! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Nová norma pre detekčnú vzdialenosť PIR detektorov

IEC 63180:2020 je nová norma, ktorá uvádza informácie pre výrobcov týkajúce sa deklarovania a dokumentovania detekčnej vzdialenosti PIR detektorov.

Čo je to norma IEC?

IEC je skratka pre International Electrotechnical Commission (Medzinárodnú elektrotechnickú komisiu), celosvetovú neziskovú organizáciu so sídlom v Ženeve.  Pripravuje a vydáva normy pre elektrotechnický a elektronický tovar. Používajú sa pri testovaní a certifikácii výrobcami a slúžia ako základ pre riadenie rizík a kvality.

Prečo spoločnosť Niko používa túto novú normu IEC?

Keďže si spoločnosť Niko zakladá na vysokej kvalite svojich výrobkov, rozhodla sa ako jedna z prvých prijať túto medzinárodne uznávanú normu. V prvom rade, keďže testovanie je štandardizované, umožňuje zákazníkom priamo porovnávať jednotlivé detektory na trhu a takisto im pomáha určiť správny počet detektorov, ktoré sú potrebné pre daný projekt. Ako bonus, spoločnosť Niko (a jej zákazníci) môžu takto porovnávať svoje produkty nezávislým a nestranným spôsobom.

Meranie výkonu

Aby sa maximalizovala presnosť merania výkonu detektorov podľa normy IEC63180:2020, výrobcovia si môžu na testovanie svojich PIR detektorov vybrať buď manuálne meranie vykonané človekom, alebo automatické meranie vykonané robotom. Spoločnosť Niko si vybrala testovanie vykonané robotom, aby zabezpečila presnosť a reprodukovateľnosť výsledkov meraní počas častého testovania. Uvidíte, či výrobca použil prvú alebo druhú metódu podľa ikony uvedenej pri zverejnených výsledkoch testov. 
Norma IEC veľmi presne opisuje, ako je potrebné regulovať teplotu, relatívnu vlhkosť, prúdenie vzduchu a množstvo slnečného svetla v testovacom prostredí. Všetky naše testy sa vykonávajú pri bežných izbových teplotách (20 °C až 22 °C), s realistickými pohybmi tela (rýchlosť, veľkosť tela, smer) a pri bežných montážnych výškach. Všetky informácie nájdete v technických listoch.

Prečo je toto lepšie?

Vykonali sme manuálne aj automatizované merania podľa noriem IEC a môžeme potvrdiť, že automatizované merania sú pre nás presnejšie. Z tohto dôvodu sú všetky naše špecifikácie založené na automatizovaných meraniach. Naši zákazníci tak už nemusia vôbec pochybovať o výsledkoch.

Online katalóg

Technické informácie o produktoch pre odborníkov

Technická podpora pre profesionálnych inštalatérov

Volajte +421 2 6382 5155
(každý pracovný deň počas úradných hodín)

Alebo vyplňte náš kontaktný formulár
(odpovieme vám čo najskôr)