! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Producten voor een biogebaseerde toekomst

Niko ondersteunt ontwerptraject ONTketen

Producten voor een biogebaseerde toekomst

Dat design niet langer louter om producten draait en samenwerken over de grenzen van sectoren heen loont, bewijst ONTketen. Binnen het project bundelden cleantech start-up Circular Matters en ontwerpplatform Livable de krachten voor een circulaire en biogebaseerde toekomst. Door middel van een matchmaking proces, werkte Niko als één van drie baanbrekende productiebedrijven samen met ontwerpstudio’s aan alternatieve producten, vrij van fossiele en gemijnde grondstoffen.

Met ONTketen gingen Circular Matters en Livable op zoek naar manieren om de circulaire transitie stevig op gang te trappen. In nauw overleg met ontwerpers en industriële bedrijven zochten ze manieren om een gloednieuw circulair plaatmateriaal te integreren in de reguliere industrie. Voor dat materiaal vormt Circular Matters natuurlijke reststromen om tot een natuurlijk biopolymeer. Het vormt zo een gezond en fossielvrij alternatief voor harde plastics of houtachtige platen.

Cocreatietraject 2.0

Als onderdeel van ONTketen zetten de partners een cocreatietraject 2.0 op. Ze wisselden niet alleen onderling kennis uit, maar betrokken ook productiebedrijven en ontwerpers van bij de start. Aangezien het exacte product of materiaal nog niet vastlag, hadden die de vrijheid om het proces en materiaal mee te sturen. Zo zijn er vanuit de praktijk de afgelopen maanden verschillende nieuwe procedés en technieken onderzocht, en is het materiaal sterk doorontwikkeld.

Na een open call koppelden Livable Platform en Circular Matters drie productiebedrijven aan drie ontwerpstudio’s. Zo onderzocht textielontwerpster Esther Van Schuylenbergh hoe ze de schakelaars en huisautomatisering van Niko meer tactiliteit kon geven via het circulaire materiaal, werkten Brent Neve en Giel Dedeurwaerder aan een modulair kastenopbergsysteem met Van Hoecke en onderzocht Studio Part hoe de niet-hernieuwbare materialen kunnen worden vervangen door het regenereerbare alternatief voor de noodverlichting van ETAP.

OntKeten - meer tactiliteit via circulaire materiaal

NIKO X Esther Van Schuylenbergh

Vanuit de overtuiging dat de nood aan tactiele beleving toeneemt, onderzocht textielontwerper Esther Van Schuylenbergh hoe het harde, gladde plaatmateriaal van Circular Matters meer tactiel kan worden en welke meerwaarde Niko hierdoor aan zijn gebruikers kan bieden. Een doortastend en experimenteel onderzoek naar materiaal en textuur leidde tot een tactiel bedieningsconcept, waarbij lichtbronnen, rolluiken, verwarming en koeling via textuur aangestuurd worden.

Door de toepassing van oppervlakken die voelbaar verscherpen of vervlakken, wordt aan het materiaal een extra communicatieve waarde gegeven die de gebruiker aanspoort om bijvoorbeeld bewuster met energie om te gaan. De voelbaar fysieke interactie accentueert het belang van tactiliteit in de beleving van onze omgeving en het vergroot het bewustzijn dat we in dit digitale tijdperk al te vaak van onze tastzin zijn beroofd. ONTketen werd ondersteund door Vlaanderen Verbeelding werkt.

NIKO X Esther Van Schuylenbergh

Design maakt deel uit van Niko’s DNA.

De vele awards die Niko heeft gewonnen en de bijzondere loyaliteit van onze klanten bewijzen dat design en gebruiksgemak hand in hand gaan

Niko staat voor duurzaam ondernemen

We zoeken actief naar oplossingen om de ecologische impact van onze producten zo klein mogelijk te maken.