! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Dimmeraktor 2 x 400 W universal för Niko Home Control

Type nr.
550-00340
E-Nr.
1710648
Tekniska datablad
Tekniska manualer
CE-märkning certifikat

Beskrivning

Denna universella dimmeraktor är en DIN-monterad aktor med två kanaler. Den används för att dimra belysning upp till 400 VA (vid 45°C) eller 500 VA (vid 35°C) och är lämplig för användning i kombination med Dimbara LED-lampor och dimbara energibesparande lampor, halogenlampor 230V, halogenlampor 12V eller glödlampor. Med tryckknapparna på aktorn kan man styra utgångarna manuellt. Aktorn är utrustad med elektroniskt skydd mot kortslutning, överspänning och överström. Dimmeraktorn är utrustad med LED-indikeringar för status av aktorn samt respektive kanal.

Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på www.niko.eu/innovation.

Specifikationsbeskrivning

Dimmeraktor 2 x 400 W universal för Niko Home Control.

 • Funktion: Den universella dimmermodulen har två kanaler för dimning av belysningskretsar.

Controllerns sändningssignal aktiverar en eller flera utgångar på dimmermodulen. Dessa utgångar kan också aktiveras eller avaktiveras manuellt med hjälp av knapparna på dimmermodulen. Kom ihåg att aktiveringen eller avaktiveringen endast är tillfällig och kommer att upphävas av nästa busskommunikation. Efter ett strömavbrott kommer dimmermodulen att återställa inställningarna från före strömavbrottet. Du kan välja vilken typ av belysning du vill dimma genom att justera DIP-switcharna på framsidan av modulen. Använd potentiometern för att välja den lägsta ljusintensiteten för varje kanal på modulens framsida.

Dimmern har en termisk skyddsanordning. Om temperaturen stiger för mycket på grund av överbelastning stänger dimmern automatiskt av sig själv.

Justera DIP-switchens position för att manuellt välja typen av belysning som du vill dimma.

Använd en skruvmejsel för att manuellt justera den lägsta ljusintensiteten. Vrid potentiometern medurs för att öka den lägsta ljusintensiteten. Vrid potentiometern moturs för att sänka den lägsta ljusintensiteten.

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet.

 • för användning på platser med icke-kondenserande luftfuktighet (30–70 %)
 • lägsta kapacitet: 5 VA
 • förmåga att dimma upp till 400 VA (vid 45 °C) eller 500 VA (vid 35 °C)
 • lägsta ljusintensitet och fasfördröjning eller fassnitt kan justeras manuellt
 • kortslutnings- och överhettningsskydd
 • i överensstämmelse med EN 60669-2-1
 • Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
 • Matningsspänning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 • Maximal MCB-klass: 16 A (begränsad av nationella installationsregler)
 • Anslutningsterminaler: 2 x 4 skruvplintar
 • Anslutningsklämmor
  • 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm² tråd per anslutningsterminal
 • DIN-mått: 4E
 • Mått (HxBxD): 90 x 70 x 66 mm
 • Märkning: CE

Select a product below to view related articles, variants or accessories:

Favoriter ( 0 )