! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko stödjer "ONTketen"-designprocessen

Produkter för en biobaserad framtid

"ONTketen" bevisar att design inte längre bara handlar om produkter, och att det lönar sig att samarbeta över sektorsgränserna. Cleantech-uppstartsbolaget Circular Matters och designplattformen Livable gick samman i ett projekt för en cirkulär och biobaserad framtid. Genom en matchningsprocess har Niko arbetat tillsammans med designstudior kring alternativa produkter, fossilfria bränslen och utvunna råvaror som ett av tre banbrytande produktionsbolag.

Med "ONTketen" började Circular Matters och Livable undersöka olika sätt för att kickstarta den cirkulära omställningen. I nära samråd med designers och industriföretag letade man fram olika sätt att integrera splitternytt cirkulärt panelmaterial i den vanliga industrin. För detta material omvandlar Circular Matters naturliga restströmmar till en naturlig biopolymer. Det här gör det till ett hälsosamt och fossilfritt alternativ till hådplaster och träpaneler.

Samskapandeprocess 2.0

Som en del av "ONTketen" förbereder parterna en Samskapandeprocess 2.0. De nöjer sig inte med att utbyta kunskaper sinsemellan, utan har även involverat produktionsbolag och designers i processen redan från starten. Eftersom man inte hade beslutat om exakt produkt eller material fanns det möjlighet att påverka valet av process och material. Till exempel har ett antal nya förfaranden och tekniker utforskats baserat på praktisk erfarenhet under de senaste månaderna, och materialet har genomgått ytterligare utveckling.

Efter en öppen anbudsinfordran kopplade Livable Platform och Circular Matters ihop tre produktionsbolag med tre designstudior. Exempelvis undersökte textildesigner Esther Van Schuylenbergh hur hon kunde förstärka taktiliteten hos Nikos strömställare och hemautomation med hjälp av det cirkulära materialet. Brent Neve och Giel Dedeurwaerder arbetade på ett modulbaserat skåpförvaringssystem med Van Hoecke och Studio Part undersökte hur de icke-förnybara materialen kunde ersättas med det regenererbara alternativet för ETAP:s nödbelysning.

NIKO X Esther Van Schuylenbergh

Baserat på övertygelsen att den taktila upplevelsen blir alltmer viktig undersökte textildesigner Esther Van Schuylenbergh hur Circular Matters hårda, släta panelmaterial kunde göras mer taktilt och vilket slags mervärde Niko därmed skulle kunna erbjuda sina användare. Djärv och experimentell forskning i material och texturer ledde till ett taktilt kontrollkoncept, varigenom belysningskällor, markiser, uppvärmning och kylning kunde kontrolleras via texturer.

Att använda ytor som blir påtagligt skarpare eller plattare ger materialet ytterligare kommunikativ tyngd, vilket uppmuntrar användaren att bli mer energimedveten, till exempel. Den påtagliga fysiska interaktionen understryker vikten av den taktila upplevelsen av vår omgivning och det uppmärksammar oss på att vi inte sällan går miste om just den taktila upplevelsen i vår digitala tidsålder. "ONTketen" stöds av Flanders Imagination Works.

Design ingår i Nikos DNA.

Alla utmärkelser som Niko har tilldelats och våra kunders utomordentliga lojalitet är bevis på att design och användbarhet går hand i hand.

Niko är ett hållbart företag

Vi letar aktivt efter lösningar för att göra det ekologiska avtrycket från våra produkter så litet som möjligt.