! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

 • När du använder Niko Home Control II-appen för åtkomstkontrollfunktioner kan det hända att du inte får vissa eller alla påringningar på din smartphone. Det beror på en instabil anslutning mellan appen och molnplattformen...

 • Säkerhetsskruven nedtill på displayen kan blockera klickmekanismen. Kontrollera att säkerhetsskruven är ordentligt fastskruvad i positionen UNLOCK (lås upp) (se steg d i handboken), men vrid skruven helt åt höger (helt in) för att kunna montera displayen innan du låser fast den genom att vrida åt vänster (högst 4 varv).

 • Stiften kan skadas om displayen har monterats på fel sätt i monteringsfästet. Var noga med att föra ned displayen på de två utskjutande stöden upptill på monteringsfästet (1 a) innan du klickar fast den nedre delen av displayen i monteringsfästet (2).

 • Se till att du vidtar korrekta åtgärder för att ansluta din Digital black till ditt Niko Home Control-system.

 • Netgear Orbi RBR50-masknätverksrouter är tyvärr inte kompatibel med Digital black. Detta problem gäller inte för övriga Netgear Orbi-routrar.

 • Digital black 24 V har samma funktionalitet som Niko Home Control-termostaten (550-1305x). Därför är programmeringen i programmeringsprogramvaran för Niko Home Control samma som programmeringen av Niko Home Control-termostaten.

 • Båda verktygen förhindrar inte samtidig programmering av ditt Niko Home Control-system för traditionell ledningsdragning. Vi rekommenderar att endast använda ett verktyg åt gången för att programmera ditt system.

 • Ja, Digital black 24 V är kompatibel med båda Niko Home Control-systemen (traditionell ledningsdragning och bussledningsdragning).

 • Niko Home-app visar fel värde (21,5 °C), men Digital Black tillämpar inte denna inställning. Det här är ett känt problem som snart kommer att vara åtgärdat.

 • Med den senaste versionen av Niko Home-appen kan du konfigurera Digital black. För att konfigurera den här enheten behöver appen tillgång till din plats. Kontrollera dina inställningar och testa sedan att installera appen igen.

 • Nej. Pekskärmen, moduler, tryckknappar och all annan hårdvara förblir densamma.

 • I teorin, ja. Men vi rekommenderar starkt att du byter till Niko Home Control II. Programmeringen av Niko Home Control II går snabbare och lättare, och från och med nu kommer vi bara att utveckla ny funktionalitet för den nya plattformen.

 • Nej, det är inget måste. Dina kunder kan fortsätta att använda sin befintliga Niko Home Control 1.x-installation.

 • Ja. Modulen Niko Home Control II – Step up kommer att finnas på vår e-learning-plattform från den 2 oktober.

 • Ja. Förutsatt att installationen inte innehåller någon av följande komponenter: första generationens styrenhet ( 550-00001 ), IP-gränssnitt ( 550-00508 ), gateway ( 550-00580 ), Nikobus-gränssnitt ( 550-00505 ), första generationens pekskärm ( 550-20100 )

 • Det går snabbare och enklare att programmera dina enheter. Niko Home Control II är också smartare, vilket gör det lättare att ge mervärde till dina kunder.

 • ”Niko never let you down” är något vi på Niko inte kompromissar med. Skydd av personuppgifter så att säkerheten upprätthålls är en integrerad del av vårt åtagande gentemot kunder och slutanvändare. På Niko strävar vi kontinuerligt efter att till fullo uppfylla alla lagar inom dessa områden, för att skydda det som är viktigt för dig och din familj.

 • Niko samarbetar med högkvalitativa partnermärken som prioriterar Nikos kärnvärden, till exempel hög kvalitet, design och pålitlighet.

 • Connected controllern för Niko Home Control II eller den trådlösa gatewayen upprättar en anslutning till partnersystem. Beroende på partnersystemets egenskaper äger detta rum antingen lokalt i bostaden (lokal API-anslutning) eller via Internet (moln-API).

