! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Počítadlo impulzov

Počítadlo impulzov umožňuje monitorovať spotrebu plynu, vody a elektrickej energie alebo výrobu elektriny. Modul má tri impulzné vstupy a môže byť pripojený až na tri meracie zariadenia. Modul môžete pripojiť na impulzný výstup meracieho zariadenia pre spotrebu plynu a vody a/alebo výrobu a spotrebu elektriny. Ku každej inštalácii môže byť pripojený iba jedno meracie zariadenie pre spotrebu plynu a vody. Mierku impulzov (napr. 1 impulz = 10 litrov) a typ merača (plyn, voda alebo elektrina) je možné vybrať pomocou programovacieho softvéru. Na eko displeji sa zobrazí spotreba a, ak je to potrebné, aj produkcia. Pomocou dotykového displeja alebo ovládacej aplikácie môžu používatelia jednoducho monitorovať svoju spotrebu alebo produkciu el. energie a sledovať odchýlky. Modul je vybavený jednou indikačnou LED kontrolkou a jednou stavovou LED kontrolkou.

Pri novostavbách môžete požiadať stavebného dozorcu o nainštalovanie takého plynomeru alebo vodomeru od dodávateľa energie, ktoré majú impulzný výstup.

Podrobnosti o výrobku

Tento výrobok pozostáva z niekoľkých častí. Nižšie nájdete prehľad jednotlivých častí.

Počítadla impulzov pre Niko Home Control

Katalógové číslo
550-00250

Tento modul v kombinácii s eko displejom meria spotrebu plynu, vody a elektriny. Výsledné merania sa zobrazia na displeji. Pomocou eko displeja alebo softvéru na sledovanie energie môžete sledovať spotrebu a produkciu elektrickej energie a zistiť odchýlky. Aby ste získali podrobnú analýzu a históriu musí byť systém vybavený IP modulom, ktorý sa zaznamenáva a ukladá všetky namerané údaje. Modul môžete pripojiť na tri rôzne počítadlá a tento modul má na každý kanál jednu LED na získanie spätnej a jednu stavovú LED.

Špecifikácia

Počítadla impulzov pre Niko Home Control.

 • Popis: Počítadlo impulzov umožňuje monitorovať spotrebu plynu, vody a elektrickej energie ako aj výrobu elektriny.

Tento modul má tri impulzné vstupy. Môže preto byť pripojený pripojený každé tri metre. Počítadlo impulzov počíta impulzy a prevádza ich súčet na m³ alebo kWh. Mierku impulzov (napr. 1 impulz = 10 litrov) a typ merača (plyn, voda alebo elektrina) je možné vybrať pomocou programovacieho softvéru. Eko displej zobrazuje celkovú spotrebu a výrobu elektrickej energie ak je dostupný. Ak chcete sledovať minulú spotrebu elektriny u vás doma, potom je potrebné k inštalácii pripojiť IP rozhranie, ktoré uloží namerané údaje. Podrobný prehľad týchto údajov si môžete vyžiadať cez dotykový displej, smartfón alebo softvér na sledovanie energie Niko Home Control.

V prípade, že je inštalácia Niko Home Control vybavená IP rozhraním, potom je možné tento modul použiť na ukladanie nameraných údajov. Na ako dlho uloží IP rozhranie tieto údaje závisí od počtu kanálov v inštalácii. Prehľad je uvedený v nižšie uvedenej tabuľke. V prípade, že používateľ chce tieto údaje uložiť na dlhšiu dobu, potom musí tieto údaje zálohovať pomocou softvéru a sledovanie energie Niko Home Control ešte predtým, ako budú existujúce údaje prepísané.

Pomocou programovacieho softvéru si zvoľte menu podľa vašej potreby: EUR alebo GBP. Spotreba vody a plynu sa vyjadruje v m³ a spotreba elektriny v kWh. Pre každý kanál je možné zvoliť nasledujúce nastavenia:

 • názov kanála.
 • typ kanála: plyn, voda, elektrina
 • premenný faktor pre impulzy: 1 - 1000 impulzov/m³ pre plyn a vodu, 1 - 10 000 impulzov/kWh pre elektrinu.
 • pre elektrinu: globálne, spotrebiteľ, vyprodukované množstvo.

Ak modul funguje správne, stavová LED sa rozsvieti iba v testovacom režime. Ak dôjde k jednej alebo viacerým chybám, LED bude blikať, pričom ako prvú bude indikovať chybu s najvyššou prioritou.

