! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Pulsräknare

Med pulsräknaren kan du övervaka gas-, vatten- och elförbrukning eller elproduktion. Enheten har tre pulsingångar och kan anslutas till upp till

tre mätare. Du ansluter enheten till pulsutgången på en gas-, vatten- eller elmätare. Endast en gasmätare och en vattenmätare kan anslutas till

varje installation. Skalfaktorn för pulsarna (t.ex. en puls = 10 liter) och mätartypen (gas, vatten eller el) kan väljas via programmeringsprogramvaran.

Med användning av pekskärmen eller energiprogramvaran kan den boende

enkelt och bekvämt övervaka förbrukningen eller produktionen och upptäcka ovanliga toppar. Installationen måste utrustas med en ansluten

kontrollenhet som registrerar uppmätta data för att tillhandahålla en detaljerad analys och historik. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten.

Produktdetaljer

Denna produkt består av olika delar. Nedan ser du en översikt över de kombinerade artiklarna.
Tekniska datablad
Tekniska manualer
CE-märkning certifikat

Pulsräknare för Niko Home Control

Type nr.
550-00250
E-Nr.
1710647

Denna enhet används för att mäta din gas-, vatten- eller elförbrukning. Mätresultaten visas i mobila enheter, pekskärm och eko-displayen. Med hjälp av eko-displayen och/eller energimjukvaran kan man övervaka förbrukningen eller produktionen och upptäcka avvikelser. För att få en detaljerad analys måste systemet vara utrustat med ett IP-interface som registrerar mätuppgifterna. Enheten kan anslutas till tre olika mätare och är utrustad med LED-indikeringar för status av enheten samt respektive kanal.

Specifikationsbeskrivning

Pulsräknare för Niko Home Control.

 • Funktion: Med pulsräknaren kan du övervaka gas-, vatten- och elförbrukning samt elproduktion.

Denna modul har tre pulsingångar. Den kan därför anslutas till upp till tre mätare. Pulsräknaren räknar pulsarna och omvandlar summan till m³ eller kWh. Skalfaktorn för pulsarna (t.ex. 1 puls = 10 liter) och mätartypen (gas, vatten eller el) kan väljas via programmeringsprogramvaran. Eko-displayen visar den totala elförbrukningen och elproduktionen, om tillämpligt. Om du vill kunna följa hemmets tidigare elförbrukning måste installationen utrustas med en IP-modul som loggar mätdata. En detaljerad översikt över dessa data kan begäras via pekskärmen, en smartphone eller Niko Home Control-energiprogramvaran.

Om Niko Home Control-installationen har en IP-modul kan denna modul användas för att lagra mätdata. Hur länge IP-modulen kommer att lagra dessa data beror på antalet kanaler i installationen. En översikt ges i tabellen nedan. Om den boende vill lagra dessa data under en längre tidsperiod måste han/hon säkerhetskopiera dessa data med Niko Home Control-energiprogramvaran innan befintliga data skrivs över.

Använd programmeringsprogramvaran för att välja valuta: EUR eller GBP. Gas- och vattenförbrukning anges i m³ och el i kWh. Följande inställningar kan väljas per kanal:

 • kanalnamn.
 • kanaltyp: gas, vatten, el.
 • pulsomvandlingsfaktor: 1–1 000 pulser/m³ för gas och vatten, 1–10 000 pulser/kWh för el.
 • för el: global, konsument, genererad mängd.

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet.

 • högsta pulsfrekvens per ingång: 10 Hz
 • kortaste pulslängd: 30 ms
 • endast för mätare med en pulsutgång som är isolerad från elnätet i enlighet med SELV-krav
 • mätenheter endast i informationssyfte, kan inte användas för fakturering
 • Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
 • Anslutningsterminaler: 1 x 4 skruvplintar
 • Anslutningsklämmor
  • 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm² tråd per anslutningsterminal
 • DIN-mått: 2E
 • Mått (HxBxD): 90 x 35 x 66 mm
 • Märkning: CE