 • Du behöver några extra Niko Home Control-moduler. Din installation använder bussledningar.

 • Din installation använder bussledningar eller traditionella ledningar. Du behöver inte göra någonting för att ansluta Niko Home Control-installationen till partnermärkets energisystem. Om systemet är anslutet till ditt hemnätverk hittar de varandra automatiskt.

 • Din installation använder bussledningar eller traditionella ledningar. Du kan ansluta din Niko Home Control till partnermärkets musikanläggning med ett API. För att göra det måste enheten vara ansluten till ditt hemnätverk.

 • Din installation använder bussledningar eller traditionella ledningar. Du kan ansluta din Niko Home Control till partnermärkets ventilationssystem med ett API. För att göra det måste enheten vara ansluten till ditt hemnätverk.

 • Din installation använder bussledningar eller traditionella ledningar. Du kan ansluta din Niko Home Control till partnermärkets värmesystem med ett API. För att göra det måste termostaten vara ansluten till ditt hemnätverk. Niko Home Control kommer då att kommunicera med värmesystemet via detta API.

 • Kontrollera att partnersystemet är anslutet till ditt hemnätverk, och även till Internet vid behov (beroende på partnermärket). Niko Home Control-systemet måste också ha en aktiv Internetanslutning.

 • Det beror på partnersystemets funktioner. Mer information om detta finns på respektive partnermärkes webbplats. Niko Home Control-installationer med bussledningar har stöd för ventilkontroll.

 • Det beror på partnersystemets funktioner. Mer information om detta finns på respektive partnermärkes webbplats. Niko Home Control-installationer med bussledningar har stöd för ventilkontroll.

 • Det bästa sättet att styra värmepannan är via partnermärkets termostat.

 • Värmepannan styrs via partnermärkets termostat. Det är inte möjligt att kombinera termostater från Niko och termostater från partnermärket.

 • Om inga enkla åtgärder eller rutiner har skapats i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran för att styra en partnerfunktion kommer denna lista att vara tom (vilket inte är ett problem). Partnersystemets funktioner är alltid synliga i Niko Home-appen och på pekskärmen, även om du inte har konfigurerat något i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.

 • Niko Home Control och partnersystemet fungerar oberoende av varandra. API-anslutningen mellan Niko Home Control och partnersystemet gör det möjligt för dig att styra partnersystemets funktioner. Om länken mellan systemet avbryts kan du fortfarande styra dina egna Niko Home Control-funktioner. Partnersystemets funktioner kan emellertid endast styras med partnermärkets app.

 • Hobby API är tillgängligt lokalt i bostaden via connected controllern för Niko Home Control II eller den trådlösa gatewayen. Hobby API är säkert och fungerar med en autentiseringstoken. Du kan begära en token i webbportalen.

 • Lösningen till gåtan är ett tal som du kan hitta på Internet i ”The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, Douglas Adams, 1979”.

 • JSON-syntaxen är inte korrekt: den innehåller ett antal felaktiga tecken. Du kan inte fortsätta förrän du har rättat till detta.

 • Connected controllern för Niko Home Control II och den trådlösa gatewayen har ett hobby API, som ger dig lokal åtkomst till Niko Home Control-installationen i din bostad. Så snart som din installation har konfigurerats kan du använda Niko Home Control-installationen med hobby API, samt ta emot statusinformation.

 • Du har tillgång till dokumentationen för hobby API i webbportalen.

 • Nej. Det finns ingen tillgänglig molnvariant. Hobby API är tillgängligt lokalt i din bostad på connected controllern för Niko Home Control II och den trådlösa gatewayen.

 • Hobby API är ett säkert API och fungerar med en autentiseringstoken som är giltig i ett år. Varje år måste du skapa en ny token i webbportalen.

 • I webbportalen, i Anslutna tjänster, i översikten över aktiva tjänster klickar du på ikonen för hobby API för att skapa en ny token.

