! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Rörelsesensor, Niko Home Control, 8 m, 180°, väggmontering, för infälld montering

Denna rörelsesensor är endast avsedd för inomhusbruk. Niko Home Control levererar ström till rörelsesensorn. Ingen ytterligare strömförsörjning krävs. Kan användas som en rörelsesensor eller som en rörelsesensor i kombination med en ljussensor.

Produktdetaljer

 • Denna produkt består av olika delar. Nedan ser du en översikt över de kombinerade artiklarna.

  Centrumplatta för rörelsedetektor inomhus för Niko Home Control, white

  Type nr.
  101-55511
  E-Nr.
  1710502

  Centrumplatta för rörelsedetektor inomhus 180° för Niko Home Control (550-2021X). En tryckknapp finns för manuell överstyrning. LED-indikeringen lyser när rörelsesensorn i överstyrt läge. Färg: Färg: white.

  • 101-55511
   Färger white
   Type nr. 101-55511
  • 121-55511
   Färger sterling coated
   Type nr. 121-55511
  • 122-55511
   Färger anthracite coated
   Type nr. 122-55511
  • 123-55511
   Färger bronze coated
   Type nr. 123-55511
  • 124-55511
   Färger dark brown coated
   Type nr. 124-55511
  • 154-55511
   Färger white coated
   Type nr. 154-55511
  • 157-55511
   Färger champagne coated
   Type nr. 157-55511
  • 161-55511
   Färger black coated
   Type nr. 161-55511
  • 200-55511
   Färger piano black coated
   Type nr. 200-55511
  • 220-55511
   Färger blue grey coated
   Type nr. 220-55511
  • 221-55511
   Färger gold coated
   Type nr. 221-55511
 • Niko har redan sammanställt den här produkten för dig. Vi kombinerade olika artiklar till en enda slutprodukt som finns i olika varianter.

  Bas för rörelsedetektor inomhus för Niko Home Control, För fastsättning med skruv, centrumavstånd 71 mm

  Type nr.
  550-20211
  E-Nr.
  1710668

  Denna rörelsesensor är lämplig för inomhusbruk och kan användas som en rörelsesensor. Med ett tryck på knappen kan man också tända belysningen manuellt i fyra timmar. Rörelsesensorn får sin strömförsörjning via Niko Home Control-installationen.

  Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på www.niko.eu/innovation.

  Specifikationsbeskrivning

  Bas för rörelsedetektor inomhus för Niko Home Control, För fastsättning med skruv, centrumavstånd 71 mm.

  • Funktion: Inomhusrörelsesensorn detekterar rörliga värmekällor och aktiverar eller avaktiverar Niko Home Control-funktioner. Inomhusrörelsesensorn detekterar rörliga värmekällor med användning av passiv infraröd teknik (PIR). När rörelse detekteras aktiverar eller avaktiverar rörelsesensorn vissa Niko Home Control-funktioner. Dessa funktioner tilldelas under programmering av installationen genom att koppla funktioner till den unika adressen för varje inomhusrörelsesensor. När en person kommer in i detektionsområdet startar rörelsesensorn startprocessen. När personen lämnat detektionsområdet eller är orörlig inom området (upp till 10 sekunder efter senaste detektering) kommer stopprocessen att starta. Inomhusrörelsesensorn har ett manuellt läge. I manuellt läge kommer inomhusrörelsesensorn att bete sig som om det finns permanent rörelse. Tryck på knappen för manuellt läge för att aktivera eller avaktivera detta läge. Om det manuella läget inte avaktiveras kommer funktionen som är kopplad till rörelsesensorn att förbli aktiv i 4 timmar. Inomhusrörelsesensorn består av två delar: sensorn (XXX-55511) och basen (550-2021X). Bryggan monteras på en vanlig infällningsdosa med skruvar. Det maximala detektionsområdet är 8 m. Potentiometern under locket på sensorn kan användas för att ändra inställningen för ljuskänslighet.
  • Anslutningsterminaler: 2 anslutningsterminaler
  • Ljusstyrkeintervall: 10 lux – 1000 lux
  • Monteringshöjd: 0.8 – 1.2 m
  • Räckvidd (PIR): 8 m från en höjd på 1 m
  • Detekteringsvinkel horisontell: 180°
  • Detekteringsvinkel vertikal: 60°
  • Infällningsram
   • metalltjocklek 1 mm
   • galvaniserad på alla sidor efter skärning, även längs de skurna kanterna
   • med 4 spår med skruvöppning på 7 mm
   • med 4 skruvhål (anges av skruvsymbol) med en diameter på 3 mm för montering på paneler
  • Fixeringsmetod
   • med skruvar, för enkel fixering i infällningsdosa med greppytor
  • Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd
   • horisontell sammankoppling och vertikal sammankoppling med mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd på 71 mm
   • horisontell sammankoppling av flera baser går snabbt och perfekt med uppvikta laxstjärtar på vänster och höger sida
   • extra stabilitet tack vare uppvikta kanter på utsidan av basen och fortsättning på insidan
  • Avslutande kant: Infällningsramen har upptill och nedtill en mörkgrå ändkant av plast. Denna kant är tillverkad av PC+ASA och förbinds med infällningsramen med en smältprocess. Hörnen på de två ändkanterna har rektangulära öppningar (7,9 x 1,5 mm) som var och en innehåller en multipositionell snäpphake. Tack vare snäpphakarna säkerställer de 4 rektangulära öppningarna att infällningsplattan alltid kan fästas platt på väggen, även om väggen är ojämn. Detta fungerar i två riktningar: Om infällningsdosan sticker ut från putsen kan de multipositionella snäpphakarna kompensera för ett glapp på 1 till 1,2 mm. Om infällningsdosan har sjunkit för djupt ned i putsen kan snäpphakarna kompensera för ett glapp på upp till 1,8 mm. Ändkanterna har också 4 runda öppningar som säkerställer att infällningsplattan är korrekt placerad i förhållande till centralplattan.
  • Trådanslutning
   • uttagen är försedda med skruvplintar för fastklämning av trådarna.
  • Anslutningsklämmor
   • 0,5 eller 1 mm² per anslutningsterminal
  • Matningsspänning: 26 V DC (SELV, säkerhetsklenspänning)
  • Du kan också tända och släcka belysning manuellt med tryckknappen på enheten. Efter fyra timmar släcks belysningen automatiskt.
  • Kapslingsklass: IP20
  • Kapslingsklass: IP40 för kombinationen av en brytare och infällningsplatta
  • Mått (HxBxD): 73.2 x 73 x 20.2 mm
  • Märkning: CE

