! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Napájací zdroj pre Niko Home Control.

Katalógové číslo
550-00010

Opis

Tento modul slúži na napájanie modulov a ovládacích prvkov inštalácie Niko Home Control. LED kontrolka indikuje stav a činnosť zbernice. Počet napájacích modulov potrebných pre špecifickú inštaláciu nájdete v návode na použitie.

Tento výrobok je chránený minimálne jedným patentom (žiadosťou o udelenie patentu). Viac informácií o patentoch nájdete na stránke www.niko.eu/innovation.

Špecifikácia

Napájací zdroj pre Niko Home Control.

  • Popis: Napájací modul poskytuje vstupné napätie 26 V DC pre zbernicu, moduly a ovládacie prvky inštalácie. V jednej inštalácii je možné paralelne zapojiť viaceré napájacie moduly.

Každý zdroj má kapacitu 10 W. Pred začatím samotnej inštalácie musíte určiť presný počet potrebných napájacích zdrojov.

Na ľavej začínajúcej strane každej DIN lišty musí byť použitý zdroj napájania alebo lištová spojka.

Na vypočítanie počtu potrebných zdrojov napájania môžete použiť nasledujúce pravidlo: v jednom rozvádzači môže byť maximálne 24 modulov a maximálne 70 ovládacích prvkov (z ktorých 20 má stavové LED) na každý zdrij napájania. V závislosti od veľkosti a usporiadanie inštalácie, budete musieť nainštalovať jeden, dva alebo tri zdroje napájania.

Keď sú v jednej elektroinštalácii použité viaceré zdroje napájania, môžete manuálne vybrať jeden z týchto zdrojov, ktorý bude slúžiť ako hlavný zdroj napájania. Zvyšné zdroje napájania budú potom slúžiť ako podružné. Jeden z napájacích modulov bude automaticky zvolený za hlavný zdroj napájania, ak žiadny manuálne nevyberiete. Zdroj napájania poskytuje napätie zbernici, modulom a ovládacím prvkom. Zdroje napájanie podružné poskytujú napätie pre moduly, ale nie pre zbernice. Musí byť dodržaná maximálna prípustná dĺžka kábla medzi hlavným zdrojom napájania a kontrolnými bodmi. V prípade, že sa hlavný napájací zdroj poškodí, bude jeden zo podružných napájacích zdrojov automaticky vybratý ako nový hlavný zdroj. To môže spôsobiť, že niektoré funkcie sa stanú nefunkčnými.

Ak modul funguje správne, stavová LED sa rozsvieti iba v testovacom režime. Ak dôjde k jednej alebo viacerým chybám, LED bude blikať, pričom ako prvú bude indikovať chybu s najvyššou prioritou. Tento modul má ochranu proti skratu, prepätiu, prehriatiu a v prípade defektných vodičov.

  • posuvný konektor pre pripojenie modulu na nasledovný modul na DIN lište
  • Vstupné napätie: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
  • Max. menovitá hodnota MCB: 6 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi)
  • Výstupné napätie (SEC): 26 V DC, max. 400 mA (SELV, bezpečné nízke napätie)
  • Maximálna záťaž: 10 W
  • Pripojovacie svorky: 2 x 4 skrutkové svorky
  • Rozmery DIN lišty: 4U
  • Rozmery (VxŠxH): 90 x 70 x 66 mm
  • Certifikácia: CE
Vyššie uvedený výrobok je súčasťou tohto produktu:

Súvisiace produkty

Obľúbené ( 0 )