! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

FAQs per produkt

Niko Home Control

Strömbrytare och uttag

Belysningsstyrning

Dörrkommunikation

Alla FAQS

 • Ja, du kan se den uppmätta temperaturen och/eller luftfuktigheten på Digital black.

 • För att undvika att mätningarna från den digitala mätaren och den vanliga mätaren läggs ihop kan du använda NHC-programvaran för programmering och ändra parametern ”mätningstyp” till ”submätning” för den här mätaren.

 • Den här situationen kan uppstå när din NHC-bussinstallation har en mätare och en trådlös brygga som också läser av den smarta mätaren.

 • Vid problem med att ansluta, kontrollera om installationen innehåller WiFi-förstärkare. Om installationen innehåller WiFi-förstärkare måste de kopplas ur. Digital black-enheten måste placeras nära internetmodemet och anslutningen måste startas på det viset. När anslutningen har slutförts kan WiFi-förstärkarna sättas tillbaka. Digital black-enheten kommer att fortsätta att fungera problemfritt.

 • Wifi-gränssnittet för Digital black är av typen Wifi 2,4 GHz bgn (HT20) och det stödjer endast WPA2-nätverk med PSK...

 • Gatewayen kan bara ansluta till ett synligt WiFi-nätverk efter en omstart eller av- och påslagning. Gör ditt WiFi-nätverk (SSID) till ett synligt nätverk. Gatewayen ska automatiskt återansluta till WiFi-nätverk efter några minuter.

 • Säkerhetsskruven nedtill på displayen kan blockera klickmekanismen. Kontrollera att säkerhetsskruven är ordentligt fastskruvad i positionen UNLOCK (lås upp) (se steg d i handboken), men vrid skruven helt åt höger (helt in) för att kunna montera displayen innan du låser fast den genom att vrida åt vänster (högst 4 varv).

 • Stiften kan skadas om displayen har monterats på fel sätt i monteringsfästet. Var noga med att föra ned displayen på de två utskjutande stöden upptill på monteringsfästet (1 a) innan du klickar fast den nedre delen av displayen i monteringsfästet (2).

 • Se till att du vidtar korrekta åtgärder för att ansluta din Digital black till ditt Niko Home Control-system.

 • Netgear Orbi RBR50-masknätverksrouter är tyvärr inte kompatibel med Digital black. Detta problem gäller inte för övriga Netgear Orbi-routrar.

 • Digital black 24 V har samma funktionalitet som Niko Home Control-termostaten (550-1305x). Därför är programmeringen i programmeringsprogramvaran för Niko Home Control samma som programmeringen av Niko Home Control-termostaten.

 • Båda verktygen förhindrar inte samtidig programmering av ditt Niko Home Control-system för traditionell ledningsdragning. Vi rekommenderar att endast använda ett verktyg åt gången för att programmera ditt system.

 • Ja, Digital black 24 V är kompatibel med båda Niko Home Control-systemen (traditionell ledningsdragning och bussledningsdragning).

 • Niko Home-app visar fel värde (21,5 °C), men Digital Black tillämpar inte denna inställning. Det här är ett känt problem som snart kommer att vara åtgärdat.

 • Med den senaste versionen av Niko Home-appen kan du konfigurera Digital black. För att konfigurera den här enheten behöver appen tillgång till din plats. Kontrollera dina inställningar och testa sedan att installera appen igen.

 • Styrenheten och/eller pekskärmen ska bara bytas ut i exceptionella fall.

 • Nej, för närvarande erbjuder vi bara Niko Home Control II för nya installationer. Befintliga Niko Home Control 1.x-installationer stöds fortfarande, men vi rekommenderar starkt att du byter till Niko Home Control II. Programmeringen av Niko Home Control II går snabbare och lättare, och vi kommer bara att utveckla ny funktionalitet för den nya plattformen.

 • Ja. Modulen Niko Home Control II – Step up kommer att finnas på vår e-learning-plattform från den 2 oktober.

 • Det går snabbare och är enklare att programmera dina enheter. Till exempel hjälper en guide dig att programmera en allt av-, närvarosimulerings- eller varningsfunktion.

 • ”Niko never let you down” är något vi på Niko inte kompromissar med. Skydd av personuppgifter så att säkerheten upprätthålls är en integrerad del av vårt åtagande gentemot kunder och slutanvändare. På Niko strävar vi kontinuerligt efter att till fullo uppfylla alla lagar inom dessa områden, för att skydda det som är viktigt för dig och din familj.

 • Om du har flera applikationer från olika parter som kontrollerar din elfordonsladdare kan det uppstå konflikter mellan de applikationerna om vilken som ska styra elfordonsladdaren. Det resulterar i att laddaren inte fungerar som den ska.

