! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Modul pre ventiláciu

Modul pre ventiláciu ovláda centrálny ventilačný systém prostredníctvom systému Niko Home Control. Modul je vhodný pre použitie s ventilačnými systémami do celého domu (mechanická odvetrávacia ventilácia, mechanické privádzanie a odvetrávanie s rekuperáciou tepla). Ventilačný systém pripojte k tomuto modulu, na rozdiel od troj- alebo štvor-násobého prepínača dodávaného so systémom. Programovací softvér vám umožňuje nastaviť kedy a na ako dlho má ventilačný systém zostať aktivovaný pre jednotlivé nastavenia, t.j. „nízke“ (eko), „stredné“ a „vysoké“. Používateľ môže značne ušetriť energiu pri zachovaní optimálnej kvality vzduchu. To dosiahne inštaláciou ovládania ventilácie s funkciou eko (všetko vyp.) alebo napr. funkcie, ktoré sú aktivované podľa kalendára. Modul obsahuje tri LED kontrolky pre signalizáciu a jednu stavovú LED kontrolku. Bistabilné relé zaručujú nízku spotrebu energie.

Podrobnosti o výrobku

Tento výrobok pozostáva z niekoľkých častí. Nižšie nájdete prehľad jednotlivých častí.

Modul pre ventiláciu pre Niko Home Control

Katalógové číslo
550-00140

Tento modul sa používa na ovládanie ventilačného systému. Vďaka tomuto modulu môže ovládanie ventilácie taktiež využiť aj funkciu „všetko vypnúť“ a funkcie, ktoré sú aktivované podľa kalendára a sú súčasťou vašej inštalácie Niko Home Control. Pomocou programovacieho softvéru môžete nastaviť kedy, ako dlho a na akej úrovni bude ventilácia aktivovaná. Pomocou tlačidiel na module môžete manuálne ovládať ventiláciu. Modul je vybavený tromi LED pre získanie spätnej väzby a jednou stavovou LED a používa veľmi málo energie.

Špecifikácia

Modul pre ventiláciu pre Niko Home Control.

 • Popis: Modul pre ventiláciu ovláda centrálny ventilačný systém prostredníctvom systému Niko Home Control. Modul je vhodný pre použitie so systémami typu C (mechanická odvetrávacia ventilácia) alebo systémami typu D (mechanické privádzanie a odvetrávanie s rekuperáciou tepla). Ventilačný systém pripojte k modulu pre ventiláciu, na rozdiel od troj- alebo štvor-násobého prepínača dodávaného so systémom.

Signál vyslaný z riadiaceho modulu aktivuje jeden z výstupov na module pre ventiláciu. Každý výstup zodpovedá jednému nastaveniu ventilačnej jednotky: nízke(eko), stredné alebo vysoké. Výstupy môžu byť taktiež aktivované manuálne pomocou tlačidiel na module pre ventiláciu. Majte prosím na pamäti, že aktivácia je len dočasná a bude prerušená ďalšou komunikáciou zbernice. Výstupy sú aktivované alebo deaktivované v module pomocou bistabilných relé s nízkou spotrebou energie. Na ovládanie ventilačného systému v dome použite špeciálne ovládače pre ventiláciu. Do ovládania scén je možné začleniť aj funkciu vetrania.

Ventilačnú jednotku možno pripojiť dvoma spôsobmi:

 • Pri dvojvodičovom ovládaní pripojíte spoločnú svorku od ventilačnej jednotky na dve pripojovacie svorky. Ak nie je zvolený žiadny ovládací vodič, ventilačný systém bude pracovať na najnižšom nastavení.
 • Pri trojvodičovom ovládaní pripojíte spoločnú svorku od ventilačnej jednotky na tri pripojovacie svorky. Každý ovládací vodič reprezentuje jedno špecifické nastavenie ventilácie.

Použite programovací softvér pre nastavenie toho, kedy a na ako dlho ma ventilačný systém zostať aktivovaný pre jednotlivé nastavenia, t.j. ‘nízke’ (eko), ‘stredné’ a ‘vysoké. Môžete taktiež nastaviť, na ako dlho ma zostať najvyššie nastavenie aktivované v režime turbo. Okrem toho môže byť ovládanie ventilácie integrované do iných funkcií systému Niko Home Control, akými je napríklad funkcia eko alebo kalendárové funkcie.

Ak modul funguje správne, STATUS LED sa v režime TEST rozsvieti. Ak dôjde k jednej alebo viacerým chybám, LED bude blikať, pričom ako prvú bude indikovať chybu s najvyššou prioritou.

