! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Wij staan voor duurzaam ondernemen

Van gezinnen met kleine kinderen tot alleenstaande ouderen, iedereen kan baat hebben bij een geautomatiseerde woning. Niko streeft ernaar om alle woningen duurzaam en aanpasbaar te maken.

Ecodesign

Niko levert forse inspanningen om de gevolgen van zijn industriële activiteit op het milieu zo klein mogelijk te houden. Het gaat daarin heel ver. Niko beperkt zich niet tot het louter recycleren van zijn productieafval. Van bij de start van het productontwerp reduceert Niko zijn milieu-impact. Dat heet 'ecodesign'.

De RoHS-verklaring is opgenomen in de CE-markering van elk product. Je kan ook de REACH-verklaringen downloaden.

Milieuvriendelijke productie

Tijdens de productie wordt er alles aan gedaan om afval tot een absoluut minimum te beperken. Zo wordt alle kunststofafval vermalen en voor 100% opnieuw gebruikt, zonder kwaliteitsverlies.

Nog zo'n mooi voorbeeld: de olie in onze ontvettingsbaden wordt volledig opgegeten door bacteriën waardoor er niets aan afvalolie overblijft!

Niko neemt de Europese milieuvoorschriften zeer ernstig en streeft er voortdurend naar om gevaarlijke stoffen in zijn producten te vermijden.

Rationeel energiegebruik

Het energieverbruik in onze productiehallen en kantoren wordt aandachtig opgevolgd. Een warmtewiel, koelplafonds, isolerend glas, automatische zonnewering en spaarlampen zorgen voor energiezuinige verlichting en verwarming.

Bovendien voorziet 4000m² aan zonnepanelen in 10% van het stroomverbruik van Niko. Een eigen waterzuiveringssysteem stimuleert rationeel waterverbruik en beperkt waterverontreiniging. Regenwater op het dak van de kantoren wordt verzameld en gebruikt voor het sanitair.

Milieucharter Oost-Vlaanderen

Niko werd in 2018 voor de 17e keer op rij beloond met het Milieucharter Oost-Vlaanderen.

Het Milieucharter zet bedrijven aan om milieuacties te organiseren rond 10 thema’s zoals water, afvalpreventie, energie of verpakkingsafval. Deelnemende bedrijven engageren zich om op 1 jaar tijd meetbare resultaten te halen op tenminste 4 thema’s.

ISO 9001 gecertificeerd

Niet alleen onze producten voldoen aan alle kwaliteitseisen, ook onze interne organisatie is uiterst kwaliteitsvol. De productievestiging in Sint-Niklaas is ISO 9001 gecertificeerd.