 • Om din elfordonsladdare är programmerad till att ladda med ett kort måste du ansluta bilen och kortet för att påbörja laddningen.

 • Ja, du kan styra din smarta elfordonsladdning via Niko Home-appen.

 • I version 2.19 ingår inte optimal elfordonsladdning som använder dynamiska taxor. Stöd för dynamisk kontroll av taxor kommer så småningom.

 • Om laddningen med din elfordonsladdare inte skyddas av ett kort eller nyckelkort kan du skapa en Niko Home Control-rutin för att pausa och återuppta laddningen. Du kan pausa/återuppta laddningen med din elfordonsladdare via Niko Home-appen, Niko Home Control-knappar eller Digital black.

 • Niko Home Control interagerar med din elfordonsladdare via ditt lokala hemnätverk. Du behöver se till att din elfordonsladdare är ansluten till ditt hemnätverk via en nätverkskabel (helst) eller Wi-Fi.

 • NHC-programvaran version 2.19 stöder för närvarande bara en ansluten elfordonsladdare per installation.

 • Följande märken stöds av Niko Home Control:

 • Följande märken stöds av Niko Home Control

 • I solläget laddas bilen med överbliven el från solpaneler.

 • När anslutningen till Niko Home Control blir avbruten kan din elfordonsladdare ladda bilen i ett felsäkert läge (låg laddningseffekt)

 • Om bilen laddas med lägre effekt än du förväntar dig ska du se till att bilen och elfordonsladdaren är konfigurerade på rätt sätt:

 • I Home-appen kan du hålla koll på din totala förbrukning av energi, gas och vatten baserat på [svenska kronor].

 • För att undvika att mätningarna från den digitala mätaren och den vanliga mätaren läggs ihop kan du använda NHC-programvaran för programmering och ändra parametern ”mätningstyp” till ”submätning” för den här mätaren.

 • Den här situationen kan uppstå när din NHC-bussinstallation har en mätare och en trådlös brygga som också läser av den smarta mätaren.

 • Avgör först var du vill installera strömställaren och beställ rätt produkter baserat på det beslutet:

 • Du kan installera Nikos batteridrivna Zigbee®-strömställare på tre sätt:

 • När batteriets spänningsnivå faller under en viss gräns vid användning visas en notis om låg batterinivå i Niko Home-appen. Notisen visas en gång om dagen.

 • Följ stegen nedan när strömställaren inte längre utlöser en stabil åtgärd:

 • Den batteridrivna Zigbee®-strömställaren är gjord för en batteritid på fem år eftersom detta uppfyller en professionell installatörs krav.

 • Zigbee® är en trådlös teknik som utvecklats som en öppen och robust standard för anslutna/smarta/uppkopplade hemsystem världen över.

 • Zigbee®-kontrollerna med 230-voltsdrift lanseras under det första kvartalet av 2022. Fyra nya funktionskontroller kommer att ersätta Easywave#-motsvarigheterna: en enkel ansluten strömställare 10 A, en dubbel ansluten strömställare 2 x 10 A, en ansluten tvåtrådig dimmerkontroll 200 W, en ansluten motorkontroll 3 A. Varje Zigbee®-funktionsenhet finns nu i fyra varianter med mekanisk basplatta för att passa olika europeiska marknader: 60 x 71 mm med skruvar, 60 x 71 mm med klor, 71 x 71 mm med skruvar och 71 x 71 mm med klor.

 • Ja. Den trådlösa gatewayen för Niko Home Control (552-00001) stödjer fortfarande anslutna Easywave#-produkter. Den trådlösa gatewayen för Niko Home Control stödjer följande radioprotokoll: Zigbee® 3.0, Easywave#, Easywave och WiFi.

 • När du ska byta ut en befintlig Easywave#-enhet mot en Zigbee®-kontroll är det viktigt att kontrollera att det trådlösa avståndet till en annan Zigbee®-enhet inte överskrider 10 m. Vi rekommenderar att mäta och testa den maximala trådlösa räckvidden innan du slutför installationen.

 • Nikos anslutna Zigbee®-produkter identifieras med hjälp av ett artikelnummer som ingår i 552-serien medan Easywave#-enheter är märkta med ett artikelnummer ur 551-serien.

 • Den maximala trådlösa inomhusräckvidden för en Zigbee®-enhet är 10 meter. Observera att den här räckvidden kan variera och beror huvudsakligen på tre aspekter hos en byggnad eller ett rum.