 • Du har tillgång till dokumentationen för hobby API i webbportalen. Gå till Anslutna tjänster och översikten över aktiva tjänster och klicka på ikonen för hobby API. Här hittar du den tekniska information du behöver för att upprätta en API-anslutning.

 • Hemautomatisering låter ofta lite negativt och förknippas ofta med dyrt och komplicerat. Det beror till stor del på reklamen för hemautomatisering där man kan fylla sitt badkar från bilen.

 • Kontrollenheten är den grundläggande installationskomponenten. En eller flera funktioner läggs till denna. Populära funktioner:

 • Varje gång du laddar upp en ny programmering, kontrollerar mjukvaran att alla moduler och styrenheter i installationen har den senaste versionen av mjukvaran.

 • En tvåtrådig buskabel förser de olika styrelementen utanför skåpet med ström. Kopplingsschemat har en fri topologi, du behöver inte följa ett fast kabelschema.

 • Javisst, med undantag för de moduler som connected controller ersätter, nämligen controllerIP-gränssnitt och gateway.

 • Niko Home Control ger fler möjligheter än den traditionella elektriska installationen.

 • ”Niko never let you down” är något vi på Niko inte kompromissar med. Skydd av personuppgifter så att säkerheten upprätthålls är en integrerad del av vårt åtagande gentemot kunder och slutanvändare. På Niko strävar vi kontinuerligt efter att till fullo uppfylla alla lagar inom dessa områden, för att skydda det som är viktigt för dig och din familj.

 • Den boendes behov stod centralt när Niko Home Control utformades. Installatören har här allt som krävs för att uppfylla önskemålen från den som bygger (om).

 • Ja, det kan.

 • JA , Om man väljer Niko Home Control som elektrisk installation vid en utvidgning så kan de två installationerna kopplas till varandra och kommunicera via Nikobus-gränssnittet (550-00505).

 • Ja, det går. Men om man gör det så måste det gamla IP-gränssnittet, gatewayen och eventuellt strömförsörjningen tas ur skåpet.

 • JA ,Niko Home Control kan installeras i varje renovering där kablarna i den elektriska installationen byts ut.

 • Skaffa en mätare med pulsutgång. Anslut pulsutgången till pulsräknaren.

 • Energispardisplayen visar din elförbrukning, vattenförbrukning och gasförbrukning . Om man trycker på energisparknappen när man lämnar bostaden så övergår den till energisparläget. Det betyder att bland annat belysningen och ett antal eluttag kopplas från. Därigenom behåller du alltid kontrollen över din bostad.

 • Installatören tillhandahåller vattenmätaren med pulsutgång. Beroende på typen av ledning finns det olika typer av vattenmätare i partihandeln:

 • Användarvänlighet och intuïtivitet är viktiga faktorer och lämnar i befintliga automatiseringssystem ofta mycket att önska.

 • Koppla ihop de två numren utan skiljetecken eller mellanslag.

 • Nej, det går inte. Det går bara att ha en connected controller per installation.

 • Smarta lampor från Philips Hue är en populär lösning för att skapa stämning i din bostad. Philips har en mängd olika dimbara och färgade lampor att erbjuda. Med Nikos dimmerbrytare för Hue-systemet kan du enkelt styra lampor som är anslutna med hjälp av Hue bridge V2.

 • Nikos dimmerbrytare för Hue-systemet kommunicerar trådlöst (via Zigbee®-protokollet) med Philips Hue bridge V2.

 • Nikos dimmerbrytare för Hue-systemet fungerar utan batterier. De använder sig av rörelseenergi.

 • Nej, Nikos dimmerbrytare för Hue-systemet måste alltid vara ansluten till en Philips Hue bridge V2.

 • Nej, Nikos dimmerbrytare för Hue-systemet måste alltid vara ansluten till en Philips Hue bridge V2.

 • Philips produkter går inte att fysiskt ansluta till en Niko Home Control-installation (det här gäller både bussledningar och traditionell installation).

