! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Vi bedriver affärer på ett hållbart sätt

Från småbarnsfamiljer till äldre ensamboende – alla kan de dra fördel av att bo i en automatiserad bostad. Niko vill att alla hem ska vara hållbara och anpassningsbara.

Rationell energiförbrukning

Energiförbrukningen i produktionshallar och på kontor övervakas noggrant. Värmeväxlare, kyltak, isolerglas, automatiska persienner och lågenergilampor säkerställer energieffektiv belysning och uppvärmning. Dessutom producerar 4 000 m² solpaneler tio procent av den el som Niko förbrukar. Ett internt vattenreningssystem stimulerar till rationell vattenförbrukning och minskar vattenföroreningen. Regnvatten samlas in på kontorens tak och används till sanitetssystemen.

Eco-design

På Niko gör vi allt vi kan för att vår industriella verksamhet ska påverka miljön så lite som möjligt. Vi går faktiskt till ytterligheter för att göra det. Vi nöjer oss inte med återvinning av produktionsavfallet utan minskar vår miljöpåverkan redan från starten av produktutformningsprocessen. Det är det som kallas ”eco-design”.

RoHS-deklarationen ingår i den individuella CE-deklarationen för produkten. Du kan även ladda ner våra REACH-deklarationer.

Miljövänlig tillverkning

Under tillverkningen vidtar vi alla tänkbara åtgärder för att begränsa avfallsproduktionen till ett absolut minimum. Allt plastavfall mals till exempel ner och återanvänds till hundra procent, utan att kvaliteten blir lidande. Ett annat bra exempel: oljan i avfettningsbaden äts upp helt och hållet av bakterier, vilket innebär att det inte blir någon spillolja kvar!

Niko tar den europeiska miljölagstiftningen på stort allvar och strävar alltid efter att undvika farliga ämnen i sina produkter.

ISO 9001-certifierad

Det är inte bara våra produkter som uppfyller kvalitetskraven, vår interna organisation är också mycket kvalitetsmedveten.

Produktionsanläggningen i Sønderborg är ISO 9001-, ISO 14001- og ISO 45001-certifierad.

Produktionsanläggningen i Sint Niklaas är ISO 9001-certifierad.