! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

#YESNIKO – ALGEMENE VOORWAARDEN

Het maakt ons altijd trots en blij om te zien hoe mensen thuis en op het werk hun Niko producten gebruiken. We vinden het ook leuk dat je posts, foto's en/of video's (“content”) wil delen via Instagram en andere sociale media. Soms willen we die content heel graag ook op onze platformen delen. We zullen dan in een kort antwoord op jouw post je toestemming vragen om die te mogen gebruiken in onze eigen communicatie, zowel on- als offline.

Als je daarmee akkoord gaat, moet je gewoon even antwoorden met de hashtag #yesniko. Als we van jou een antwoord krijgen met #yesniko, geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent en ermee akkoord gaat dat Niko:

  • Jouw content gebruikt:
    • op zijn website(s) en die van verbonden ondernemingen (bijvoorbeeld niko.eu);
    • op zijn socialemediakanalen (zoals Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter en LinkedIn);
    • in zijn nieuwsbrieven en/of toekomstige magazines; en
    • in/op elk ander digitaal medium waarin/waarop het adverteert. (samen de “communicatiekanalen” genoemd)
  • Jouw content kosteloos gebruikt, totdat jij de toestemming om je content op een of meerdere communicatiekanalen te gebruiken intrekt.

In ruil krijg jij gratis aandacht en publiciteit, omdat jouw content volledig aan jou zal worden toegeschreven, met een link naar je socialemediakanaal en/of vermelding van je username.

Dat betekent dat je, door akkoord te gaan met deze voorwaarden, Niko de toestemming geeft om je content niet-exclusief, rechtenvrij en wereldwijd te gebruiken voor marketing- en/of reclamedoeleinden, inclusief het recht om jouw content te reproduceren, verspreiden, wijzigen en bewerken. Door akkoord te gaan verklaar en bevestig je dat (i) jij de rechten voor de content die je hebt gepubliceerd bezit of er zeggenschap over hebt, (ii) jij de uitdrukkelijke toestemming hebt van personen die in de content voorkomen, en (iii) dat de content geen aanstootgevende, ongepaste, onwelvoeglijke, illegale of anderszins ontoelaatbare inhoud bevat. De content blijft te allen tijde jouw eigendom. Als Niko door het gebruik van jouw content in contact komt met persoonsgegevens van jou, geef je Niko hierbij de toestemming om die persoonsgegevens in overeenstemming met Niko’s privacybeleid te verwerken, totdat je jouw toestemming intrekt zoals hieronder beschreven.

Je toestemming intrekken?

Als je jouw toestemming voor bepaalde content wenst in te trekken, stuur je een e-mail naar marketing@niko.eu. Niko zal alle redelijke inspanningen leveren om je content binnen 14 dagen na ontvangst van je verzoek te verwijderen van onze digitale communicatiekanalen. Als Niko jouw content in een nieuwsbrief en/of magazine heeft gebruikt en het niet mogelijk is om de content te verwijderen, zal Niko alle redelijke inspanningen leveren om elk gebruik van je content in de toekomst te vermijden.