Relaterade produkter

Ansluten kontrollenhet för Niko Home Control II

Ansluten kontrollenhet är den centrala modulen i varje Niko Home Control-installation. Den här modulen innehåller mjukvara som endast kan konfigureras med Niko Home Control programming software 2.1.1 eller senare. Den täcker alla grundläggande funktioner i en Niko Home Control-installation. De grundläggande funktionerna innefattar: • Intelligensen som styr logiken i installationen. Genom programmeringsprogramvaran sparas logiken lokalt på kontrollenheten. • Den inbyggda strömförsörjningen ger en inspänning på 26 V till bussen, aktorerna och kontrollerna. Beroende på installationens storlek kan separata strömförsörjningar läggas till. • Anslutningen till Niko Home Control IP-enheter som t.ex. pekskärmar och videodörrstationer. En inbyggd router gör det möjligt för användaren att ansluta upp till 3 enheter direkt. Med en extra nätverksswitch kan detta antal utökas. • Anslutningen till kundens nätverk och internet. Det gör det möjligt för användaren att styra installation både inom- och utomhus (via mobila nätverk som 3G , 4G, GPRS eller WiFi hotspot) med hjälp av mobila enheter (smartphones och surfplattor med iOS eller Android). Det säkerställer också att du kan använda Niko Home Controls programvara för användarsinställningar på PC/Mac och mobila enheter. Enheten har en TEST-knapp för att verifi era att alla andra moduler fungerar korrekt och deras status. Varje installation måste omfatta en ansluten kontrollenhet. Efter registrering "ansluts" din installation, vilket aktiverar fjärrstyrning, och du kan ta del av Nikos tjänster för uppdatering och diagnosstik av installationen.

Digital black, uppkopplad anpassningsbar pekskärm, 24 V

Digital black är en fullt anpassningsbar pekskärm som har ett extremt användarvänligt gränssnitt med tydliga symboler. Skärmen aktiveras automatiskt när handen närmar sig den. Du kan styra belysning till/från eller dimra den i en åtgärd, styra stämningar, styra ventilation, styra solskydd till önskat läge. Kort sagt, alla möjliga funktioner som finns i ditt Niko Home Control-system. Denna Digital black 24V-variant kan, eftersom den är utrustad med temperatursensor och algoritm, programmeras som en zontermostat när den är kopplad till en Niko Home Control värme-/kylaktor (550-00150) eller kopplingsaktor (550-00103 eller 550-00106), programmerad för elektrisk uppvärmning. Har du extra termostater (550-1305X) eller en aktiv anslutning till någon av våra uppvärmningspartners? Då kan du enkelt ställa in temperaturen med Digital black. När Digital black används som en termostat ställer du in gränsvärdena och veckoprogrammen i Niko Home-appen. Med motsvarande konfigurationsapp väljer du inte bara vilka kontroller som visas eller var de befinner sig på skärmen, utan också hur du navigerar genom dina skärmar. Du laddar ner den här appen gratis i respektive appbutik för din mobila enhet. Skärmen kan enkelt monteras i en standardinfällningsdosa med det vanliga klo- eller skruvfästet och drivs av separat 24 V DC-försörjning (t.ex. 340-00050). Skärmen kommunicerar via ditt trådlösa hemnätverk med resten av ditt Niko Home Control-system. Du behöver en aktiv internetanslutning för att aktivera din Digital black. Den här internetuppkopplingen garanterar att din Digital black och Niko Home Control-installation alltid är uppdaterad och har de allra senaste funktionerna.

Strömförsörjning

I kombination med en ansluten kontrollenhet ger strömförsörjningen en extra spänning på 26 V vid bussen, aktorerna och kontrollerna för installationer som är större än vad den inbyggda strömförsörjningen i kontrollenheten klarar av. Upp till två extra strömförsörjningsenheter kan anslutas till installationer med en ansluten kontrollenhet. MASTER-knappen används inte eftersom kontrollenheten alltid är MASTER. Mer information om antalet strömförsörjningsenheter som krävs fi nns i installationsmanualen.

Favoriter ( 0 )