Serviceset

Produktdetaljer

Niko Access Control – serviceenhet för programmering av ett komplett system för åtkomstkontroll

Lägg till "Mina favoriter" Avlägsnad från "Mina favoriter"
10-870

Beskrivning

Med serviceenheten kan hela installationen enkelt programmeras av en person utan att åtkomst krävs till de enskilda enheterna i hemmet. Enheten kan även användas för att analysera installationen och hitta fel i installationen.

Specifikationsbeskrivning

NA

list 0
Favoriter