! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Napájaci zdroj

Zdroj napájania v kombinácii s connected controller poskytuje dodatočné vstupné napätie o honodte 26 V pre zbernicu, moduly a riadiace moduly. Dodatočný zdroj napájania je potrebný iba pre inštalácie, pre ktoré zabudovaný zdroj napájania modulu connected controller nedokáže poskytnúť dostatočné napätie. K inštaláciám s modulom connected controller môžete pripojiť až 2 dodatočné zdroje napájania. Tlačidlo MASTER sa nepoužíva, lebo zabudovaný zdroj napájania v connected controller je vždy nastavený ako master. Ohľadom informácií týkajúcich sa potrebného počtu zdrojov napájania si pozrite návod na inštaláciu.

Podrobnosti o výrobku

Tento výrobok pozostáva z niekoľkých častí. Nižšie nájdete prehľad jednotlivých častí.

Napájací zdroj pre Niko Home Control.

Katalógové číslo
550-00010

Tento modul slúži na napájanie modulov a ovládacích prvkov inštalácie Niko Home Control. LED kontrolka indikuje stav a činnosť zbernice. Počet napájacích modulov potrebných pre špecifickú inštaláciu nájdete v návode na použitie.

Tento výrobok je chránený minimálne jedným patentom (žiadosťou o udelenie patentu). Viac informácií o patentoch nájdete na stránke www.niko.eu/innovation.

Špecifikácia

Napájací zdroj pre Niko Home Control.

  • Popis: Napájací modul poskytuje vstupné napätie 26 V DC pre zbernicu, moduly a ovládacie prvky inštalácie. V jednej inštalácii je možné paralelne zapojiť viaceré napájacie moduly.

Každý zdroj má kapacitu 10 W. Pred začatím samotnej inštalácie musíte určiť presný počet potrebných napájacích zdrojov.

Na ľavej začínajúcej strane každej DIN lišty musí byť použitý zdroj napájania alebo lištová spojka.

Na vypočítanie počtu potrebných zdrojov napájania môžete použiť nasledujúce pravidlo: v jednom rozvádzači môže byť maximálne 24 modulov a maximálne 70 ovládacích prvkov (z ktorých 20 má stavové LED) na každý zdrij napájania. V závislosti od veľkosti a usporiadanie inštalácie, budete musieť nainštalovať jeden, dva alebo tri zdroje napájania.

Keď sú v jednej elektroinštalácii použité viaceré zdroje napájania, môžete manuálne vybrať jeden z týchto zdrojov, ktorý bude slúžiť ako hlavný zdroj napájania. Zvyšné zdroje napájania budú potom slúžiť ako podružné. Jeden z napájacích modulov bude automaticky zvolený za hlavný zdroj napájania, ak žiadny manuálne nevyberiete. Zdroj napájania poskytuje napätie zbernici, modulom a ovládacím prvkom. Zdroje napájanie podružné poskytujú napätie pre moduly, ale nie pre zbernice. Musí byť dodržaná maximálna prípustná dĺžka kábla medzi hlavným zdrojom napájania a kontrolnými bodmi. V prípade, že sa hlavný napájací zdroj poškodí, bude jeden zo podružných napájacích zdrojov automaticky vybratý ako nový hlavný zdroj. To môže spôsobiť, že niektoré funkcie sa stanú nefunkčnými.

Ak modul funguje správne, stavová LED sa rozsvieti iba v testovacom režime. Ak dôjde k jednej alebo viacerým chybám, LED bude blikať, pričom ako prvú bude indikovať chybu s najvyššou prioritou. Tento modul má ochranu proti skratu, prepätiu, prehriatiu a v prípade defektných vodičov.

  • posuvný konektor pre pripojenie modulu na nasledovný modul na DIN lište
  • Vstupné napätie: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
  • Max. menovitá hodnota MCB: 6 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi)
  • Výstupné napätie (SEC): 26 V DC, max. 400 mA (SELV, bezpečné nízke napätie)
  • Maximálna záťaž: 10 W
  • Pripojovacie svorky: 2 x 4 skrutkové svorky
  • Rozmery DIN lišty: 4U
  • Rozmery (VxŠxH): 90 x 70 x 66 mm
  • Certifikácia: CE

