! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Trådlösa lösningar

En trådlös strömställare som snabbt kan installeras var som helst utan att göra ingrepp i väggen. En dröm för varje installatör ... och för varje kund. Dessutom kan du nu även styra alla trådlösa produkter som fungerar enligt Easywave-protokollet var du än är i världen, via din smartphone, smartwatch, webbläsare, ...

Så gör du en elinstallation snabbare smartare.

Filter

Hur ska produkten monteras?
Central = i en elcentral/DIN-skena Infälld montering = i ett undertak Infälld dosa = i en infälld dosa Utanpåliggande montering = utanpå en vägg eller ett tak

Niko dimmerbrytare för Hue-system

Med denna trådlösa och batterifria dimmer kan du enkelt styra Philips Hue-lampor. Bestäm i Philips Hue-appen vad varje knapp ska göra (slå på och av, dimra, aktivera stämningsbelysningar). Mekanism inklusive nyckel i vitt och vit Niko Intense plan infällningsplatta.

Niko dimmerbrytare för Hue-system, DK design

Med denna trådlösa och batterifria dimmer kan du enkelt styra Philips Hue-lampor. Bestäm i Philips Hue-appen vad varje knapp ska göra (slå på och av, dimra, aktivera stämningsbelysningar).

Trådlös tryckknapp dubbel

Denna trådlösa tryckknapp med två knappar kan användas av en smart strömställare eller en trådlös mottagare. Den kan användas som en dubbelknappskontroll (övre=på, nedre=av), eller som två enknappskontroller (växla på/av eller puls). Tryckknappen kan även användas i Niko Home Control-installationen i kombination med Niko Home Control RF-gränssnittet Easywave.

Smart enkel strömställare med tryckknapp och RF-förlängning, 10 A

Den smarta strömställaren har en reläkontakt som kan tända och släcka belysning. Den har en sändare och mottagare som använder Easywave-protokollet. Om man så vill går det att lägga till extra kontroller. Det kan vara både klassiska ledningsanslutna tryckknappar och trådlösa kontroller kompatibla med Easywave-protokollet. Den kan därför enkelt ersätta en traditionell enkel, trapp- eller korsbrytare. Därför är den smarta strömställaren särskilt lämpad för renovering av skyddade byggnader där det inte går att borra eller göra kanaler. Observera att det enda villkoret för att kunna använda den smarta strömställaren är att det finns en neutralledare i den infällda dosan där den smarta strömställaren ska placeras. Utöver att strömställa sin egen kontakt kan den smarta strömställaren dessutom strömställa andra mottagare som fungerar enligt Easywave-protokollet. Denna funktion kan också tas med i en stämningsinställning/förinställning. Om du gör det kan du ställa om all belysning som finns med i stämningsinställningen/förinställningen med ett knapptryck. Den är utrustad med en indikatorlampa vars beteende kan anpassas efter användarens behov.

Wireless switch with four buttons

This wireless switch with four buttons can be used by a smart switch or a wireless receiver. It can be used as a two dual-button controls (upper:on, lower off) or as four one-button controls (toggle on/off or pulse). The switch can also be used in the Niko Home Control installation in combination with the Niko Home Control RF interface Easywave.

Smart universell knappdimmer med RF-sändare och mottagare, 3–200 W, 2 ledare

Den smarta dimmern är lämplig för resistiva, induktiva och kapacitiva laster samt för att dimra dimbara halogen- och LED-lampor. Den har en sändare och mottagare som använder Easywave-protokollet. Om man så vill går det att lägga till extra kontroller. Dessa kan vara både trådanslutna knappar och trådlösa kontrollenheter enligt Easywave-protokollet. Den smarta dimmern är ansluten via ett system med två kablar och kräver inte en neutral ledare. Den kan därför enkelt ersätta en befintlig enkel, trapp- eller korsbrytare. Den lämpar sig väl för utökning av befintliga elektriska installationer där borrning eller kanaliseringsarbete inte är möjligt eller för att undvika komplicerad kabeldragning. Den smarta dimmern kan inte bara dimra sin egen last utan även styra andra dimmermottagare som använder Easywave-protokollet. Den kan även integreras i en stämningsinställning som kan aktiveras via en trådlös kontroll. Dimmern har en återkopplings-LED för vilken funktionen kan ställas in.

Trådlös handhållen mini-sändare med 1 kanal och 4 kontrollknappar

Denna handhållna sändare har fyra oberoende kontrollknappar och kan användas i kombination med alla Niko-mottagare. Varje kontrollknapp kan tilldelas en separat funktion. Visuell återkoppling av kontrollen via en lysdiod. Batteriet medföljer sändaren. Den handhållna sändaren kan även användas i Niko Home Control-installationen i kombination med Niko Home Control RF-gränssnittet Easywave. I kombination med Niko Home Control RF-gränssnittet kan den handhållna sändaren även användas i Niko Home Control-installationer.

Trådlöst mini-sändargränssnitt

Den trådlösa sändargränssnittet för tryckknappar eller strömställare konverterar tryckknapps- eller strömställarkontakten till ett trådlöst telegram: - Vid anslutning av upp till fyra tryckknappar: det trådlösa telegrammet skickas så länge som tryckknappen trycks in (högst 10 s). - Vid anslutning av upp till två strömställare: det trådlösa telegrammet skickas så snart som kontakten stängs. När kontakten öppnas skickas ett nytt telegram. All programmering kan tilldelas när kontakten stängs eller öppnas. Sändargränssnittet kan även användas i Niko Home Control-installationen i kombination med Niko Home Control RF-gränssnittet Easywave. I kombination med Niko Home Control RF-gränssnittet kan den handhållna sändaren även användas i Niko Home Control-installationer.

Trådlös fönster- eller dörrkontakt

Den trådlösa fönster- eller dörrkontakten (sändare) används för att styra trådlösa mottagare. Den magnetiska kontakten sänder status för objekt via trådlösa signaler till en trådlös mottagare. Om fönstret eller dörren öppnas eller stängs skickas en Easywave-kod och den anslutna, trådlösa mottagaren ställer om, beroende på det inställda driftläget. Ett batteri, monteringsfäste med magnet och ett monteringsset medföljer.

Trådlös repeater

Repeatern används i installationer med otillräcklig räckvidd och har två driftlägen: kaskadläge och definierat läge. När upp till tre repeatrar används i kaskadläge kan räckvidden bli 3 gånger längre. I definierat läge kan max 32 kontrollpunkter läras in. En LED-indikator blinkar när ett kommando tas emot eller skickas. Repeatern fungerar inte för motorkontroll och dimmers (eftersom du måste hålla inne knappen en längre tid).

Wireless receiver for motor control, for flush mounting

This mini receiver with switching contact (4 A/230 V AC) is used to control roll-down shutters or venetian/vertical blinds. The receiver can be operated by both wall-mounted and hand-held transmitters in a dual-button mode for the roll-down shutter functions (open, stop and close) or in a dual-button mode for the rotation of the vertical blinds. The operating time is 150 s. Thanks to its limited dimensions, it is easily flush mounted.