

  niko-nikoeu#dlw_usr_id

  niko.eu

  1 år

  Cookie som sparar vissa uppgifter om användaren i krypterad form.

  nkds-favorites

  niko.eu

  1 år

  Sparar uppgifter om favoritprodukter på Nikos webbplats.

  ASP.NET_SessionId

  niko.eu

  Temporär

  Cookie som sparar användarens sessions-ID.

  __RequestVerificationToken

  niko.eu

  Temporär

  En säkerhetsåtgärd. Teknik som används av .Net för att bekräfta att en begäran verkligen kommer från avsändaren av denna begäran.

  __CSRFCOOKIE

  niko.eu

  Temporär

  En säkerhetsåtgärd.
  Denna cookie bidrar till att förhindra CSRF-attacker.

  .SecurityShield.SecurityShieldCookie

  niko.eu

  8 timmar

   

  En säkerhetsåtgärd.
  Denna cookie används av vårt intrångsskydd. Den kommer inte att vara aktiv i den offentliga miljön.

  cuvid

  Tredje part

  2 år

  Denna cookie används av Clickdimensions för att identifiera unika besökare och den uppdateras vid varje sidvisning. Mer information om detta finns i Clickdimensions integritetspolicy och cookiepolicy: https://clickdimensions.com/about/privacy-policy

  cuvon

  Tredje part

  30 minuter

  Denna cookie används av Clickdimensions för att ange vilken sida som var besökarens sista, innan sessionen avslutades. Mer information om detta finns i Clickdimensions integritetspolicy och cookiepolicy: https://clickdimensions.com/about/privacy-policy

  • Statistiskcookies är cookies som bland annat mäter hur webbplatsen fungerar och hur besökarna använder webbplatsen.

  Namn cookie

  Leverantör

  Giltighetstid

  Syfte

  _gid

  niko.eu

  1 dygn

  Google-ID används av Google för olika plattformar.

  _gat_UA-130731241-1

  niko.eu

  1 minut

  Detta är en mönster-cookie från Google Analytics, där mönsterelementet innehåller det unika ID-numret för det konto eller den webbplats som cookien avser. Det verkar vara en variant på _gat-cookie som används för att begränsa mängden data som Google inhämtar på webbplatser med en stor trafikmängd.

  _ga

  niko.eu

  2 år

  Används av Google Analytics.

  ai_session

  niko.eu

  30 minuter

  Namnet på denna cookie är kopplad till Microsofts programvara Application Insights, som samlar in statistisk användar- och telemetriinformation för appar som bygger på Azure-cloudplattformen. Detta är en unik anonym cookie för sessionsidentifikation.

  ai_user

  niko.eu

  1 år

  Namnet på denna cookie är kopplad till Microsofts programvara Application Insights, som samlar in statistisk användar- och telemetriinformation för appar som bygger på Azure-cloudplattformen. Det är en unik cookie för användaridentifiering med vilken man kan räkna antalet användare som har tillgång till applikationen under en viss tidsperiod.

  GPS

  Tredje part

  30 minuter

  Denna cookie placeras av YouTube och den registrerar ett unikt ID som gör det möjligt att spåra användare mot bakgrund av deras geografiska position. Här är länkar till Youtubes/Googles integritetspolicy och cookiepolicy: https://policies.google.com/privacy - https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US

   

  cusid

  Tredje part

  30 minuter

  Denna cookie används av Clickdimensions statistikprogram. Den identifierar en unik session för att spåra sidorna på webbplatsen under 30 minuter. Mer information om detta finns i Clickdimensions integritetspolicy och cookiepolicy: https://clickdimensions.com/about/privacy-policy

  YSC

  Tredje part

  30 minuter

  YouTube, som är en webbplats för att lägga upp och dela videor, använder cookies för att samla in uppgifter om enskilda besökare och för att registrera vilka funktioner användare väljer eller vilket material de föredrar. Här är länkar till Youtubes/Googles integritetspolicy och cookiepolicy: https://policies.google.com/privacy - https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US

  • Marknadsföring: Marknadsföringscookies gör det möjligt att anpassa vårt annonsutbud online efter besökaren. Tanken är att visa annonser som är relevanta och intressanta för den enskilde användaren och på så sätt även mer värdefulla för utgivare och externa annonsörer.

