! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Strömförsörjning

I kombination med en ansluten kontrollenhet ger strömförsörjningen en extra spänning på 26 V vid bussen, aktorerna och kontrollerna för installationer som är större än vad den inbyggda strömförsörjningen i kontrollenheten klarar av. Upp till 2 extra strömförsörjningsenheter kan anslutas till installationer med en ansluten kontrollenhet. MASTER-knappen används inte eftersom kontrollenheten alltid är MASTER. Mer information om antalet strömförsörjningsenheter som krävs fi nns i installationsmanualen.

Produktdetaljer

Denna produkt består av olika delar. Nedan ser du en översikt över de kombinerade artiklarna.

Strömförsörjning för Niko Home Control

Type nr.
550-00010

Denna enhet används för att leverera ström till Niko Home Control-installationens moduler och kontroller när inte kontrollenheten räcker till. En LED-indikator anges status för bussaktiviteten. I användarhandboken anges hur många strömförsörjningar som behövs för en viss installation.

Specifikationsbeskrivning

Strömförsörjning för Niko Home Control. Strömförsörjningsmodulen ger en inspänning på 26 V DC till bussen, modulerna och kontrollerna i installationen. Flera strömförsörjningsmoduler kan anslutas parallellt i en enstaka installation.

Varje strömförsörjningsmodul har en kapacitet på 10 W. Fastställ det exakta antalet strömförsörjningsmoduler som krävs innan installationsprocessen påbörjas.

Varje DIN-skena måste till vänster börja med en strömförsörjningsmodul eller en skenkoppling.

Följande tumregel kan tillämpas för att beräkna antalet strömförsörjningsmoduler som krävs: högst 24 moduler inuti elskåpet och högst 70 kontroller (varav 20 med status-LED-lampa) per strömförsörjningsmodul. Beroende på storleken och layouten av din installation måste du installera en, två eller tre strömförsörjningsmoduler.

När flera strömförsörjningsmoduler används i en enstaka elinstallation kan du manuellt välja en av dessa moduler till master-strömförsörjningsmodul. Återstående strömförsörjningsmoduler kommer då att fungera som slavar. En av strömförsörjningsmodulerna kommer automatiskt att väljas till master om inget manuellt val görs. Strömförsörjningen levererar spänning till bussen, modulerna och kontrollerna. Slavarna levererar spänning till modulerna men inte till bussen. Den maximalt tillåtna kabellängden mellan master-strömförsörjningen och kontrollpunkterna måste iakttas. Om master-strömförsörjningsmodulen blir defekt kommer en av slavarna automatiskt att väljas till ny master. Det kan leda till att vissa funktioner inte längre fungerar.

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet. Denna modul har skydd mot kortslutning, överspänning, felaktig anslutning och överhettning

 • Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
 • Matningsspänning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 • Utspänning: 26 V DC, 400 mA (SELV, säkerhetsklenspänning)
 • Maximal belastning: 10 W
 • Anslutningsterminaler: 2 x 4 skruvplintar
 • Anslutningsklämmor: 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm² per anslutningsterminal
 • Lägsta omgivningstemperatur: 0 °C
 • Maximal omgivningstemperatur: +45 °C
 • DIN-mått: DIN 4TE
 • Mått: 91.3 x 66.1 mm
 • Märkning: CE

Relaterade produkter

Ansluten kontrollenhet för Niko Home Control II

Ansluten kontrollenhet är den centrala modulen i varje Niko Home Control-installation. Den här modulen innehåller mjukvara som endast kan konfigureras med Niko Home Control programming software 2.1.1 eller senare. Den täcker alla grundläggande funktioner i en Niko Home Control-installation. De grundläggande funktionerna innefattar: • Intelligensen som styr logiken i installationen. Genom programmeringsprogramvaran sparas logiken lokalt på kontrollenheten. • Den inbyggda strömförsörjningen ger en inspänning på 26 V till bussen, aktorerna och kontrollerna. Beroende på installationens storlek kan separata strömförsörjningar läggas till. • Anslutningen till Niko Home Control IP-enheter som t.ex. pekskärmar och videodörrstationer. En inbyggd router gör det möjligt för användaren att ansluta upp till 3 enheter direkt. Med en extra nätverksswitch kan detta antal utökas. • Anslutningen till kundens nätverk och internet. Det gör det möjligt för användaren att styra installation både inom- och utomhus (via mobila nätverk som 3G , 4G, GPRS eller WiFi hotspot) med hjälp av mobila enheter (smartphones och surfplattor med iOS eller Android). Det säkerställer också att du kan använda Niko Home Controls programvara för användarsinställningar på PC/Mac och mobila enheter. Enheten har en TEST-knapp för att verifi era att alla andra moduler fungerar korrekt och deras status. Med PROG-knappen kan du utföra temporär grundläggande programmering, utan en dator. Med serviceknappen kan du installera väntande uppdateringar. Varje installation måste omfatta en ansluten kontrollenhet. Efter registrering "ansluts" din installation, vilket aktiverar fjärrstyrning, och du kan ta del av Nikos tjänster för uppdatering och diagnosstik av installationen.

Spårkoppling

Denna enhet monteras alltid först till vänster i början av en ny DIN-skena som inte innehåller en ansluten kontrollenhet eller strömförsörjning. 4 skruvkontakter på ovan- och undersidan för att ansluta till föregående- och nästa DIN-skena.

Kopplingsaktor 3x230/16

Kopplingsaktorn med 3 kanaler är lämplig vid användning av högst tre olika kretsar, t.ex. belysningspunkter eller eluttag. Aktorn kan vidarekoppla en neutralledare vid avsaknaden av neutral-plint. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten. Bistabila reläer garanterar låg energiförbrukning.

Favoriter ( 0 )