! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Wij staan voor duurzaam ondernemen

Van gezinnen met kleine kinderen tot alleenstaande ouderen, iedereen kan baat hebben bij een geautomatiseerde woning. Niko streeft ernaar om alle woningen duurzaam en aanpasbaar te maken.

Duurzaam ondernemen bij Niko

Al sinds 2001 staat milieuvriendelijkheid hoog op de agenda bij Niko. We zoeken actief naar oplossingen om de ecologische impact van onze producten zo klein mogelijk te maken.

Om onze inspanningen goed te stroomlijnen, maken we gebruik van het milieucharter van VOKA. Daarin beschrijven we elk jaar welke doelen we willen realiseren. En dat is ons al elk jaar gelukt: achttien jaar op rij hebben we de lat voor onszelf telkens een stuk hoger gelegd. In 2018 zijn we overgestapt van het Milieucharter naar het Charter Duurzaam Ondernemen van VOKA..

Ecodesign

Niko levert forse inspanningen om de gevolgen van zijn industriële activiteit op het milieu zo klein mogelijk te houden. Het gaat daarin heel ver. Niko beperkt zich niet tot het louter recycleren van zijn productieafval. Van bij de start van het productontwerp reduceert Niko zijn milieu-impact. Dat heet 'ecodesign'.

De RoHS-verklaring is opgenomen in de CE-markering van elk product. Je kan ook de REACH-verklaringen downloaden.

digitale energiemeter, stroomverbruik meter of Slimme meter voor  zonnepanelen op een open weide

Milieuvriendelijke productie

Tijdens de productie wordt er alles aan gedaan om afval tot een absoluut minimum te beperken. Zo wordt alle kunststofafval vermalen en voor 100% opnieuw gebruikt, zonder kwaliteitsverlies.

Nog zo'n mooi voorbeeld: de olie in onze ontvettingsbaden wordt volledig opgegeten door bacteriën waardoor er niets aan afvalolie overblijft!

Niko neemt de Europese milieuvoorschriften zeer ernstig en streeft er voortdurend naar om gevaarlijke stoffen in zijn producten te vermijden.

ISO 9001 gecertificeerd

Niet alleen onze producten voldoen aan alle kwaliteitseisen, ook onze interne organisatie is uiterst kwaliteitsvol. De productievestiging in Sint-Niklaas is ISO 9001 gecertificeerd.

Niko heeft ook de intentie om het ISO 14001 en 45001 certificaat te behalen. Lees onze beleidsverklaring hier.