 • Nej, Nikos dimmerbrytare för Hue-systemet är den enda Niko-produkten i Friends Of Hue-sortimentet som kan anslutas till en Hue-installation.

 • Du kan montera Nikos dimmerbrytare för Hue-systemet på flera sätt, vilket gör att den kan placeras i vilken position som helst.

 • Ja, Nikos dimmerbrytare för Hue-systemet är kompatibel med täckramar i kollektionerna Original, Intense och Pure.

 • Med en Niko dimmerbrytare för Hue-systemet kan du ställa in åtta olika funktioner.

 • För att garantera att din Hue-lampa alltid kan styras med Nikos dimmerbrytare för Hue-systemet (men även med Hue-appen) måste du se till att Hue-lampan alltid är strömsatt. Det här uppnår man genom att ansluta strömställarens trådar tillsammans, exempelvis med en toppklämma.

 • Med röststyrning kan du styra din Niko Home Control-installation med din röst

 • På Niko jobbar vi ständigt på att göra ditt hem ännu smartare.

 • Röststyrning för Niko Home Control-användare är möjligt med Amazon Alexa eller Google Voice Assistant.

 • Du kan använda din röst för att styra de viktigaste funktionerna i din Niko Home Control-installation − till exempel kan du tända, släcka eller dimra belysningen, manövrera termostaten och aktivera stämningar.

 • För att använda röststyrning måste du aktivera en ”Niko Home Control-skill” och koppla den till din Niko Home Control-installation...

 • För att göra röststyrning möjlig används integrering med utvecklare av röststyrning. För Niko Home Control är detta Amazon Alexa och Google Assistent. Utöver funktionella uppgifter som namn på scenarier och åtgärder i Niko Home Control-installationen överlämnas e-postadressen som du använder för att registrera Niko Home Control-installationen och enheterna som du tar med i Niko Home Control-installationen.

 • För att kunna använda Google Assistent behöver du en Niko Home Control II-installation eller Niko Home Control med traditionell kabelanslutning och minst 1 smart högtalare med Google Assistent-funktion. Du behöver också ett Google-konto.

 • Du skapar enkelt ett konto på Googles webbplats. Klicka uppe till höger på "Logga in" och därefter "Skapa konto" på nästa skärm. Fyll i alla uppgifter som Google begär.

 • Lära sig mer

 • För att Google Assistent ska fungera optimalt rekommenderar vi att du anpassar namnen på rummen, åtgärderna och enheterna i din Niko Home Control efter språket i den Google Assistent-skill som du använt.

 • Google Assistent är tillgänglig på flera språk, bland annat nederländska, engelska, tyska och franska. Vi rekommenderar att du använder samma språk för namnen på dina enheter, rum och åtgärder i Niko Home Control-installationen som det språk som du vill använda för att styra installationen.

 • Vilka uppgifter behandlas och delar ni med er av till Google?För att kunna styra din Niko Home Control-installation med Google Assistent överlämnar vi några uppgifter till Google så att röststyrningen kan fungera. Utöver funktionella uppgifter som namnen på scenarier och åtgärder i Niko Home Control-installationen får Google även ta del av e-postadressen som du använder för att registrera Niko Home Control-installationen och utrymmena och enheterna som du tar med i Niko Home Control-installationen.

 • Du kan när som helst välja att inte längre använda Google Assistent i din Niko Home Control-installation. Du tar bort kopplingen i Google Home-appen.

 • Alla frågor och svar om ditt Google-konto och Google Assistent finns på Googles webbplats

 • Med röststyrning kan du styra din Niko Home Control-installation med din röst

 • På Niko jobbar vi ständigt på att göra ditt hem ännu smartare.

 • Röststyrning för Niko Home Control-användare är möjligt med Amazon Alexa eller Google Voice Assistant.

 • Du kan använda din röst för att styra de viktigaste funktionerna i din Niko Home Control-installation − till exempel kan du tända, släcka eller dimra belysningen, manövrera termostaten och aktivera stämningar.

 • För att använda röststyrning måste du aktivera en ”Niko Home Control-skill” och koppla den till din Niko Home Control-installation...