Relaterade produkter

Ansluten kontrollenhet för Niko Home Control II

Ansluten kontrollenhet är den centrala modulen i varje Niko Home Control-installation. Den här modulen innehåller mjukvara som endast kan konfigureras med Niko Home Control programming software 2.1.1 eller senare. Den täcker alla grundläggande funktioner i en Niko Home Control-installation. De grundläggande funktionerna innefattar: • Intelligensen som styr logiken i installationen. Genom programmeringsprogramvaran sparas logiken lokalt på kontrollenheten. • Den inbyggda strömförsörjningen ger en inspänning på 26 V till bussen, aktorerna och kontrollerna. Beroende på installationens storlek kan separata strömförsörjningar läggas till. • Anslutningen till Niko Home Control IP-enheter som t.ex. pekskärmar och videodörrstationer. En inbyggd router gör det möjligt för användaren att ansluta upp till 3 enheter direkt. Med en extra nätverksswitch kan detta antal utökas. • Anslutningen till kundens nätverk och internet. Det gör det möjligt för användaren att styra installation både inom- och utomhus (via mobila nätverk som 3G , 4G, GPRS eller WiFi hotspot) med hjälp av mobila enheter (smartphones och surfplattor med iOS eller Android). Det säkerställer också att du kan använda Niko Home Controls programvara för användarsinställningar på PC/Mac och mobila enheter. Enheten har en TEST-knapp för att verifi era att alla andra moduler fungerar korrekt och deras status. Varje installation måste omfatta en ansluten kontrollenhet. Efter registrering "ansluts" din installation, vilket aktiverar fjärrstyrning, och du kan ta del av Nikos tjänster för uppdatering och diagnosstik av installationen.

Digital black, uppkopplad anpassningsbar pekskärm, 24 V

Digital black är en fullt anpassningsbar pekskärm som har ett extremt användarvänligt gränssnitt med tydliga symboler. Skärmen aktiveras automatiskt när handen närmar sig den. Du kan styra belysning till/från eller dimra den i en åtgärd, styra stämningar, styra ventilation, styra solskydd till önskat läge. Kort sagt, alla möjliga funktioner som finns i ditt Niko Home Control-system. Denna Digital black 24V-variant kan, eftersom den är utrustad med temperatursensor och algoritm, programmeras som en zontermostat när den är kopplad till en Niko Home Control värme-/kylaktor (550-00150) eller kopplingsaktor (550-00103 eller 550-00106), programmerad för elektrisk uppvärmning. Har du extra termostater (550-1305X) eller en aktiv anslutning till någon av våra uppvärmningspartners? Då kan du enkelt ställa in temperaturen med Digital black. När Digital black används som en termostat ställer du in gränsvärdena och veckoprogrammen i Niko Home-appen. Med motsvarande konfigurationsapp väljer du inte bara vilka kontroller som visas eller var de befinner sig på skärmen, utan också hur du navigerar genom dina skärmar. Du laddar ner den här appen gratis i respektive appbutik för din mobila enhet. Skärmen kan enkelt monteras i en standardinfällningsdosa med det vanliga klo- eller skruvfästet och drivs av separat 24 V DC-försörjning (t.ex. 340-00050). Skärmen kommunicerar via ditt trådlösa hemnätverk med resten av ditt Niko Home Control-system. Du behöver en aktiv internetanslutning för att aktivera din Digital black. Den här internetuppkopplingen garanterar att din Digital black och Niko Home Control-installation alltid är uppdaterad och har de allra senaste funktionerna.

Strömförsörjning

I kombination med en ansluten kontrollenhet ger strömförsörjningen en extra spänning på 26 V vid bussen, aktorerna och kontrollerna för installationer som är större än vad den inbyggda strömförsörjningen i kontrollenheten klarar av. Upp till två extra strömförsörjningsenheter kan anslutas till installationer med en ansluten kontrollenhet. MASTER-knappen används inte eftersom kontrollenheten alltid är MASTER. Mer information om antalet strömförsörjningsenheter som krävs fi nns i installationsmanualen.

Favoriter ( 0 )