 • maximálna frekvencia impulzov na vstupe: 10 Hz
 • minimálne trvanie impulzu: 30 ms
 • len pre merače, ktoré majú impulzný výstup izolovaný od hlavného napájania v súlade s požiadavkami SELV
 • namerané hodnoty sú len na informačné účely, nie sú dostatočné na vystavovanie faktúr
 • posuvný konektor pre pripojenie modulu na nasledovný modul na DIN lište
 • Prierez vodičov
  • 3 x 1,5 mm² alebo 2 x 2,5 mm² alebo 1 x 4 mm² na pripojovaciu svorku
 • Rozmery DIN lišty: DIN 2TE
 • Rozmery (V x Š x H): 90 x 35 x 66 mm
 • Certifikácia: CE

Súvisiace produkty

Connected controller pre inštaláciu Niko Home Control II

Modul connected controller je ústredným modulom každej inštalácie Niko Home Control. Tento modul môže byť naprogramovaný len pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control 2.1.1, alebo novším. Zahŕňa všetky základne funkcie, na ktorých je inštalácia Niko Home Control založená. Medzi základné funkcie patrí: • inteligencia smerujúca logiku do inštalácie. Pomocou konfiguračného softvéru sa logika lokálne uloží na daný riadiaci modul. • Napájací modul zabezpečuje vstupné napätie o hodnote 26 V pre zbernicu, moduly v rozvádzači a riadiace moduly. V závislosti od veľkosti inštalácie je možné pridať samostatné napájacie zdroje. • Pripojenie na IP zariadenia inštalácie Niko Home Control, ako napr. dotykové obrazovky a vonkajšie video jednotky. Zabudovaný router umožňuje používateľovi pripojiť max. 3 zariadenia priamo na riadiaci modul. S dodatočným spínačom je možné pripojiť aj viac zariadení. • Pripojenie na internet. Toto používateľovi umožňuje ovládať inštaláciu v interiéri aj z exteriéru (prostredníctvom mobilných sietí ako 3G, 4G, GPRS alebo WiFi hotspot) pomocou mobilných zariadení (smartfónov a tabletov s operačným systémom iOS alebo Android). Tento modul obsahuje tlačidlo TEST, slúžiace na overenie správneho fungovania a stavu všetkých ostatných modulov. Tlačidlo SERVICE (servis) vám umožní nainštalovať pripravené aktualizácie od spoločnosti Niko. Každá inštalácia musí obsahovať jeden modul connected controller. Potom, ako svoju inštaláciu zaregistrujete na stránke https://mynikohomecontrol.niko.eu, tak bude pripojená a vy ju budete môcť ovládať pomocou aplikácie cez smartfón a tablet a budete môcť využívať služby od spoločnosti Niko na aktualizovanie alebo diagnostikovanie inštalácie.

HVAC termostat

Termostat HVAC sa inštaluje do miestnosti, ktorá obsahuje vnútornú jednotku VRV, VRF alebo multi-split klimatizačného systému (systém HVAC). Termostat HVAC reguluje kúrenie alebo chladenie miestnosti v ktorej je nainštalovaný. Môžete meniť nastavenia teploty a rýchlosti ventilácie. Keďže Niko Home Control ovláda kúrenie alebo chladenia v rôznych miestnostiach, používateľ môže šetriť energiu pomocou pripojenia termostatu HVAC, napríklad, ku funkcii eko (všetko vyp) alebo funkciám aktivácie podľa kalendára. Používateľ použije režim PROTECT pri dlhodobej neprítomnosti: teplota miestnosti bude udržovaná medzi minimálnou a maximálnou hodnotou. Komunikácia so systémom HVAC sa uskutočňuje prostredníctvom rozhrania HVAC (CoolMaster).

Napájaci zdroj

Zdroj napájania v kombinácii s connected controller poskytuje dodatočné vstupné napätie o honodte 26 V pre zbernicu, moduly a riadiace moduly. Dodatočný zdroj napájania je potrebný iba pre inštalácie, pre ktoré zabudovaný zdroj napájania modulu connected controller nedokáže poskytnúť dostatočné napätie. K inštaláciám s modulom connected controller môžete pripojiť až 2 dodatočné zdroje napájania. Tlačidlo MASTER sa nepoužíva, lebo zabudovaný zdroj napájania v connected controller je vždy nastavený ako master. Ohľadom informácií týkajúcich sa potrebného počtu zdrojov napájania si pozrite návod na inštaláciu.

Obľúbené ( 0 )