! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Trådlösa lösningar

En trådlös strömställare som snabbt kan installeras var som helst utan att göra ingrepp i väggen. En dröm för varje installatör ... och för varje kund. Dessutom kan du nu även styra alla trådlösa produkter som fungerar enligt Easywave-protokollet var du än är i världen, via din smartphone, smartwatch, webbläsare, ...

Så gör du en elinstallation snabbare smartare.

Niko dimmerbrytare för Hue-system

Med denna trådlösa och batterifria dimmer kan du enkelt styra Philips Hue-lampor. Bestäm i Philips Hue-appen vad varje knapp ska göra (slå på och av, dimra, aktivera stämningsbelysningar). Mekanism inklusive nyckel i vitt och vit Niko Intense plan infällningsplatta.

Niko dimmerbrytare för Hue-system, DK design

Med denna trådlösa och batterifria dimmer kan du enkelt styra Philips Hue-lampor. Bestäm i Philips Hue-appen vad varje knapp ska göra (slå på och av, dimra, aktivera stämningsbelysningar).

Trådlös repeater

Repeatern används i installationer med otillräcklig räckvidd och har två driftlägen: kaskadläge och definierat läge. När upp till tre repeatrar används i kaskadläge kan räckvidden bli 3 gånger längre. I definierat läge kan max 32 kontrollpunkter läras in. En LED-indikator blinkar när ett kommando tas emot eller skickas. Repeatern fungerar inte för motorkontroll och dimmers (eftersom du måste hålla inne knappen en längre tid).