 • Mesh-nätverk är en funktion som stöds av Zigbee®-enheter med 230-voltsdrift för att ta emot signaler och sprida dem vidare till andra anslutna Zigbee®-enheter. På det här viset kan den trådlösa räckvidden byggas ut bortom 10 meter och ett robust och tillförlitligt trådlöst kommunikationssystem kan upprättas.

 • Nikos anslutna Zigbee®-produkter uppgraderas automatiskt endast i Niko Home Control-system. Uppdatering av programvaran sker Over-The-Air (OTA).

 • I tredjeparttillverkarens manual finns mer information om möjligheten att använda Zigbee®-enheter från tredjeparter i deras hemautomationsnätverk. Nikos anslutna Zigbee®-enheter beter sig i tredjepartsnätverk som hemautomationsenheter som stödjer de obligatoriska Zigbee®-klustren och -kommandona.

 • En Zigbee®-enhet kan läggas till via Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Koppla din bärbara dator till Niko Home Control-systemet, öppna ett projekt och gå till översiktsfönstret Skapa.

 • Ett smart uttag som precis lagts till i ett NHC-system utför automatiskt en uppdatering av den fasta programvaran.

 • Med Niko Home Control för traditionell installation kan du installera Niko Home Control i byggnader som är utrustade med traditionell installation (230 V).

 • Niko Home Control för traditionell installation består av smarta kontroller och enheter som ersätter de traditionella strömställarna eller uttagen.

 • Ja, men då fungerar de bara som traditionella kontroller eller enheter.

 • De flesta bostäder är fortfarande utrustade med traditionell installation (230 V). Med Niko Home Control för traditionell installation kan ägare till befintliga bostäder även göra sina hem mer bekväma och effektiva.

 • Du använder Niko Home Control för traditionell installation i dina befintliga byggnader. Systemet erbjuder många möjligheter liknande de i en fullt utrustad Niko Home Control-installation.

 • Den trådlösa gatewayen är installationens hjärna. Hubben stödjer olika protokoll såsom ZigBee®.

 • Med den medföljande Ethernet-kabeln eller via ditt WiFi-nätverk.

 • Ja, allt du behöver är en lokal anslutning till den trådlösa gatewayen via home-appen.

 • Du behöver en trådlös gateway och minst en smart kontroll.

 • Ja. Du kan enkelt bygga ut Niko Home Control för traditionell installation när du vill.

 • Nej, denna strömställare och gateway är inte kompatibla med Niko Home Control för traditionell installation.

 • Utan programmering, en smart kontrollenhet strömställer sin egen kontakt.

 • Se översikten över Niko Home Control-produkter för traditionell installation.

 • I de flesta bostäder med en standardelinstallation kan du installera Niko Home Control för traditionell installation. Den smarta enkla strömställaren, smarta dubbla strömställaren och den smarta motorkontrollen är tretrådsanslutna. Tretrådsledningar är standard i de flesta belgiska hem byggda efter 1991.

 • Du kan programmera Niko Home Control för traditionell installation på många olika sätt. För enkel programmering rekommenderar vi Niko Home-appen för iOS eller Android.

 • Din installation kan styras med smarta strömställare, dimmerenheter, motorkontroll, Digital black, pekskärm eller med Niko Home-appen.

 • Ja, du kan återanvända de smarta kontrollerna och enheterna för Niko Home Control för traditionell installation i en annan eller ny Niko Home Control-installation för traditionell installation.

 • Vi tror på en integrerad Niko Home Control-lösning. Vi använder redan samma appar och programvara för att konfigurera och styra båda installationerna. Att kombinera de två lösningarna i en installation är inte möjligt ännu.

 • We are in the process of addressing the underlying cause. We apologise for the inconvenience this has caused you. Please follow the steps below to be able to use the app again:

 • Den här situationen kan uppstå när din NHC-bussinstallation har en mätare och en trådlös brygga som också läser av den smarta mätaren.

 • Niko Home-appen kan installeras på följande enheter: iPhone OS: Apple iOS 13 och högre. iPhone-enhet: iPhone 8 eller nyare. Android-smartphones: Android 9 och senare.

 • In order to be able to use the Niko Home app (blue house symbol) the software of the Niko Home Control installation shouldn't be older than version 2.5.1.

 • Vid problem med att ansluta, kontrollera om installationen innehåller WiFi-förstärkare. Om installationen innehåller WiFi-förstärkare måste de kopplas ur. Digital black-enheten måste placeras nära internetmodemet och anslutningen måste startas på det viset. När anslutningen har slutförts kan WiFi-förstärkarna sättas tillbaka. Digital black-enheten kommer att fortsätta att fungera problemfritt.

