! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Analogingång 3 x 0-10 V

Med analogingången kan du ansluta tre externa analoga sensorer med en styrspänning på 0–10 V till Niko Home Control-installationen. Dessa

sensorer ska vara lämpliga för applikationer med säkerhetsklenspänning (SELV). Det kan vara sensorer för mätning av solljus, vind, regn, CO 2 ,

luftfuktighet eller temperatur. Beroende på värdena som mäts kan tillämpning som t.ex. markiser, jalusier och lampor styras automatiskt.

Produktdetaljer

Denna produkt består av olika delar. Nedan ser du en översikt över de kombinerade artiklarna.
Tekniska datablad
Tekniska manualer
CE-märkning certifikat

Analogingång 3 x 0-10 V för Niko Home Control

Type nr.
550-00230
E-Nr.
1710644

Denna ingångsenhet används för att ansluta tre analoga sensorer till Niko Home Control-installationen. Sensorerna ska vara lämpliga för applikationer med säkerhetsklenspänning (SELV). Denna typ av sensor används för att mäta solljus, vind, regn, CO2, fuktighet eller temperatur. Beroende på värdena som mäts kan tillämpning som t.ex. persienner, markiser, vägguttag och belysning styras automatiskt.

Specifikationsbeskrivning

Analogingång 3 x 0-10 V för Niko Home Control.

  • Funktion: Med den analoga sensormodulen kan man ansluta tre externa analoga sensorer till Niko Home Control-installationen. Sensorerna ska vara lämpliga för applikationer med säkerhetsklenspänning (SELV). Denna typ av sensor används för att mäta solljus, vind, regn, CO2, fuktighet eller temperatur. Beroende på värdena som mäts kan tillämpning som t.ex. persienner, markiser och lampor styras automatiskt.

När en ansluten sensor aktiveras kommer motsvarande ingång att ta emot en signal mellan 0 och 10 V och modulen skickar vidare detta värde och adressen till controllern som sedan aktiverar en eller flera förprogrammerade åtgärder. Varje värde som motsvarar en viss inspänning ställs in via programmeringsprogramvaran. Aktivering av en ansluten sensor kan simuleras genom att trycka på knappen. Den riktiga inmatningen avaktiveras i så fall i två minuter.

Avståndet mellan sensorerna och modulen ska inte överstiga 100 m. Högst tre sensorer kan anslutas per modul. Upp till 10 moduler kan anslutas per installation.

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet.

Lämplig för sensorer med en utgång på 0–10 V (SELV)

Maximalt avstånd mellan sensorer och sensormodul: 100 m

  • Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
  • Anslutningsterminaler: 1 x 4 skruvplintar
  • Anslutningsklämmor
    • 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm² tråd per anslutningsterminal
  • DIN-mått: 2E
  • Mått (HxBxD): 90 x 35 x 66 mm
  • Märkning: CE

Relaterade produkter

Ansluten kontrollenhet för Niko Home Control II

Ansluten kontrollenhet är den centrala modulen i varje Niko Home Control-installation. Den här modulen innehåller mjukvara som endast kan konfigureras med Niko Home Control programming software 2.1.1 eller senare. Den täcker alla grundläggande funktioner i en Niko Home Control-installation. De grundläggande funktionerna innefattar: • Intelligensen som styr logiken i installationen. Genom programmeringsprogramvaran sparas logiken lokalt på kontrollenheten. • Den inbyggda strömförsörjningen ger en inspänning på 26 V till bussen, aktorerna och kontrollerna. Beroende på installationens storlek kan separata strömförsörjningar läggas till. • Anslutningen till Niko Home Control IP-enheter som t.ex. pekskärmar och videodörrstationer. En inbyggd router gör det möjligt för användaren att ansluta upp till 3 enheter direkt. Med en extra nätverksswitch kan detta antal utökas. • Anslutningen till kundens nätverk och internet. Det gör det möjligt för användaren att styra installation både inom- och utomhus (via mobila nätverk som 3G , 4G, GPRS eller WiFi hotspot) med hjälp av mobila enheter (smartphones och surfplattor med iOS eller Android). Det säkerställer också att du kan använda Niko Home Controls programvara för användarsinställningar på PC/Mac och mobila enheter. Enheten har en TEST-knapp för att verifi era att alla andra moduler fungerar korrekt och deras status. Varje installation måste omfatta en ansluten kontrollenhet. Efter registrering "ansluts" din installation, vilket aktiverar fjärrstyrning, och du kan ta del av Nikos tjänster för uppdatering och diagnosstik av installationen.

Digital black, uppkopplad anpassningsbar pekskärm, 24 V

Digital black är en fullt anpassningsbar pekskärm som har ett extremt användarvänligt gränssnitt med tydliga symboler. Skärmen aktiveras automatiskt när handen närmar sig den. Du kan styra belysning till/från eller dimra den i en åtgärd, styra stämningar, styra ventilation, styra solskydd till önskat läge. Kort sagt, alla möjliga funktioner som finns i ditt Niko Home Control-system. Denna Digital black 24V-variant kan, eftersom den är utrustad med temperatursensor och algoritm, programmeras som en zontermostat när den är kopplad till en Niko Home Control värme-/kylaktor (550-00150) eller kopplingsaktor (550-00103 eller 550-00106), programmerad för elektrisk uppvärmning. Har du extra termostater (550-1305X) eller en aktiv anslutning till någon av våra uppvärmningspartners? Då kan du enkelt ställa in temperaturen med Digital black. När Digital black används som en termostat ställer du in gränsvärdena och veckoprogrammen i Niko Home-appen. Med motsvarande konfigurationsapp väljer du inte bara vilka kontroller som visas eller var de befinner sig på skärmen, utan också hur du navigerar genom dina skärmar. Du laddar ner den här appen gratis i respektive appbutik för din mobila enhet. Skärmen kan enkelt monteras i en standardinfällningsdosa med det vanliga klo- eller skruvfästet och drivs av separat 24 V DC-försörjning (t.ex. 340-00050). Skärmen kommunicerar via ditt trådlösa hemnätverk med resten av ditt Niko Home Control-system. Du behöver en aktiv internetanslutning för att aktivera din Digital black. Den här internetuppkopplingen garanterar att din Digital black och Niko Home Control-installation alltid är uppdaterad och har de allra senaste funktionerna.

Strömförsörjning

I kombination med en ansluten kontrollenhet ger strömförsörjningen en extra spänning på 26 V vid bussen, aktorerna och kontrollerna för installationer som är större än vad den inbyggda strömförsörjningen i kontrollenheten klarar av. Upp till två extra strömförsörjningsenheter kan anslutas till installationer med en ansluten kontrollenhet. MASTER-knappen används inte eftersom kontrollenheten alltid är MASTER. Mer information om antalet strömförsörjningsenheter som krävs fi nns i installationsmanualen.

Favoriter ( 0 )