! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Univerzálny stmievací modul 2 x 400 W pre Niko Home Control

Katalógové číslo
550-00340

Opis

Tento univerzálny stmievací modul je DIN modul s dvomi kanálmi. Používa sa stmievanie okruhov do 400 VA (pri 45 °C) alebo 500 VA (pri 35 °C) a je vhodný na použitie v kombinácii s Stmievateľné LED žiarovky a stmievateľné úsporné žiarovky, halogénové žiarovky 230 V, halogénové žiarovky 12 V alebo žiarovky. Tlačidlá na module vám umožňujú manuálne spínať okruhy. Moduly môžete umiestniť proti sebe; napájací zdroj a zbernice sú prepojené pomocou krížového konektora. Modul je vybavený elektronickou ochranou proti skratu, prepätiu a nadprúdu.

Tento výrobok je chránený minimálne jedným patentom (žiadosťou o udelenie patentu). Viac informácií o patentoch nájdete na stránke www.niko.eu/innovation.

Špecifikácia

Univerzálny stmievací modul 2 x 400 W pre Niko Home Control.

 • Popis: Univerzálny stmievací modul obsahuje dva kanály na stmievanie svetelných okruhov.

Signál vyslaný z riadiaceho modulu aktivuje jeden alebo niekoľko výstupov na stmievacom module. Tieto výstupy môžu byť taktiež aktivované alebo deaktivované manuálne pomocou tlačidiel na stmievacom module. Majte prosím na pamäti, že aktivácia alebo deaktivácia je len dočasná a bude prerušená ďalšou komunikáciou zbernice. Po výpadku napájania stmievací modul obnoví nastavenia pred výpadkom. Nastavením DIP prepínačov na prednej strane modulu si môžete zvoliť typ záťaže, ktorú chcete stmievať. Potenciometer, ktorý sa nachádza na prednej strane modulu, použite na manuálne nastavenie minimálnej intenzity osvetlenia jednotlivého kanálu.

Stmievač je vybavený tepelnou ochranou. Ak teplota stúpne príliš vysoko kvôli preťaženiu, stmievač sa sám automaticky vypne.

Pre manuálne zvolenie typu záťaže, ktoru chcete stmievať, nastavte polohu DIP prepínačov.

Pre manuálne nastavenie minimálnej intenzity osvetlenia použite skrutkovač. Pre zvýšenie minimálnej intenzity osvetlenia otočte potenciometrom v smere hodinových ručičiek. Na zníženie minimálnej intenzity osvetlenia otočte potenciometrom proti smeru hodinových ručičiek.

Ak modul funguje správne, STATUS LED sa v režime TEST rozsvieti. Ak dôjde k jednej alebo viacerým chybám, LED bude blikať, pričom ako prvú bude indikovať chybu s najvyššou prioritou.

 • pre použitie na miestach s nekondenzujúcou vlhkosťou (30% - 70%)
 • minimálna záťaž: 5 VA
 • schopnosť stmievania do 400VA (pri 45°C) alebo 500VA (pri 35°C)
 • minimálnu intenzitu osvetlenia a fázové riadenie uhla zapnutia/vypnutia je možné nastaviť manuálne
 • skratová ochrana a ochrana proti prehriatiu
 • v súlade s EN 60669-2-1
 • posuvný konektor pre pripojenie modulu na nasledovný modul na DIN lište
 • Vstupné napätie: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 • Max. menovitá hodnota MCB: 16 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi)
 • Pripojovacie svorky: 2 x 4 skrutkové svorky
 • Prierez vodičov
  • 3 x 1,5 mm² alebo 2 x 2,5 mm² alebo 1 x 4 mm² na pripojovaciu svorku
 • Rozmery DIN lišty: 4U
 • Rozmery (VxŠxH): 90 x 70 x 66 mm
 • Certifikácia: CE

Vyberte produkt nižšie, aby ste si mohli pozrieť súvisiace výrobky, varianty alebo príslušenstvo:

Obľúbené ( 0 )