 • maximálna záťaž: 230 V AC – 16 A na kanál, jednofázové napájanie
 • pripojovacie svorky pre ovládanie 3 nastavení: nízke(eko), stredné alebo vysoké.
 • Kompatibilné so solárnym režimom Niko Home Control
 • posuvný konektor pre pripojenie modulu na nasledovný modul na DIN lište
 • Vstupné napätie: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 • Max. menovitá hodnota MCB: 16 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi)
 • Pripojovacie svorky: 2 x 4 skrutkové svorky
 • Rozmery DIN lišty: DIN 2TE
 • Rozmery (V x Š x H): 90 x 35 x 66 mm
 • Certifikácia: CE

Súvisiace produkty

Connected controller pre inštaláciu Niko Home Control II

Modul connected controller je ústredným modulom každej inštalácie Niko Home Control. Tento modul môže byť naprogramovaný len pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control 2.1.1, alebo novším. Zahŕňa všetky základne funkcie, na ktorých je inštalácia Niko Home Control založená. Medzi základné funkcie patrí: • inteligencia smerujúca logiku do inštalácie. Pomocou konfiguračného softvéru sa logika lokálne uloží na daný riadiaci modul. • Napájací modul zabezpečuje vstupné napätie o hodnote 26 V pre zbernicu, moduly v rozvádzači a riadiace moduly. V závislosti od veľkosti inštalácie je možné pridať samostatné napájacie zdroje. • Pripojenie na IP zariadenia inštalácie Niko Home Control, ako napr. dotykové obrazovky a vonkajšie video jednotky. Zabudovaný router umožňuje používateľovi pripojiť max. 3 zariadenia priamo na riadiaci modul. S dodatočným spínačom je možné pripojiť aj viac zariadení. • Pripojenie na internet. Toto používateľovi umožňuje ovládať inštaláciu v interiéri aj z exteriéru (prostredníctvom mobilných sietí ako 3G, 4G, GPRS alebo WiFi hotspot) pomocou mobilných zariadení (smartfónov a tabletov s operačným systémom iOS alebo Android). Tento modul obsahuje tlačidlo TEST, slúžiace na overenie správneho fungovania a stavu všetkých ostatných modulov. Každá inštalácia musí obsahovať jeden modul connected controller. Potom, ako svoju inštaláciu zaregistrujete na stránke https://mynikohomecontrol.niko.eu, tak bude pripojená a vy ju budete môcť ovládať pomocou aplikácie cez smartfón a tablet a budete môcť využívať služby od spoločnosti Niko na aktualizovanie alebo diagnostikovanie inštalácie.

Wireless bridge pre Niko Home Control

Toto zbernicové rozhranie vám umožňuje integrovať a ovládať všetky produkty Niko Home Control na tradičnú kabeláž v rámci elektroinštalácie so zbernicovou kabelážou. Týmto spôsobom pre vás wireless bridge zabezpečí kompletnú flexibilitu a umožní vám využívať všetky dostupné funkcie pre Niko Home Control. Už aj rozšírenie inštalácie pre zbernicovú kabeláž o Niko Home Control zariadenia z radu Zigbee® nie je problém, hoci predtým mohli byť použité len v inštalácii pre tradičnú kabeláž so smart hubom. Vďaka prepracovanému dizajnu bez veľkej námahy zapojíte aj wireless bridge. Jednoducho ho zapojte do USB portu modulu connected controller a nepotrebujete žiadne ďalšie káble alebo externý zdroj napájania. Konfiguráciu vykonáte rovnakým spôsobom, na ktorý ste zvyknutý, cez na používanie jednoduchý programovací softvér Niko Home Control. Inštaláciu môžete jednoducho spravovať a ovládať pomocou aplikácie Niko Home.

Digital black, intuitívny dotykový displej pre Niko Home Control, 24 V

Digital black je plne prispôsobiteľná dotyková obrazovka, ktorá má veľmi jednoduché rozhranie s jasnými symbolmi. Obrazovka sa automaticky aktivuje, keď sa k nej priblížite rukou, čiže môžete naraz spínať alebo stmievať osvetlenie, nastaviť svetelné scény, nastaviť režimy ventilácie, nastaviť požadovanú polohu roliet a žalúzií. V skratke, v rámci systému Niko Home Control máte k dispozícii všetky možné typy ovládacích prvkov. Zariadenie Digital black verzia 24V (obsahuje tepelný senzor a algoritmus) je možné naprogramovať ako zónový termostat, ak je pripojený k modulu pre vykurovanie a chladenie Niko Home Control (kat. č. 550-00150) alebo k spínaciemu modulu (kat.č. 550-00103 alebo 550-00106), ktorý je naprogramovaný pre elektrické vykurovanie. Máte dodatočné termostaty (550-1305x) alebo aktívne pripojenie na vykurovací systém od jedného z našich partnerov? Potom pomocou zariadenia Digital black jednoducho nastavíte aj teplotu. Ak zariadenie Digital black používate ako termostat, nastavené hodnoty a týždenné programy zadefinujete pomocou aplikácie Niko Home. Pomocou príslušnej konfiguračnej aplikácie si vyberiete nielen že, ktoré ovládacie prvky sa budú zobrazovať alebo v ktorej časti obrazovky budú zobrazené, ale takisto spôsob, akým sa budete pohybovať medzi jednotlivými obrazovkami. Aplikáciu si stiahnete v príslušnom obchode s aplikáciami na svojom mobilnom zariadení. Obrazovku jednoducho namontujete do akejkoľvek štandardnej zapustenej montážnej krabice, pomocou rozperiek alebo skrutiek a je napájaná samostatným zdrojom 24 V DC. Ekran komunikuje się za pośrednictwem domowej sieci WiFi z resztą systemu Niko Home Control. Do aktywacji i zarejestrowania ekranu Digital black potrzebne jest aktywne połączenie internetowe. To połączenie internetowe zapewnia, że ekran Digital black i instalacja Niko Home Control są zawsze aktualne i mają najnowsze funkcje.

Obľúbené ( 0 )