! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Cookiepolicy

Version 2.0, gäller från och med 1 mars 2018

1. Hemsidan som du besöker eller appen/programmet som du använder, använder cookies och/eller liknande tekniker som sparar eller tar hjälp av information på din dator, surfplatta, smartphone eller andra maskinvaror (hädanefter ”enheter”). För enkelhetens skull går hädanefter både cookies och liknande tekniker under beteckningen ”cookies”.

2. När du surfar på vår hemsida utan att anpassa dina cookie-inställningar, när du klickar på ”OK” på vår cookie-banner eller när du använder appen/programmet utgår vi från att du godkänner användningen av cookies. Eventuella tillämpliga bestämmelser om skydd av personuppgifter påverkas inte av att du godkänner användningen av cookies. Eftersom användningen av cookies innefattar behandlingen av personuppgifter behöver vår  integritetspolicy  anpassas.

3. Cookies berör alla tekniker, som genom att lagra och läsa av information på din enhet, gör att din enhet känns igen medan du besöker vår hemsida eller medan du använder din enhet (så kallade ’sessions’-cookies), eller vid senare, återkommande besök på hemsidan eller återkommande användning av appen/programmet (så kallade ’permanenta’ cookies).

4. Det finns olika typer av cookies:

 • Sessionscookies: cookies som tas bort när du har stängt ned webbläsaren, appen eller programmet. De sparas endast under en session.
 • Permanenta cookies: cookies som sparas under en viss tid (varierar från 1 timme till flera dygn/månader) på din enhet.
 • First party cookies: cookies som lagras av hemsidan som du besöker eller av appens/programmets leverantör eller upphovsman.
 • Third party cookies: cookies som lagras av hemsidor som hör till en annan domän än den hemsida som du besöker eller av appens/programmets leverantör eller upphovsman.

5. Webbsidan som du besöker och/eller appen/programmet som du använder, använder de nedanstående cookietyperna:

 • Webbformulärcookies (first party och permanent cookie): cookies som minns uppgifter från användare i webbformulär och som omfattar flera webbsidor
 • Autentiseringscookies (first party och permanenta cookies): cookies som identifierar personer för att förenkla inloggningen
 • Användarsäkerhetscookies (first party och permanent cookie): cookies som ökar säkerheten för de tjänster som användarna efterfrågar. Här ingår bl.a. metoder för att förhindra missbruk och upptäcka felaktiga inloggningsförsök
 • Favoritcookie för användargränssnitt (first party och permanent): cookies som sparar en användares favoritval (t.ex. språkval)
 • Analyscookie (first party och permanent): cookies som bland annat mäter hur en hemsida eller en produkt/tjänst används
 • Google analytics (third party): cookies som bland annat mäter hur våra produkter och tjänster från Niko används
 • Social tracking cookies: när du interagerar med ett socialt insticksprogram spårar dessa cookies ditt surfbeteende på flera olika hemsidor.

6. Du kan begära att cookies inte installeras, men tänk på att vissa delar av vår hemsida eller appen/programmet inte fungerar eller fungerar optimalt (du kanske inte upplever samma grad av anpassning eller dina preferenser, behov och användarupplevelsen kanske inte tillgodoses i samma utsträckning).

7. Om du inte önskar att cookies sparas på din enhet är det möjligt att anpassa webbläsarens, programmets eller appens inställningar så att cookies som standard inte sparas. Det är även möjligt att radera cookies som redan har lagrats på din webbläsare via inställningar. På de nedanstående sidorna hittar du information om hur man går tillväga för att avböja användningen av eller radera cookies: