! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Användarvillkor för Nikos webbplats

Denna webbplats tillhandahålls av Niko NV, med säte på 9100 Sint-Niklaas (Belgien), Industriepark West 40, organisationsnummer 0405.045.670. Tillgången till och användningen av denna webbplats regleras av de användarvillkor som beskrivs nedan.

Allmänt

Vi strävar efter att se till att informationen på vår webbplats är fullständig, korrekt och aktuell, men vi kan inte ge några garantier i detta avseende. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande lägga till, ändra eller ta bort information. Om du stöter på information som är ofullständig, felaktig eller föråldrad skulle vi uppskatta om du meddelar oss detta genom att skicka ett e-postmeddelande till marketing@niko.eu.

Hänvisningar

Denna webbplats kan innehålla hyperlänkar och andra hänvisningar till information eller webbplatser som erbjuds av tredje part. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatser eller denna information, som endast deras respektive författare och redaktörer ansvarar för.

Ansvar

Vi är inte ansvariga för någon skada, direkt och/eller indirekt, som uppstår eller är en följd av din användning av vår webbplats eller den information som finns tillgänglig på eller via vår webbplats, eller av avbrott av denna användning. All användning av vår webbplats och/eller den information som finns tillgänglig på eller via vår webbplats sker på egen risk.

Immateriella rättigheter

Vår webbplats, inklusive layout, texter, filer, logotyper, bilder, design, ritningar, programvara och databas på vår webbplats, skyddas av våra eller licensgivarnas immateriella rättigheter. Vår webbplats får endast användas för dina egna icke-kommersiella personliga ändamål. Ingen del av denna webbplats får kopieras, publiceras, distribueras, extraheras, återanvändas eller reproduceras i någon materiell form (inklusive fotokopiering eller lagring på något medium på elektronisk väg och oavsett om det sker tillfälligt eller i samband med annan användning av denna publikation) utan vårt skriftliga förhandsgodkännande.

Annan rättslig information

Dessa användarvillkor påverkar inte tillämpningen av våra andra juridiska dokument (t.ex. sekretesspolicy, cookiepolicy och villkor för användning av våra produkter, tjänster eller verktyg).

Uppdateringar

Dessa användarvillkor kan ändras från tid till annan. Kontrollera denna sida regelbundet för att se om ändringar har gjorts.