! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

PC-gränssnitt för programmering och konfiguration

PC-gränssnittet i kombination med Nikos konfigurationsprogram för åtkomstkontroll kan användas för att läsa av eller konfigurera en ny eller befintlig installation och/eller ändra inställningarna för separata enheter. Gränssnittet är anslutet till bussen via ett mellanliggande kretskort. Anslutningen till datorn görs via USB.

Drivrutinerna för PC-gränssnittet kan laddas ned från www.niko.eu. Drivrutiner är tillgängliga för datorer med operativsystemet Windows.

  • PC-konfiguration som krävs: lägst Windows 98SE
  • USB-anslutning: USB 1.1 eller USB 2.0

Kontakta Niko för mer information och projektstöd.

Produktdetaljer

Denna produkt består av olika delar. Nedan ser du en översikt över de kombinerade artiklarna.
Tekniska datablad
Tekniska manualer

Niko Access Control - PC interface for programming and configuration

Type nr.
10-855

This PC interface, in combination with the Niko configuration software for access control, is used to read or configure a new or existing installation and/or modify the settings of separate devices.

Each PC interface comes with a personal activation code which is necessary to get started with the complete version of the Niko configuration software.

The drivers for PC interface can be downloaded via www.niko.eu. The drivers are available for PC or laptop with Windows operating system.

Relaterade produkter

Niko konfigurationsprogram för åtkomstkontroll

Med Niko konfigurationsprogram kan du konfigurera ditt projekt för åtkomstkontroll i förhand (på en dator). Tilldela ringknapparna till rätt interna enhet. Du kan ställa in önskade parametrar för de flesta apparater och enheter. Efteråt kan du snabbt och enkelt ladda upp hela konfigurationen till installationen med PC-gränssnittet (10-855) som är tillgängligt separat. Niko konfigurationsprogram för åtkomstkontroll kan också användas för att läsa av en befintlig installation för underhåll eller för att ändra parametrar. Ladda ned Niko konfigurationsprogram för åtkomstkontroll från www.niko.be/NAC_Configuration_SW.

Serviceset

Med detta serviceset kan en hel installation enkelt programmeras av en person. Alla enheter kan anslutas med varandra utan att det krävs åtkomst till höljena. Servicesetet kan även användas för att analysera installationen eller hitta fel i installationen. Tack vare den inbyggda funktionen för att ignorera kommandon kan alla grundläggande funktioner testas och programmeras utan att störa de boende. Servicesetet ansluts till de externa enheterna eller bussen med en anslutningskontakt.

Favoriter ( 0 )