! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

ONZ przyznaje Niko prestiżowy certyfikat SDG Pioneer

Niko z Sint-Niklaas zdobywa międzynarodowe uznanie za zrównoważony biznes

Firma Niko, lider belgijskiego rynku w produkcji urządzeń do instalacji elektrycznych i automatyki domowej, właśnie otrzymała oficjalny certyfikat SDG Pioneer od UNITAR (Instytutu Narodów Zjednoczonych ds. Szkoleń i Badań). W ten sposób ONZ nagradza Niko za wysiłki, które podejmuje w celu sformułowania celów i konkretnych działań na rzecz zrównoważonego biznesu. Zrównoważony rozwój od lat jest jednym z najwyższych priorytetów rodzinnej firmy z Sint-Niklaas, czego wyrazem jest zaangażowanie w stosowanie Karty Środowiskowej Voka od 2001 roku. W 2018 roku firma Niko wrzuciła wyższy bieg, podpisując Kartę Zrównoważonego Biznesu.

Dzięki tej karcie Niko od 2018 r. podejmuje nowe kroki, aby, pod nadzorem Voka, rozpocząć pracę nad 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Są one wykorzystywane jako globalne kryterium zrównoważonego biznesu i dotyczą nie tylko środowiska. Obejmują 5 różnych dziedzin: troskę o środowisko, ludzi, dobrobyt gospodarczy, bezprzemocowe i etyczne działania oraz wzmacnianie współpracy lokalnej i międzynarodowej.

„Aby uzyskać certyfikat SDG Pioneer, należy wykazać, że organizacja nieustannie wkłada wysiłek w to, aby była bardziej zrównoważona. Nie tylko słowami, ale także czynami” – mówi Dyrektor Generalny Niko, Philippe Bonamie. „Jesteśmy bardzo świadomi społeczeństwa, w którym pracujemy i żyjemy. I nie chodzi tylko o dbanie o środowisko i klimat. Jako firma jesteśmy bardzo zaangażowani we współpracę z naszymi partnerami i klientami. Ludzie są najważniejsi i inwestujemy w nich. Nieważne, czy są klientami, instalatorami, konsultantami, dostawcami, użytkownikami końcowymi czy naszymi własnymi ludźmi.”

Pionier w polityce zrównoważonego rozwoju

Voka kieruje 300 flamandzkimi firmami, które aktywnie włączają zrównoważony biznes do swojej polityki korporacyjnej i chcą składać raporty z wyników komisji oceniającej. Niko spełnia wszystkie kryteria i wczoraj wieczorem podczas Dnia Zrównoważonego Biznesu Voka firma otrzymała nagrodę.

„Mamy mocne fundamenty, na których możemy budować - mówi Dirk D’Haese, Koordynator ds. Środowiska Niko. „Niko dysponuje 4,8 hektarami lasu Niko. Obecnie sprawdzamy możliwości umieszczenia tam własnych uli. Od jakiegoś czasu inwestujemy w bardziej ekologiczną flotę pojazdów i kładziemy duży nacisk na rowery jako podstawowy środek transportu dla naszych pracowników. Zgodnie z naszym nowym planem rowerowym zapewniamy dodatek rowerowy, a 121 pracowników już zapisało się do naszego programu wynajmu rowerów. Budujemy też wiatę na rowery z zielonym dachem”.

Zrównoważony rozwój jest zapisany w DNA pracowników. Uczestniczą w naszej polityce i pracują w różnych grupach roboczych nad zrównoważonym rozwojem, komunikacją, zdrowiem i zdrową żywnością oraz mobilnością jako częścią dobrobytu. Podpisując Kartę Różnorodności Voka w 2020 roku, firma rodzinna zobowiązała się do zwalczania nierówności i promowania równości płci.

Inteligentne gniazdko

Polityka zrównoważonego rozwoju Niko nie dotyczy tylko samej firmy i jej własnych pracowników, ale koncentruje się również na użytkownikach. Jednym z przykładów jest inteligentne gniazdko. W lipcu 2020 r. firma Niko wprowadziła na rynek gniazdko, które umożliwia określanie, zdalne zarządzanie i programowanie zużycia energii przez określone urządzenia. Dzięki połączeniu z cyfrowym licznikiem i panelami słonecznymi użytkownicy będą również wydajniej gospodarować własną energią słoneczną.

Ambitna przyszłość

Przyznanie certyfikatu nie oznacza oczywiście końca zrównoważonego biznesu w Niko. Działania podejmowane między innymi w zakresie gospodarki wodnej, leśnictwa, partnerstwa i energii będą stale oceniane i w razie potrzeby dostosowywane.

„Widzimy, że wśród tematów, na których Niko będzie się skupiać w nadchodzących latach, są równość płci (szkolenie wewnętrzne dla wszystkich w Akademii Niko), zmniejszanie nierówności (podpisanie Karty Różnorodności VOKA), produkcja przyjazna dla środowiska (np. ekologiczne opakowania, redukcja odpadów), racjonalne wykorzystanie energii (pulpit energetyczny) i odpowiedzialna produkcja (gospodarka o obiegu zamkniętym)” – mówi Helen Jacobs, Doradca projektu ds. zrównoważonego biznesu w Voka Antwerp-Waasland. „My temu oczywiście przyklaskujemy. Jesteśmy przekonani, że skupienie się na zrównoważonym rozwoju to właściwy wybór. Badania pokazują, że organizacje zorientowane na zrównoważony rozwój są bardziej wydajne i elastyczne, mają lepszą reputację i łatwiej przyciągają i zatrzymują pracowników”.

Niko jest jedną ze 100 firm we Flandrii, które mogą nazywać siebie Pionierami SDG.

Przeczytaj więcej o polityce w zakresie zrównoważonego rozwoju Niko