! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

VN beloont Niko met prestigieus SDG Pioneer-certificaat

Niko uit Sint-Niklaas krijgt internationale erkenning voor duurzaam ondernemen

Niko, Belgisch marktleider in de productie van elektrisch installatiemateriaal en huisautomatisering, heeft zopas het officiële SDG Pioneer-certificaat van Unitar (de opleidingsorganisatie binnen de Verenigde Naties) gekregen. Daarmee beloont de VN Niko voor de inspanningen die het levert om doelstellingen en concrete acties te formuleren om duurzaam te ondernemen. Duurzaamheid staat al jaren hoog op de agenda bij het familiebedrijf uit Sint-Niklaas en dat uitte zich sinds 2001 door het engagement in het Milieucharter van Voka. In 2018 schakelde Niko een versnelling hoger door in te tekenen op het Charter Duurzaam Ondernemen. 

Met dat charter zet Niko sinds 2018 nieuwe stappen om onder begeleiding van Voka aan de slag te gaan met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Die worden wereldwijd als maatstaf genomen om duurzaam te ondernemen en gaan verder dan alleen maar milieu. Ze bestrijken 5 verschillende domeinen: milieuzorg, mens, economische welvaart, geweldloos en ethisch handelen en het versterken van de lokale en internationale samenwerking.

Niko zonnepanelen, SDG Pioneer Certificate

“Om het SDG Pioneer-certificaat te krijgen, moet je aantonen dat er voortdurend inspanningen geleverd worden om een organisatie te verduurzamen. Niet alleen in woorden maar ook in daden”, zegt CEO van Niko Philippe Bonamie. “We zijn ons zeer bewust van de samenleving waarin we werken en leven. En dat gaat verder dan de zorg voor milieu en klimaat. Als bedrijf zijn we heel erg betrokken bij onze partners en klanten. Mensen staan centraal en daar investeren we in, zonder onderscheid te maken tussen klanten, installateurs, adviseurs, leveranciers, eindgebruikers of onze eigen mensen.”

Voortrekker in duurzaamheidsbeleid

Voka begeleidt 300 Vlaamse bedrijven die duurzaam ondernemen proactief integreren in hun bedrijfsbeleid en over de resultaten willen rapporteren aan een evaluatiecommissie. Niko voldoet aan alle voorwaarden en kreeg de prijs gisteravond tijdens de Voka-dag Duurzaam Ondernemen. 

Niko, duurzaam ondernemen

“We hebben een stevige basis om op te bouwen”, zegt Dirk D’Haese, milieucoördinator van Niko. “Niko heeft 4,8 hectare Niko bos. We bekijken nu de mogelijkheden om daar onze eigen bijenkasten in te zetten. We investeren al even in een groener wagenpark en zetten sterk in op de fiets als primair vervoermiddel voor onze medewerkers. Met het nieuwe fietsplan voorzien we in een fietsvergoeding en reeds 121 werknemers tekenden in op ons fietsleaseplan. We bouwen ook een fietsenstalling met groendak.”

Duurzaamheid zit ook verweven in het DNA van de werknemers. Die participeren in het beleid en werken in het kader van welzijn in verschillende werkgroepen rond duurzaamheid, communicatie, gezondheid en gezonde voeding en mobiliteit. Met de ondertekening van het Diversiteitscharter van Voka in 2020 engageert het familiebedrijf zich om ongelijkheid tegen te gaan en gendergelijkheid te promoten. 

Slim stopontact

Het duurzaamheidsbeleid van Niko focust naast het eigen bedrijf en de eigen werknemers ook op de gebruikers. Een voorbeeld hiervan is het slimme stopcontact. In juli 2020 lanceerde Niko een stopcontact dat het mogelijk maakt om het energieverbruik van specifieke apparaten in kaart te brengen, te beheren vanop afstand en te programmeren. Dankzij de koppeling aan de digitale meter en zonnepanelen gaan gebruikers ook efficiënter om met hun eigen zonne-energie.  

Wit geconnecteerd slim wifi stopcontact van Niko

Ambitieuze toekomst

De beloning met een certificaat betekent uiteraard niet het einde van duurzaam ondernemen bij Niko. De maatregelen die genomen werden op vlak van o.a. waterbeheer, bosbeheer, partnerschap en energie worden voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. 

digitale energiemeter, stroomverbruik meter of Slimme meter voor  zonnepanelen op een open weide

“We zien dat Niko de komende jaren verder inzet op onder andere gendergelijkheid (interne opleidingen voor iedereen in de Niko Academy), verminderen van ongelijkheid (ondertekening diversiteitscharter VOKA), milieuvriendelijke productie (bvb. ecologische verpakking, afvalreductie), rationeel energiegebruik (energie dashboard) en verantwoorde productie (circulaire economie) ”, zegt Helen Jacobs, projectadviseur duurzaam ondernemen bij Voka Antwerpen-Waasland. “En dat juichen we uiteraard toe. We zijn ervan overtuigd dat inzetten op duurzaamheid een goede keuze is. Uit studies blijkt dat duurzaam gerichte organisaties weerbaarder en efficiënter zijn, een betere reputatie hebben en gemakkelijker werknemers aantrekken en behouden”. 

Niko is één van de 100 bedrijven  in Vlaanderen dat zich SDG Pioneer mag noemen.

Lees meer over het duurzaam beleid van Niko