 • För att göra röststyrning möjlig används integrering med utvecklare av röststyrning. För Niko Home Control är detta Amazon Alexa och Google Assistent. Utöver funktionella uppgifter som namn på scenarier och åtgärder i Niko Home Control-installationen överlämnas e-postadressen som du använder för att registrera Niko Home Control-installationen och enheterna som du tar med i Niko Home Control-installationen.

 • För att använda Alexa behöver du Niko Home Control för bussledningsdragning (version II) eller Niko Home Control för traditionell ledningsdragning och minst en smart högtalare med inbyggd Amazon Alexa-funktion. Du behöver också ett Amazon-konto.

 • Att skapa ett Amazon-konto på Amazon-webbplatsen är enkelt.

 • Belysningsstyrning, Dimmerstyrning...

 • Du kan bara ändra platsen för ditt Amazon-konto själv via Amazons webbplats...

 • För närvarande kan du använda Alexa för att styra din Niko Home Control-installation på engelska, franska och tyska. Alexa finns inte på svenska ännu.

 • För att använda den engelskspråkiga skillen behöver du ha ett Amazon-konto i Storbritannien...

 • Har du några speciella frågor eller vill du få personlig rådgivning...

 • För optimal funktionalitet är det bäst att ändra namnen på rummen, åtgärderna och funktionerna...

 • För att kunna styra Niko Home Control-installationen med Alexa behandlas och delas, utöver funktionella uppgifter som namn på scenarier och åtgärder i Niko Home Control-installationen, även e-postadressen som du använder för att registrera Niko Home Control-installationen och utrymmena och enheterna som du tar med i Niko Home Control-installationen med Amazon.

 • Du kan bestämma dig för att sluta använda Alexa i din Niko Home Control-installation när du vill...

 • För en övergripande och uppdaterad översikt över alla frågor...

 • I katalogen efter kapitlet om kopplingsmaterial för inbyggnad finns några basscheman.

 • Byt till en 3-trådsanslutning. ELLER ersätt lysdioderna med neonlampor (endast i tryckknappar med lampbas E10).

 • Ja, tryckknapparna på dessa produkters kretskort hanterar högst 24 V DC eller 24 V ~. Lägre spänningar hanteras utan problem.

 • Nej, ett tvåtrådigt ställdon fungerar endast som brytare för 230 V (40 till 400 W) glödlampor och halogenlampor med en ohmsk belastning. För energibesparande lampor och LED-lampor använder du ett ställdon med reläkontakt.

 • Denna kombination är möjlig.

 • Använd en fjärrbrytare (teleruptor) med en extra kontakt. Huvudkontakten styr huvudkretsen, extrakontakten styr LED-funktionen.

 • Det behövs specifika produkter eftersom denna typ av last har en hög startström som produkten måste kunna hantera under lång tid. Regelverk begränsar också användningen av vanliga dimrar.

 • Nedan finns ett antal åtgärdspunkter och tips för att kontrollera installationen och hitta eventuella fel.

 • Videokitet kan som mest utökas med:

 • Ljudkitet kan som mest utökas med:

 • Ja, genom att lägga till ett telefongränssnitt och en telefonväxel i installationen för tillträdeskontroll. Den ena sidan av gränssnittet ansluts till terminalerna a, b och P på installationen och den andra sidan (a, b) ansluts till telefonväxelns interna analoga linje.

 • Niko Access Control-sortimentet innehåller en extra ringklocka:

 • Videosignalen från Niko-installationen för tillträdeskontroll är en symmetrisk linjesignal (1 VPP 100 Ω), medan en icke-symmetrisk koaxsignal (1 VPP 75 Ω) är den vanligaste standarden för en videosignal.

 • Med dimmerbelysning kan du reglera ljusintensiteten hos en armatur eller lampor. Det finns två skäl till att installera en dimmer i din bostad eller byggnad:

 • Nej. Endast dimringsbara belysningskällor kan dimras med en faskontrollerad dimmer.