  Namn cookie

  Leverantör

  Giltighetstid

  Syfte

  SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

  niko.eu

  1 år

  Övervakar återvändande kunder för Sitecore-analyser. Gör att man exempelvis kan hämta kontaktuppgifter och ifyllda formulär, men även för att uppdatera analyserna inom Sitecore.

  _gcl_au

   

  niko.eu

  3 månader

  Denna cookie används av Google Analytics för att förstå samspelet mellan användare och webbplatsen.

  mf_[website-id]

  niko.eu

  session

  Mouseflow-cookie. Cookien innehåller information om den aktuella sessionen men innehåller ingen information som kan identifiera besökaren. Denna cookie raderas när sessionen avslutas, det vill säga när användaren lämnar webbplatsen.

  mf_user

  niko.eu

  3 månader

  Mouseflow-cookie. Denna cookie fastställer om användaren är en återkommande eller förstagångsbesökare. Detta görs helt enkelt med en ja/nej-växling och ingen ytterligare information om användaren lagras. Denna cookie har en livstid på 90 dagar.

  IDE

  Tredje part

  1 år

  Google DoubleClick samlar in information om annonser som du rådgör med innan du går in på vår webbplats. Detta gör det möjligt att visa skräddarsydda annonser. Här är länkar till Googles integritetspolicy och cookiepolicy: https://policies.google.com/privacy -https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US

  VISITOR_INFO1_LIVE

  Tredje part

  5 månader

  Denna cookie placeras av Youtube och den används för att samla information om användningen av videor på vår webbplats. Här är länkar till Youtubes/Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy
  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US

   fbevents.js  Tredje part  2 månader  Denna cookie placeras av Facebook. Det gör det möjligt för Niko att mäta, optimera och bygga målgrupper för reklamkampanjer på Facebook, för att säkerställa att reklam ses av användare som sannolikt är intresserade av sådan reklam genom att analysera vilket innehåll en användare har sett och interagerat med på Nikos webbplats.

  Du kan hantera facebookinställningar här: https://www.facebook.com/ads/preferences och hitta mer information om databehandling för Page Insights här: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
   Sharethis  Tredje part  cfr Sharethis https://sharethis.com/privacy/
   Active Campaign  Tredje part  1 månad  Active Campaign Tracking Script spårar beteendet hos Nikos nyhetsbrevs mottagare på niko.eu. Spårningen är endast aktiv på kontakter som har gett uttryckligt samtycke till analys. Vi använder Active Campaign Tracking Script för att ge insikt i och optimera våra marknadsförings- och försäljningsinsatser.

   

 5. Du kan blockera installation av cookies men det innebär att delar av vår webbplats eller din app/programvara inte kommer att fungera bristfälligt eller inte alls (den kanske inte anpassas efter dina önskemål och behov och det påverkar användarupplevelsen).

   

 6. Enligt beskrivningen i punkt 2 av denna cookiepolicy raderas vissa cookies när du stänger webbläsaren (temporära cookies) medan andra är kvar på enheten till dess de löper ut eller till dess du raderar dem från cache-minnet (permanenta cookies).

Om du vill radera cookies som redan finns på enheten ska du läsa webbläsarens hjälp- och supportavsnitt för anvisningar om var filen finns eller vilken katalog på enheten som innehåller cookies. Hjälpfunktionen i verktygsfältet på de flesta webbläsare innehåller information om hur du kan förhindra att webbläsaren godkänner nya cookies, hur webbläsaren informerar dig när du får en ny cookie, eller hur du kan blockera cookies helt och hållet. Om du ändrar preferenserna och på så sätt vill blockera vissa cookies som du godkänt tidigare, rekommenderar vi att du också raderar dessa cookies från datorn.

Tänk på att du kanske inte längre har tillgång till delar av eller vissa funktioner på vår webbplats om du väljer att blockera cookies i framtiden.