! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Ansluten kontrollenhet för Niko Home Control II

Ansluten kontrollenhet är den centrala modulen i varje Niko Home Control-installation. Den här modulen innehåller mjukvara som endast kan konfigureras med Niko Home Control programming software 2.1.1 eller senare. Den täcker alla grundläggande funktioner i en Niko Home Control-installation. De grundläggande funktionerna innefattar:

 • Intelligensen som styr logiken i installationen. Genom programmeringsprogramvaran sparas logiken lokalt på kontrollenheten.
 • Den inbyggda strömförsörjningen ger en inspänning på 26 V till bussen, aktorerna och kontrollerna. Beroende på installationens storlek kan

separata strömförsörjningar läggas till.

 • Anslutningen till Niko Home Control IP-enheter som t.ex. pekskärmar och videodörrstationer. En inbyggd router gör det möjligt för användaren

att ansluta upp till 3 enheter direkt. Med en extra nätverksswitch kan detta antal utökas.

 • Anslutningen till kundens nätverk och internet. Det gör det möjligt för användaren att styra installation både inom- och utomhus (via mobila nätverk som 3G , 4G, GPRS eller WiFi hotspot) med hjälp av mobila enheter (smartphones och surfplattor med iOS eller Android). Det säkerställer också att du kan använda Niko Home Controls programvara för användarsinställningar på PC/Mac och mobila enheter.

Enheten har en TEST-knapp för att verifi era att alla andra moduler fungerar korrekt och deras status.

Varje installation måste omfatta en ansluten kontrollenhet.

Efter registrering "ansluts" din installation, vilket aktiverar fjärrstyrning, och du kan ta del av Nikos tjänster för uppdatering och diagnosstik av installationen.

Produktdetaljer

Denna produkt består av olika delar. Nedan ser du en översikt över de kombinerade artiklarna.
Tekniska datablad
Tekniska manualer
CE-märkning certifikat

Ansluten kontrollenhet för Niko Home Control II

Type nr.
550-00003
E-Nr.
1710684

Ansluten kontrollenhet är den centrala enheten i en Niko Home Control-installation. Den täcker alla basfunktioner som en Niko Home Control-installation bygger på: den tillhandahåller strömförsörjning till bussen, säkerställer anslutning till Niko Home Control IP-enheter (pekskärmar och externa videoenheter) och möjliggör fjärrstyrning med en smartphone eller surfplatta. Den här modulen innehåller mjukvara som endast kan konfigureras med Niko Home Control programming software 2.1.1 eller senare.

Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på www.niko.eu/innovation.

Specifikationsbeskrivning

Ansluten kontrollenhet för Niko Home Control II.

 • Funktion: Connected controller är den centrala modulen i varje Niko Home Control-installation. Den styr logiken i installationen, tillhandahåller strömförsörjning till dosan, modulerna och kontrollerna, säkerställer anslutning till Niko Home Control IP-enheter (pekskärmar och externa videoenheter) och möjliggör fjärrstyrning med en smartphone eller surfplatta. Varje installation måste bestå av en connected controller. Denna modul har en TEST-knapp för att verifiera att alla andra moduler fungerar korrekt och deras status. Connected controller är ansluten till den boendes hemnätverk via en WAN gateway. En IP-adress kommer att tilldelas till connected controller av nätverksroutern. Via denna anslutning kommunicerar controllern med Niko Home Control-programvara, som t.ex. programvaran för användarinställningar eller energi (för att hämta förbruknings- eller produktionsdata). Efter registrering på https://mynikohomecontrol.niko.eu kommer fjärrstyrning att vara möjlig och kan du använda Nikos tjänster för uppgradering eller diagnos av installationen.
 • kompatibel med smarta uppkopplade SMA-växelriktare
 • Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
 • 4 RJ45
 • Matningsspänning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 • Maximal MCB-klass: 6 A (begränsad av nationella installationsregler)
 • Utspänning (SEC): 26 V DC, max. 400 mA (SELV, säkerhetsklenspänning)
 • Anslutningsterminaler: 4 insticksterminaler upptill för att ansluta modulen till skenkopplingen på nästa DIN-skena + 4 insticksterminaler nedtill på modulen som ska förses med 230 V AC försörjningspänning och seriekopplas vid behov
 • DIN-mått: 6E
 • Mått: 90 x 108 x 66 mm
 • Märkning: CE

Relaterade produkter

Programmeringsprogramvara Niko Home Control II

Programvara för fullständig programmering av Niko Home Control-installationer för bussledningar eller traditionella ledningar. Programvaran är användarvänlig, intuitiv och visuellt strukturerad. Programvara kan laddas ned utan kostnad från Nikos webbplats. Programvaran finns för Windows och Mac.

Kopplingsaktor 3x230 V/16 A

Kopplingsaktorn med 3 kanaler är lämplig vid användning av högst tre olika kretsar, t.ex. belysningspunkter eller eluttag. Aktorn kan vidarekoppla en neutralledare vid avsaknaden av neutral-plint. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten. Bistabila reläer garanterar låg energiförbrukning.

Kopplingsaktor 6x230 V/16 A

Kopplingsaktorn med 6 kanaler är lämplig vid användning av högst sex olika kretsar, t.ex. belysningspunkter eller eluttag. Aktorn kan vidarekoppla två neutralledare vid avsaknaden av neutral-plint. Enheten har status indikeringar för respektive kanal samt en status-LED för enheten. Bistabila reläer garanterar låg energiförbrukning.

Favoriter ( 0 )