! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

#YESNIKO – BESTÄMMELSER OCH VILLKOR

Vi blir alltid stolta och glada över att se hur våra kunder använder Niko-produkterna i sina hem och sina verksamheter. Vi är även mycket glada över att du vill dela dina inlägg, foton och/eller filmer (”Data och material”) på Instagram och andra sociala medier. Ibland skulle vi verkligen vilja dela de bästa inslagen på våra plattformar, och på det viset kan vi svara på dina inlägg med en kort text där vi ber om din tillåtelse att använda dem i vår egen kommunikation, både online och offline.

Om du samtycker behöver du bara svara med hashtaggen #yesniko. Om vi ser att du har svarat med #yesniko förstår vi att du är sexton år eller äldre och att du samtycker till att Niko får lov att:

  • Använda dina data och ditt material:
    • på sin(a) webbplats(er) och sina dotterbolags webbplats(er) (bland andra: niko.eu);
    • på sina sociala mediekanaler (bland andra: Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, LinkedIn),
    • i nyhetsbrev och/eller framtida tidskrifter och
    • i/på andra digitala medier där man gör reklam. (tillsammans definierade som ”Kommunikationskanaler”)
  • Använda dina data och ditt material utan kostnad tills du återkallar ditt samtycke till att vi får använda dina data och ditt material på en eller flera av kommunikationskanalerna.

I gengäld kommer du att få kostnadsfri marknadsföring eftersom dina data och ditt material helt tillskrivs dig: din sociala mediekanal kommer att länkas och/eller ditt användarnamn kommer att nämnas.

Det här innebär att genom att du samtycker till dessa villkor ger du Niko ett icke-exklusivt, avgiftsfritt och globalt tillstånd att använda och dela dina data och ditt material för marknadsförings- och/eller reklamsyften, inklusive rätten att reproducera, distribuera, ändra och redigera dina data och ditt material. Genom ditt medgivande garanterar du att (i) du äger eller kontrollerar rättigheterna till data och material som du har skickat in, (ii) du har den uttryckliga tillåtelsen från person(er) som förekommer i datan och materialet och (iii) det i datan och materialet inte finns något kränkande, opassande, obscent, olagligt eller på annat sätt stötande innehåll. Datan och materialet kommer alltid att vara din egendom. Om Niko stöter på dina personuppgifter vid användning av dina data och ditt material ger du härmed Niko tillåtelse att bearbeta dessa personuppgifter i enlighet med Nikos sekretesspolicy tills dess att du återkallar ditt medgivande så som beskrivs här nedan.

Vill du återkalla ditt medgivande?

Om du vill återkalla ditt medgivande avseende data och material skickar du ett e-postmeddelande till marketing@niko.eu. Niko kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att plocka bort dina data och ditt material från våra digitala kommunikationskanaler inom 14 dagar efter att vi tagit emot din förfrågan om detta. Om det är så att Niko har använt dina data eller ditt material i nyhetsbrev och/eller tidskrifter och det inte går att plocka bort datan och materialet kommer Niko att vidta alla rimliga åtgärder för undvika användning av dina data och ditt material i fortsättningen.