! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

FN tilldelar Niko det prestigefyllda SDG Pioneer-certifikatet

Niko från Sint-Niklaas i Belgien erhåller internationellt erkännande för hållbar verksamhet

Niko, en belgisk marknadsledare inom produktion av elinstallationsutrustning och hemautomatisering, har nyligen tilldelats det officiella SDG Pioneer-certifikatet av Unitar (FN:s utbildnings- och forskningsinstitut). FN belönar därmed Niko för de insatser företaget gör för att formulera mål och vidta konkreta åtgärder för att skapa en hållbar verksamhet. Hållbarhet har sedan många år legat i fokus hos familjeföretaget från Sint-Niklaas, vilket har visat sig i företagets engagemang i den flamländska Voka-miljöförklaringen sedan 2001. Niko la 2018 i ytterligare en växel genom att underteckna Charter Duurzaam Ondernemen (Förklaring för hållbar verksamhet).

Sedan dess har Niko tagit nya steg mot att arbeta med FN:s 17 mål för hållbar utveckling, under vägledning av Voka. Dessa mål används som en global måttstock för hållbar verksamhet och handlar om mer än bara miljön. De täcker 5 olika områden: miljöskydd, människan, ekonomiskt välstånd, fredliga och etiska åtgärder och förbättrat lokalt och internationellt samarbete.

”För att få SDG Pioneer-certifikatet måste du visa att du har gjort kontinuerliga insatser för att göra en organisation mer hållbar. Inte bara med ord utan även med handling,” säger Nikos VD Philippe Bonamie. ”Vi är mycket medvetna om samhället som vi arbetar och lever i. Och vi bryr oss om mer än bara miljön och klimatet. Som företag är vi väldigt engagerade i våra partner och kunder. Människor är viktiga och vi investerar i dem, utan att skilja mellan kunder, installatörer, konsulter, leverantörer, slutanvändare och vår egen personal.”

Pionjär inom hållbarhetspolicy

Voka vägleder 300 flamländska företag som proaktivt integrerar hållbar verksamhet i sin företagsstrategi och vill rapportera om resultaten till en utvärderingskommitté. Niko uppfyller alla kriterier och tog emot priset på Voka-dagen för hållbart företagande.

”Vi har en stark grund att bygga på,” säger Dirk D’Haese, Nikos miljösamordnare. ”Niko har 4,8 hektar Niko-skog. Vi tittar nu på möjligheten att ställa upp egna bikupor där. Vi har under en tid investerat i en grönare fordonsflotta och satsar stort på att cykeln ska vara det huvudsakliga transportmedlet för vår personal. Vi erbjuder ett cykelbidrag i vår nya cykelplan och 121 medarbetare har redan anmält sig till vår leasingplan för cyklar. Vi bygger dessutom en cykelparkering med grönt tak.”

Hållbarhet är också en del av personalens DNA. De deltar i policyn och arbetar inom ramen för välbefinnande i olika arbetsgrupper med hållbarhet, kommunikation, hälsa och hälsosam mat samt mobilitet. Genom att 2020 underteckna Vokas mångfaldsförklaring åtog sig familjeföretaget att bekämpa ojämlikhet och främja jämställdhet.

Smart eluttag

Nikos hållbarhetspolicy fokuserar inte bara på företaget och dess anställda, utan också på användarna. Ett exempel på detta är det smarta eluttaget. I juli 2020 lanserade Niko ett eluttag som gör det möjligt att kartlägga, fjärrhantera och programmera energiförbrukningen för specifika apparater. Tack vare anslutningen till en digital mätare och solpaneler kan användarna också hantera sin solenergi på ett mer effektivt sätt.

Ambitiös framtid

Tilldelningen av certifikatet innebär givetvis inte slutet för Nikos hållbara verksamhet. Åtgärderna som har vidtagits inom bland annat vattenhantering, skogsbruk, partnerskap och energi utvärderas fortlöpande och anpassas där det är nödvändigt.

”Vi ser att Niko under kommande år bland annat kommer att fokusera på jämställdhet (intern utbildning för alla på Niko Academy), minskad ojämlikhet (genom att underteckna Vokas mångfaldsförklaring), miljövänlig produktion (t.ex. ekologisk förpackning, avfallsminskning), rationell energianvändning (energiöversikt) och ansvarsfull produktion (cirkulär ekonomi),” säger Helen Jacobs, projektrådgivare för hållbar verksamhet på Voka Antwerp-Waasland. ”Och det är vi givetvis glada över. Vi är övertygade om att det är rätt val att fokusera på hållbarhet. Studier visar att hållbarhetsinriktade organisationer är mer effektiva och tåliga, har ett bättre rykte och lättare lockar till sig och behåller arbetstagare.”

Niko är ett av 100 företag i Flandern som kan kallas sig SDG Pioneer.

Läs mer om Nikos hållbarhetspolicy