! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

USB RF-gränssnitt

Tack vare USB RF-gränssnittet går det att använda Nikos trådlösa Easywave-kontroller (med undantag för fjärrkontrollen 05-312) i Niko Home Control-installationen för bussledningar.

Det innebär att trådlösa kontroller kan installeras:

 • på ytor som inte lämpar sig för ledningar (t.ex. glas- eller betongskiljeväggar)
 • för renovering av kulturminnesmärkta byggnader
 • för utökning av befintliga installationer där det inte är tillåtet att borra eller skapa kanaler
 • i kontorsutrymmen med flyttbara skiljeväggar
 • när komplex kabeldragning ska undvikas.

Gränssnittet är utformat som ett USB-minne och kan anslutas till den anslutna kontrollenheten i elcentralen, med hjälp av den medföljande förlängningskabeln (3 m). Förlängningskabelns ände har en monteringsring som gör att antennen kan fästas på utsidan av elcentralen för optimal mottagning.

Produktdetaljer

Denna produkt består av olika delar. Nedan ser du en översikt över de kombinerade artiklarna.
Tekniska datablad
Tekniska manualer
CE-märkning certifikat

USB RF-gränssnitt för Niko Home Control

Type nr.
410-00099
E-Nr.
1711634

Med USB RF-gränssnittet kan du använda de trådlösa Niko-kontrollerna som fungerar enligt Easywave-protokollet (med undantag av fjärrkontroll 05-312) i en Niko Home Control-installation för bussledningar.

En trådlös kontroll kan installeras:

 • på ytor där det inte är möjligt att dra ledningar (t.ex. glas- eller betongväggar)
 • vid renovering av kulturminnesmärkta byggnader
 • vid utökning av befintliga installationer där det inte är tillåtet att borra eller skapa kanaler
 • i kontorsutrymmen med flyttbara skiljeväggar
 • när komplex kabeldragning ska undvikas

Gränssnittet har formen av ett USB-minne och kan anslutas till connected controllern i elcentralen via den medföljande förlängningssladden (3 m). På änden av förlängningssladden sitter en monteringsring som kan användas för att sätta fast antennen på utsidan av elcentralen för optimal mottagning.

Specifikationsbeskrivning

USB RF-gränssnitt för Niko Home Control

Detta gränssnitt möjliggör kopplingen mellan de trådlösa Niko-kontrollerna enligt Easywave-protokollet och en Niko Home Control-installation för bussledningar. Överföringen äger rum via radiovågor på det europeiska standardiserade licensfria ISM-frekvensbandet 868,3 MHz. På denna frekvens tillåts uteslutande produkter som endast sänder 1 % per timme, vilket minimerar risken för störning. Systemet är modulärt uppbyggt med sändare och en mottagare. Väggsändarna har formen av en strömställare som kan monteras på väggen. Handsändarna har formen av en klassisk fjärrkontroll.

 • ett USB RF-gränssnitt per installation
 • ska användas med medföljande USB-förlängningssladd (3 m)
 • ingångsspänning: via USB-port
 • modulering: frekvensförskjutning
 • användningsfrekvens: 868,30 MHz
 • kommunikationsprotokoll: Easywave
 • maximal radiofrekvenseffekt hos Easywave-signalen: 5,85 dBm
 • sändningsräckvidd: ± 30 m inomhus, 100 m i öppen terräng
 • mått RF-gränssnitt: 24 x 8 x 75 mm
 • vikt RF-gränssnitt: 13 g
 • färg RF-gränssnitt: vit
 • färg förlängningssladd: svart
 • längd förlängningssladd: 3 m
 • omgivningstemperatur: 0 - +40 °C
 • Inte kompatibel med den trådlösa bryggan
 • Kommunikationsprotokoll: Easywave
 • Vikt: 13 g
 • Mått (HxBxD): 75 x 24 x 8 mm
 • Märkning: CE

Relaterade produkter

Ansluten kontrollenhet för Niko Home Control II

Ansluten kontrollenhet är den centrala modulen i varje Niko Home Control-installation. Den här modulen innehåller mjukvara som endast kan konfigureras med Niko Home Control programming software 2.1.1 eller senare. Den täcker alla grundläggande funktioner i en Niko Home Control-installation. De grundläggande funktionerna innefattar: • Intelligensen som styr logiken i installationen. Genom programmeringsprogramvaran sparas logiken lokalt på kontrollenheten. • Den inbyggda strömförsörjningen ger en inspänning på 26 V till bussen, aktorerna och kontrollerna. Beroende på installationens storlek kan separata strömförsörjningar läggas till. • Anslutningen till Niko Home Control IP-enheter som t.ex. pekskärmar och videodörrstationer. En inbyggd router gör det möjligt för användaren att ansluta upp till 3 enheter direkt. Med en extra nätverksswitch kan detta antal utökas. • Anslutningen till kundens nätverk och internet. Det gör det möjligt för användaren att styra installation både inom- och utomhus (via mobila nätverk som 3G , 4G, GPRS eller WiFi hotspot) med hjälp av mobila enheter (smartphones och surfplattor med iOS eller Android). Det säkerställer också att du kan använda Niko Home Controls programvara för användarsinställningar på PC/Mac och mobila enheter. Enheten har en TEST-knapp för att verifi era att alla andra moduler fungerar korrekt och deras status. Varje installation måste omfatta en ansluten kontrollenhet. Efter registrering "ansluts" din installation, vilket aktiverar fjärrstyrning, och du kan ta del av Nikos tjänster för uppdatering och diagnosstik av installationen.

Strömförsörjning

I kombination med en ansluten kontrollenhet ger strömförsörjningen en extra spänning på 26 V vid bussen, aktorerna och kontrollerna för installationer som är större än vad den inbyggda strömförsörjningen i kontrollenheten klarar av. Upp till två extra strömförsörjningsenheter kan anslutas till installationer med en ansluten kontrollenhet. MASTER-knappen används inte eftersom kontrollenheten alltid är MASTER. Mer information om antalet strömförsörjningsenheter som krävs fi nns i installationsmanualen.

Spårkoppling

Denna enhet monteras alltid först till vänster i början av en ny DIN-skena som inte innehåller en ansluten kontrollenhet eller strömförsörjning. 4 skruvkontakter på ovan- och undersidan för att ansluta till föregående- och nästa DIN-skena.

Favoriter ( 0 )