! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Modul digitálnych vstupov

Digitálny bezpotenciálový modul snímača vám umožňuje pripojiť maximálne tri snímače vybavené kontaktom NO alebo výstupom pre NPN tranzistor k inštalácii Niko Home Control. Pripojený snímač by mal byť vhodný na použitie v aplikáciách s bezpečným nízkym napätím (SELV). Bežné aplikácie zahŕňajú súmrakové spínače, detektory dymu, detektory pohybu, komunikačné systémy na vstupe alebo kontakty používané v zámkoch, telefónne rozhranie a poplašné zariadenia.

Podrobnosti o výrobku

Tento výrobok pozostáva z niekoľkých častí. Nižšie nájdete prehľad jednotlivých častí.

Digitálny bezpotenciálový modul snímača pre Niko Home Control

Katalógové číslo
550-00210

Tento modul sa používa na pripojenie snímačov s výstupom pre NPN alebo digitálny kontakt a bezpečným nízkym napätím na inštaláciu Niko Home Control, napr. súmrakové spínače, detektory dymu, detektory pohybu, komunikačné systémy na vstupe a komunikačné videosystém atď.

Špecifikácia

Digitálny bezpotenciálový modul snímača pre Niko Home Control.

  • Popis: Pomocou digitálneho vstupného modulu je možné pripojiť k inštalácii Niko Home Control až tri externé snímače. Snímač musí byť vhodné na použitie v aplikáciách s nízkym napätím (SELV). Napríklad: súmrakové spínače, detektory dymu, detektory pohybu, komunikačný systém na vstupe alebo kontakty na uzamykanie dverí, telefónne rozhrania, inštalácie alarmov atď.

Ak je aktivovaný jeden z pripojených snímačov, modul prepošle jeho adresu do riadiaceho modulu, ktorý následne aktivuje jednu alebo viacero naprogramovaných akcií. Kontakt je možné dočasne uzavrieť manuálne stlačením tlačidla, čím sa simuluje určitý stav. Skutočný vstup bude v tomto prípade deaktivovaný po dobu dvoch minút.

Vzdialenosť medzi snímačmi a modulom by nemala presiahnuť 50 m. K jednému modulu je možné pripojiť najviac tri snímače.

Ak modul funguje správne, STATUS LED sa v režime TEST rozsvieti. Ak dôjde k jednej alebo viacerým chybám, LED bude blikať, pričom ako prvú bude indikovať chybu s najvyššou prioritou.

Vhodné pre SELV snímače so spínacím kontaktom alebo výstupom NPN tranzistora.

  • posuvný konektor pre pripojenie modulu na nasledovný modul na DIN lište
  • Prierez vodičov
    • 3 x 1,5 mm² alebo 2 x 2,5 mm² alebo 1 x 4 mm² na pripojovaciu svorku
  • Rozmery DIN lišty: DIN 2TE
  • Rozmery (V x Š x H): 90 x 35 x 66 mm
  • Certifikácia: CE

Súvisiace produkty

Connected controller pre inštaláciu Niko Home Control II

Modul connected controller je ústredným modulom každej inštalácie Niko Home Control. Tento modul môže byť naprogramovaný len pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control 2.1.1, alebo novším. Zahŕňa všetky základne funkcie, na ktorých je inštalácia Niko Home Control založená. Medzi základné funkcie patrí: • inteligencia smerujúca logiku do inštalácie. Pomocou konfiguračného softvéru sa logika lokálne uloží na daný riadiaci modul. • Napájací modul zabezpečuje vstupné napätie o hodnote 26 V pre zbernicu, moduly v rozvádzači a riadiace moduly. V závislosti od veľkosti inštalácie je možné pridať samostatné napájacie zdroje. • Pripojenie na IP zariadenia inštalácie Niko Home Control, ako napr. dotykové obrazovky a vonkajšie video jednotky. Zabudovaný router umožňuje používateľovi pripojiť max. 3 zariadenia priamo na riadiaci modul. S dodatočným spínačom je možné pripojiť aj viac zariadení. • Pripojenie na internet. Toto používateľovi umožňuje ovládať inštaláciu v interiéri aj z exteriéru (prostredníctvom mobilných sietí ako 3G, 4G, GPRS alebo WiFi hotspot) pomocou mobilných zariadení (smartfónov a tabletov s operačným systémom iOS alebo Android). Tento modul obsahuje tlačidlo TEST, slúžiace na overenie správneho fungovania a stavu všetkých ostatných modulov. Tlačidlo SERVICE (servis) vám umožní nainštalovať pripravené aktualizácie od spoločnosti Niko. Každá inštalácia musí obsahovať jeden modul connected controller. Potom, ako svoju inštaláciu zaregistrujete na stránke https://mynikohomecontrol.niko.eu, tak bude pripojená a vy ju budete môcť ovládať pomocou aplikácie cez smartfón a tablet a budete môcť využívať služby od spoločnosti Niko na aktualizovanie alebo diagnostikovanie inštalácie.

Napájaci zdroj

Zdroj napájania v kombinácii s connected controller poskytuje dodatočné vstupné napätie o honodte 26 V pre zbernicu, moduly a riadiace moduly. Dodatočný zdroj napájania je potrebný iba pre inštalácie, pre ktoré zabudovaný zdroj napájania modulu connected controller nedokáže poskytnúť dostatočné napätie. K inštaláciám s modulom connected controller môžete pripojiť až 2 dodatočné zdroje napájania. Tlačidlo MASTER sa nepoužíva, lebo zabudovaný zdroj napájania v connected controller je vždy nastavený ako master. Ohľadom informácií týkajúcich sa potrebného počtu zdrojov napájania si pozrite návod na inštaláciu.

Lištová spojka

Tento modul sa vždy montuje ako prvý, a to na ľavú stranu na začiatok každého nového radu modulov DIN líšt, ktoré neobsahujú modul connected controller alebo zdroj napájania. Prepojte napájací zdroj a zbernicu prost. kontaktov v hornej a dolnej časti.

Obľúbené ( 0 )