! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Den nya standarden för räckvidd av PIR-sensorer

IEC 63180:2020 är den nya standarden för testning och dokumentation av PIR-sensorernas detekteringsområde

Vad är IEC-standarden?

IEC står för International Electrotechnical Commission, en internationell icke-vinstdrivande organisation med säte i Genève.  Den förbereder och publicerar standarderna för elektrisk och elektronisk utrustning. Standarderna som tillämpas av tillverkare vid testning och certifiering ligger till grunden för risk- och kvalitetshantering.

Varför använder Niko denna nya IEC-standard?

Eftersom Niko sätter stort värde på sin höga produktkvalitet har man valt att vara bland de första att anta denna internationellt betrodda standard. Eftersom testningen är standard innebär det först och främst att kunderna kan göra en jämförelse mellan detektorer på marknaden. Den gör det även enklare att fastställa det korrekta antalet detektorer som ska installeras i ett projekt. Som en extra bonus kan Niko (och Nikos kunder) utvärdera sina produkter på ett oberoende och opartiskt sätt.

Testning av PIR-sensorer

För att maximera mätnoggrannheten hos sensorernas räckvidda enligt IEC63180:2020-standarden kan tillverkarna välja att utföra testet antingen manuellt med en person eller automatiskt med en robot när man ska testa sina sensorer. Niko har valt automatiskt via en robot för att säkerställa noggrannheten och mätresultatens reproducerbarhet över frekventa tester. Du kommer att kunna se ifall en tillverkare har använt sig av det ena eller det andra via en ikon på de publicerade testresultaten. 

IEC-testet innehåller tydliga beskrivningar  att testningsmiljön är kontrollerad med avseende på temperatur, relativ fuktighet, lufthastighet och ljusförhållanden. Alla våra tester har utförts vid normala rumstemperaturer (20 °C till 22 °C), med realistiska kroppsrörelser (hastighet, kroppsstorlek, riktning) och typiska monteringshöjder. Fullständig information finns i databladen.

Varför är det här bättre?

Vi har utfört både manuella och automatiska tester enligt IEC-standarden och vi kan bekräfta att automatiska mätningar haft större noggrannhet för oss. Av den anledningen baseras alla våra specifikationer på automatisk mätning. På det viset kan våra kunder känna sig absolut trygga med våra resultat.

Online-katalog

Teknisk produktinformation för yrkesfolk

Teknisk support för professionella installatörer

Ring +46 841 020 015
(varje dag på kontorstid)

Eller fyll i vårt kontaktformulär