 • Om du letar efter LED-belysning och vill kunna dimra ner ljusintensiteten bör du ta med dimringsparametrarna i beräkningen före eller under köpet. Utnyttja tipsen nedan för att göra bästa möjliga val av LED-lampor eller -belysning...

 • Om du vill dimra lampor eller armaturer har Niko ett dimmersortiment att välja ur. En översikt:

 • Tvåledardimrar installerades vanligen vid renoveringsprojekt i bostäder byggda före 1991...

 • Med en tvåledardimmer är fasledaren ansluten till elnätet. Strömställningsledningen går till lampan, eller belysningsarmaturen, som du återansluter till nätet med neutralledningen.

 • En tvåledardimmer får sin strömförsörjning från den anslutna belysningskällan. Därför är det viktigt att använda lampor och armaturer av hög kvalitet. Om LED-lamporna är av sämre kvalitet kan det ge synbara effekter:

 • Nikos dimrar i tabellen nedan kan anslutas till flera kontrollpunkter:

 • Typerna av Niko-dimrar för infälld montering som kan byggas ut med en extra kontrollpunkt är: 310-0190x, 310-0280x, 310-0290x och 310-0390x...

 • Antalet LED-lampor eller LED-armaturer du kan ansluta till en Niko-dimmer beror på den maximala elektriska belastningen hos din valda dimmer.

 • Ja. Detta är möjligt eftersom denna generationens LED-lampor, främst glödtrådslampor, genererar lägre strömtoppar under dimning än tidigare generationer...

 • Nikos dimmerenheter har utformats för att säkerställa att dimringsprocessen ska upplevas så naturlig och behaglig som möjligt

 • Bokstäverna indikerar belysningskällans elprofil som stöds av dimmern. Elprofilen bestämmer hur ljusintensiteten kan kontrolleras med hjälp av en dimmer:

 • Varje dimmer har en minsta och högsta tillåtna effekt. Det här uttrycks i watt (W) för belastningar som svarar på ett resistivt sätt, eller volt-ampere (VA) för induktiva och kapacitiva belastningar.

 • Om dimmern har ett automatiskt termiskt skydd kommer det att utlösas när dimmerns inre temperatur blir för hög.

 • Elnätskommunikation är en tonsignalteknik som används av energileverantörer för fjärrstyrning av stora grupper av elkonsumenter.

 • För att ta bort störningarna från PLC-signaler har Niko lagt till PLC-störningsskydd till sitt produktsortiment av universaldimrar...

 • Om din lampa eller armatur blinkar och du är säker på att det beror på PLC-signaler kan du välja mellan följande:

 • Den här situationen kan uppstå med Nikos modulära dimmer 330-00701 när den inte är ansluten till en Niko 1-10 V roterande kontroll 310-0110x...

 • DALI är en öppen, digital standard som används världen över för belysningsstyrning...

 • En DALI-armatur innehåller intern digital belysningsstyrning. Du behöver en DALI-kontroll för att ändra ljusintensiteten hos denna armatur.

 • När du behöver en snabb och enkel lösning...

 • Strömställare och vägguttag ur Niko Hydro-sortimentet finns också med snabbanslutningar...

 • Skillnaden är hur ledaren sitter fäst i anslutningen...

 • Ja, inga problem.

 • Enheten för LED-indikering ska väljas utifrån typen av strömställare eller tryckknappar som du har..

 • Ja, Nikos snabbanslutningar genomgår gedigen testning....

 • Ledarna för vägguttag måste skalas av 14 mm, ledarna för strömställare 8 mm...

 • Ja. Snabbanslutningar finns för ett brett och universellt sortiment...

 • Beroende på windowsversion kan man ändra inställningarna för COM-porten manuellt (tilldelade på USB-/serieadapterna) enligt nedanstående.

 • Nikobus är den första smarta installation som Niko utvecklade och med framgång släppte på marknaden.

 • Det är möjligt med följande sammanställning.