PRODUKTREKLAMATION (RMA)

Privatpersoner kan inte returnera defekta produkter direkt till Niko, men hänvisas till att kontakta er Elinstallatör där köpet är gjort.

 

Elinstallatörer ska som utgångspunkt reklamera och returnera produkter till den grossist där köpet är gjort.

 

Grossister som vill returnera en defekt produkt till Niko måste fylla i formuläret nedan. Efter att ha skickat in formuläret kommer du att få en bekräftelse via e-post med ett så kallat RMA nummer (Return Material Authorization). Produkterna ombedes därefter att returneras - märkta med RMA-nr. -till: Niko-Servodan A/S, Stenager 5, DK-6400 Sønderborg, Danmark.

 

Returvaror kan EJ skickas ofrankerat. Vid dessa tillfällen kommer godset ej att mottagas.

 

RMA nummer ska användas i all kommande korrespondens gällande den defekta produkten och märkas på all frakt rörande ärendet till och från Niko.

 

Om du har några som helst frågor vänligen kontakta oss via mail på reklamation@niko.dk eller via telefon +45 74 42 47 26..

RMA- formulär