! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Strömförsörjning för Niko Home Control

Type nr.
550-00010
E-Nr.
1710636
Tekniska datablad
Tekniska manualer
CE-märkning certifikat

Beskrivning

Denna enhet används för att leverera ström till Niko Home Control-installationens moduler och kontroller när inte kontrollenheten räcker till. En LED-indikator anges status för bussaktiviteten. I användarhandboken anges hur många strömförsörjningar som behövs för en viss installation.

Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på www.niko.eu/innovation.

Specifikationsbeskrivning

Strömförsörjning för Niko Home Control.

  • Funktion: Strömförsörjningsmodulen ger en inspänning på 26 V DC till bussen, modulerna och kontrollerna i installationen. Flera strömförsörjningsmoduler kan anslutas parallellt i en enstaka installation.

Varje strömförsörjningsmodul har en kapacitet på 10 W. Fastställ det exakta antalet strömförsörjningsmoduler som krävs innan installationsprocessen påbörjas.

Varje DIN-skena måste till vänster börja med en strömförsörjningsmodul eller en skenkoppling.

Följande tumregel kan tillämpas för att beräkna antalet strömförsörjningsmoduler som krävs: högst 24 moduler inuti elskåpet och högst 70 kontroller (varav 20 med status-LED-lampa) per strömförsörjningsmodul. Beroende på storleken och layouten av din installation måste du installera en, två eller tre strömförsörjningsmoduler.

När flera strömförsörjningsmoduler används i en enstaka elinstallation kan du manuellt välja en av dessa moduler till master-strömförsörjningsmodul. Återstående strömförsörjningsmoduler kommer då att fungera som sekundära moduler. En av strömförsörjningsmodulerna kommer automatiskt att väljas till master om inget manuellt val görs. Strömförsörjningen levererar spänning till bussen, modulerna och kontrollerna. Sekundära moduler levererar spänning till modulerna men inte till bussen. Den maximalt tillåtna kabellängden mellan master-strömförsörjningen och kontrollpunkterna måste iakttas. Om master-strömförsörjningsmodulen blir defekt kommer en av sekundära modulerna automatiskt att väljas till ny master. Det kan leda till att vissa funktioner inte längre fungerar.

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet. Denna modul har skydd mot kortslutning, överspänning, felaktig anslutning och överhettning

  • Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
  • Matningsspänning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
  • Maximal MCB-klass: 6 A (begränsad av nationella installationsregler)
  • Utspänning (SEC): 26 V DC, max. 400 mA (SELV, säkerhetsklenspänning)
  • Maximal belastning: 10 W
  • Anslutningsterminaler: 2 x 4 skruvplintar
  • DIN-mått: 4E
  • Mått (HxBxD): 90 x 70 x 66 mm
  • Märkning: CE
Artikeln ovan är en del av denna produkt:

Relaterade produkter

Favoriter ( 0 )