! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Ventilationsaktor

Ventilationsaktor styr det centrala ventilationssystemet via Niko Home Control-installationen. Aktorn är lämplig för ventilationstyp C (mekanisk

frånluftsventilation) och D (mekanisk till- och frånluftssventilation med värmeåtervinning). Med programmeringsprogramvaran kan du välja när

och hur länge ventilationen ska vara aktiv för respektive inställning, dvs. låg (eko), normal eller hög. Den boende kan spara avsevärt mycket

energi och samtidigt behålla optimal luftkvalitet genom att lägga till ventilationstyrningen till exempelvis allt av-funktionen eller kalenderbaserade funktioner. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten. Bistabila reläer garanterar låg energiförbrukning.

Produktdetaljer

Denna produkt består av olika delar. Nedan ser du en översikt över de kombinerade artiklarna.
Tekniska datablad
Tekniska manualer
CE-märkning certifikat

Ventilationsaktor för Niko Home Control

Type nr.
550-00140
E-Nr.
1710641

Den här aktorn används för att styra ett ventilationssystem. Tack vare denna aktor kan ventilationssystem också utnyttja 'allt av'-funktionen och kalenderfunktionerna från din Niko Home Control-installation. Med programmeringsmjukvaran kan man ställa in när, hur länge och på vilken nivå ventilationen ska vara igång. Genom att trycka på knapparna på aktorn kan man också styra ventilationen manuellt. Ventilationsaktorn är utrustad med LED-indikeringar för status av aktorn samt respektive kanal.

Specifikationsbeskrivning

Ventilationsaktor för Niko Home Control.

 • Funktion: Ventilationsmodulen styr det centrala ventilationssystemet via Niko Home Control-installationen. Modulen är lämplig att användas med typ C-system (mekanisk utsugsventilation) eller typ D-system (mekanisk tillförsel- och utsugsventilation med värmeåtervinning). Anslut ventilationssystemet till ventilationsmodulen, istället för att ansluta det till tre- eller fyrvägsomkopplaren som medföljer systemet.

Controllerns bussignal aktiverar en av utgångarna på ventilationsmodulen. Varje utgång motsvarar en inställning på ventilationsenheten: låg (eko), mellan eller hög. Utgångarna kan också aktiveras manuellt via knapparna på ventilationsmodulen. Kom ihåg att aktiveringen endast är tillfällig och kommer att upphävas av nästa busskommunikation. Utgångarna aktiveras eller avaktiveras via energieffektiva bistabila relän i modulen. Använd de specifika tryckknapparna för ventilation för att styra ventilationssystemet i hemmet. Ventilationsfunktionen kan också tas med i stämningsinställningar.

En ventilationsenhet kan generellt sett anslutas på två olika sätt:

 • Med tvåtrådsstyrning ansluter du den gemensamma (common) terminalen från ventilationsenheten mellan två kontrolledningar. Om ingen kontrolledning väljs kommer ventilationssystemet att köra på den lägsta inställningen.
 • Med tretrådsstyrning ansluter du den gemensamma (common) terminalen från ventilationsenheten mellan tre kontrolledningar. Varje kontrolledning representerar en specifik ventilationsinställning.

Använd programmeringsprogramvaran för att välja när och hur länge ventilationssystemet ska vara aktivt för varje inställning, dvs. låg (eko), mellan och hög. Du kan också välja hur länge den högsta inställningen ska vara aktiverad i boostläge. Dessutom kan ventilationsstyrning tas med i andra Niko Home Control-funktioner, som t.ex. eko-funktionen eller kalendarbaserade funktioner.

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet.

 • maximal belastning: 230 V AC – 16 A per kanal, enfasförsörjning
 • anslutningsterminaler för att styra 3 inställningar: låg (eko), mellan eller hög
 • Kompatibel med Niko Home Control-solläge
 • Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
 • Anslutningsterminaler: 2 x 4 skruvplintar
 • DIN-mått: DIN 2TE
 • Mått: 91.7 x 35 mm
 • Märkning: CE

Relaterade produkter

Ansluten kontrollenhet för Niko Home Control II

Ansluten kontrollenhet är den centrala modulen i varje Niko Home Control-installation. Den här modulen innehåller mjukvara som endast kan konfigureras med Niko Home Control programming software 2.1.1 eller senare. Den täcker alla grundläggande funktioner i en Niko Home Control-installation. De grundläggande funktionerna innefattar: • Intelligensen som styr logiken i installationen. Genom programmeringsprogramvaran sparas logiken lokalt på kontrollenheten. • Den inbyggda strömförsörjningen ger en inspänning på 26 V till bussen, aktorerna och kontrollerna. Beroende på installationens storlek kan separata strömförsörjningar läggas till. • Anslutningen till Niko Home Control IP-enheter som t.ex. pekskärmar och videodörrstationer. En inbyggd router gör det möjligt för användaren att ansluta upp till 3 enheter direkt. Med en extra nätverksswitch kan detta antal utökas. • Anslutningen till kundens nätverk och internet. Det gör det möjligt för användaren att styra installation både inom- och utomhus (via mobila nätverk som 3G , 4G, GPRS eller WiFi hotspot) med hjälp av mobila enheter (smartphones och surfplattor med iOS eller Android). Det säkerställer också att du kan använda Niko Home Controls programvara för användarsinställningar på PC/Mac och mobila enheter. Enheten har en TEST-knapp för att verifi era att alla andra moduler fungerar korrekt och deras status. Med PROG-knappen kan du utföra temporär grundläggande programmering, utan en dator. Med serviceknappen kan du installera väntande uppdateringar. Varje installation måste omfatta en ansluten kontrollenhet. Efter registrering "ansluts" din installation, vilket aktiverar fjärrstyrning, och du kan ta del av Nikos tjänster för uppdatering och diagnosstik av installationen.

Strömförsörjning

I kombination med en ansluten kontrollenhet ger strömförsörjningen en extra spänning på 26 V vid bussen, aktorerna och kontrollerna för installationer som är större än vad den inbyggda strömförsörjningen i kontrollenheten klarar av. Upp till 2 extra strömförsörjningsenheter kan anslutas till installationer med en ansluten kontrollenhet. MASTER-knappen används inte eftersom kontrollenheten alltid är MASTER. Mer information om antalet strömförsörjningsenheter som krävs fi nns i installationsmanualen.

Spårkoppling

Denna enhet monteras alltid först till vänster i början av en ny DIN-skena som inte innehåller en ansluten kontrollenhet eller strömförsörjning. 4 skruvkontakter på ovan- och undersidan för att ansluta till föregående- och nästa DIN-skena.

Favoriter ( 0 )