! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Warunki korzystania z witryny Niko

Niniejsza strona internetowa jest udostępniana przez Niko NV, z siedzibą w 9100 Sint-Niklaas (Belgia), Industriepark West 40, o numerze 0405.045.670. Dostęp do niniejszej strony internetowej oraz jej użytkowanie podlegają opisanym poniżej warunkom użytkowania.

Informacje ogólne

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w naszej witrynie były kompletne, dokładne i aktualne, ale nie możemy udzielić żadnej gwarancji w tym zakresie. Zastrzegamy sobie prawo – bez uprzedniego powiadomienia – do dodawania, zmiany lub usuwania informacji. Jeśli natrafisz na informacje, które są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres marketing@niko.eu.

Odnośniki

Niniejsza witryna może zawierać hiperłącza i inne odnośniki do informacji lub stron internetowych oferowanych przez osoby trzecie. Nie mamy żadnej kontroli nad tymi stronami i informacjami, za które wyłączną odpowiedzialność ponoszą ich autorzy i redaktorzy.

Odpowiedzialność

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie i/lub pośrednie, powstałe lub wynikające z korzystania z naszej witryny internetowej lub informacji dostępnych na naszej witrynie lub za jej pośrednictwem, a także za przerwy w jej działaniu. Użytkownik korzysta z naszej strony internetowej i/lub informacji dostępnych na niej lub za jej pośrednictwem na własne ryzyko.

Prawa własności intelektualnej

Nasza strona internetowa, w tym układ, teksty, pliki, logo, obrazy, projekty, rysunki, oprogramowanie i baza danych na naszej stronie internetowej, jest chroniona przez nasze prawa własności intelektualnej lub prawa jej licencjodawców. Nasza witryna może być wykorzystywana wyłącznie do własnych, niekomercyjnych celów. Żadna część niniejszej strony internetowej nie może być kopiowana, publikowana, rozpowszechniana, wyodrębniana, ponownie wykorzystywana lub powielana w jakiejkolwiek formie materialnej (w tym fotokopiowanie lub przechowywanie na jakimkolwiek nośniku za pomocą środków elektronicznych oraz niezależnie od tego, czy ma to charakter przejściowy, czy też nie, a także w związku z innym wykorzystaniem niniejszej publikacji) bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Pozostałe informacje prawne

Niniejsze warunki użytkowania nie wpływają na stosowanie innych naszych dokumentów prawnych (np. polityki prywatności, polityki dotyczącej plików cookie oraz zasad i warunków związanych z korzystaniem z naszych produktów, usług lub narzędzi).

Aktualizacje

Niniejsze warunki użytkowania mogą być okresowo zmieniane. Prosimy o regularne sprawdzanie tej strony w celu uzyskania informacji o zmianach.