Súvisiace produkty

Connected controller pre inštaláciu Niko Home Control II

Modul connected controller je ústredným modulom každej inštalácie Niko Home Control. Tento modul môže byť naprogramovaný len pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control 2.1.1, alebo novším. Zahŕňa všetky základne funkcie, na ktorých je inštalácia Niko Home Control založená. Medzi základné funkcie patrí: • inteligencia smerujúca logiku do inštalácie. Pomocou konfiguračného softvéru sa logika lokálne uloží na daný riadiaci modul. • Napájací modul zabezpečuje vstupné napätie o hodnote 26 V pre zbernicu, moduly v rozvádzači a riadiace moduly. V závislosti od veľkosti inštalácie je možné pridať samostatné napájacie zdroje. • Pripojenie na IP zariadenia inštalácie Niko Home Control, ako napr. dotykové obrazovky a vonkajšie video jednotky. Zabudovaný router umožňuje používateľovi pripojiť max. 3 zariadenia priamo na riadiaci modul. S dodatočným spínačom je možné pripojiť aj viac zariadení. • Pripojenie na internet. Toto používateľovi umožňuje ovládať inštaláciu v interiéri aj z exteriéru (prostredníctvom mobilných sietí ako 3G, 4G, GPRS alebo WiFi hotspot) pomocou mobilných zariadení (smartfónov a tabletov s operačným systémom iOS alebo Android). Tento modul obsahuje tlačidlo TEST, slúžiace na overenie správneho fungovania a stavu všetkých ostatných modulov. Každá inštalácia musí obsahovať jeden modul connected controller. Potom, ako svoju inštaláciu zaregistrujete, tak bude pripojená a vy ju budete môcť ovládať pomocou aplikácie cez smartfón a tablet a budete môcť využívať služby od spoločnosti Niko na aktualizovanie alebo diagnostikovanie inštalácie.

Digital black, smart prispôsobiteľná ovládacia obrazovka, 24 V

Digital black je plne prispôsobiteľná dotyková obrazovka, ktorá má veľmi jednoduché rozhranie s jasnými symbolmi. Obrazovka sa automaticky aktivuje, keď sa k nej priblížite rukou, čiže môžete naraz spínať alebo stmievať osvetlenie, nastaviť svetelné scény, nastaviť režimy ventilácie, nastaviť požadovanú polohu roliet a žalúzií. V skratke, v rámci systému Niko Home Control máte k dispozícii všetky možné typy ovládacích prvkov. Zariadenie Digital black verzia 24V (obsahuje tepelný senzor a algoritmus) je možné naprogramovať ako zónový termostat, ak je pripojený k modulu pre vykurovanie a chladenie Niko Home Control (Kat. č. 550-00150) alebo k spínaciemu modulu (Kat.č. 550-00103 alebo 550-00106), ktorý je naprogramovaný pre elektrické vykurovanie. Máte dodatočné termostaty (550-1305x) alebo aktívne pripojenie na vykurovací systém od jedného z našich partnerov? Potom pomocou zariadenia Digital black jednoducho nastavíte aj teplotu. Ak zariadenie Digital black používate ako termostat, nastavené hodnoty a týždenné programy zadefinujete pomocou aplikácie Niko Home. Pomocou príslušnej konfiguračnej aplikácie si vyberiete nielen že, ktoré ovládacie prvky sa budú zobrazovať alebo v ktorej časti obrazovky budú zobrazené, ale takisto spôsob, akým sa budete pohybovať medzi jednotlivými obrazovkami. Aplikáciu si stiahnete v príslušnom obchode s aplikáciami na svojom mobilnom zariadení. Obrazovku jednoducho namontujete do akejkoľvek štandardnej zapustenej montážnej krabice, pomocou rozperiek alebo skrutiek a je napájaná samostatným zdrojom 24 V DC. Ekran komunikuje się za pośrednictwem domowej sieci WiFi z resztą systemu Niko Home Control. Do aktywacji i zarejestrowania ekranu Digital black potrzebne jest aktywne połączenie internetowe. To połączenie internetowe zapewnia, że ekran Digital black i instalacja Niko Home Control są zawsze aktualne i mają najnowsze funkcje.

Lištová spojka

Tento modul sa vždy montuje ako prvý, a to na ľavú stranu na začiatok každého nového radu modulov DIN líšt, ktoré neobsahujú modul connected controller alebo zdroj napájania. Prepojte napájací zdroj a zbernicu prost. kontaktov v hornej a dolnej časti.

Obľúbené ( 0 )