 • Niko Home-appen är den nya appen som inte bara gör det möjligt att styra installationen utan också ändra konfigurationen efter eget önskemål. Mer detaljerad information om funktionerna hos de olika apparna finns nedan. Niko Home Control II-appen kommer att fasas ut så småningom.

 • Ja, du kan logga in på flera telefoner med samma konto.

 • Ja, du kan styra och konfigurera din Niko Home Control-installation på avstånd. Allt du behöver är en smartphone med en fungerande Internetanslutning.

 • Läs instruktionerna på nästa sida:

 • Det kan finnas flera anledningar till detta:

 • Absolut. Du kan lägga till flera olika konton i Niko Home-appen och enkelt växla mellan dessa konton utan att behöva ange ditt lösenord varje gång.

 • Läs instruktionerna på nästa sida

 • Läs instruktionerna på nästa sida

 • Kontrollera att datorn på vilken du öppnar programmeringsmjukvaran är ansluten till samma nätverk som Niko Home Control-installationen ELLER anslut denna dator direkt till din anslutna kontrollenhet.

 • I kombination med pekskärm 3 (eller en smartphone eller surfplatta) som intern videoenhet kan åtkomstkontroll integreras i en Niko Home Control-installation via den externa videoenheten. Om du vill ta emot inkommande samtal via Niko Home-appen på en surfplatta behöver du kontakta försäljaren av surfplattan för att kontrollera att den uppfyller följande minimikrav:

 • P42/M42HC: Upp till 10 sekundära sensorer kan anslutas. Det går att kombinera trådlöst och trådbundet – men max 10 delar totalt. M42: Det går inte att ansluta sekundära sensorer. Om sekundära sensorer behövs ska en P42 användas istället.

 • Ja – Den nödvändiga konfigurationen kan utföras via appen Detector Tool.

 • DALI is a digital (Digital Addressable Lighting Interface) way of controlling lighting (DALI control gear such as LED drivers and ballasts).

 • There are two possibilities for controlling DALI drivers in Niko Home Control.

 • Both the Broadcast and Address modules have two outputs (DALI Bus), each of which can have 64 lamps connected. A Niko Home Control installation can control a maximum of 256 DALI luminaires.

 • Knowledge of Niko Home Control is sufficient. You do not need any specific knowledge of DALI.

 • You need the Niko Home Control configuration software to add modules and to search for and link DALI lamps. You can use the Niko Home App and Niko Home Control II app to control DALI lamps and e.g. routines in which DALI lamps are used as well.

 • In Niko Home Control, you can work as you normally would. You use the DALI lamps just like other players in the software. You can use them in groups and actions.

 • You can use a standard 5x1.5mm2 cable (maximum 300 metres) to wire up DALI devices and place them in a linear or star topology.

 • No, the Broadcast and Addressable modules are currently only suitable for controlling DALI lighting (DALI control gear).

 • No, the Broadcast and Addressable modules are currently only suitable for switching DALI lighting on/off or for dimming it.

 • At present, you can use DALI types DT0 through DT7 with the Broadcast and Addressable modules. Lamps/drivers of the DT8 type (colour control gear) cannot yet be used in Niko Home Control.

 • No, at present you cannot use any other products (such as DALI2 sensors) in combination with these interfaces.

 • No. The Niko Home Control DALI interfaces have a built-in power supply for the DALI bus. The use of a separate power supply is not permitted

 • The DALI interfaces are suitable for any Niko Home Control II installation (Bus cabling). The DALI interfaces will not work in older (Niko Home Control I or Nikobus) installations or Niko Home Control for Traditional Wiring.

 • No, at present the software automatically uses DALI Groups in combination with Niko Home Control's logic. DALI scenes are not (yet) being used.

 • For optimum functionality, we recommend only using and programming the modules in Niko Home Control II.

 • No, these are two different bus wires. The Niko Home Control bus wire is used to connect all the controls and sensors to. The DALI bus comes out of the DALI modules and is used to control the DALI drivers.

 • We recommend using a maximum of 256 DALI devices in a single Niko Home Control installation. Multiple DALI devices on a single DALI bus of a Broadcast module count as a single device.

 • There is no maximum number of DALI modules per installation.

 • DALI devices must be found on the DALI bus. This is when they are assigned an address and can be used in an installation. You can add DALI modules to the cabinet beforehand. Adding DALI devices takes place physically in the installation.

 • Från Niko Home Control version 2.17 kan du hantera hela aktiveringen och den tillhörande konfigurationen via Niko Home Controls programvara för programmering. Denna programvara kan laddas ner från Nikos webbplats.

 • Från Niko Home Control version 2.17 kan du aktivera ditt partnersystem via Niko Home Controls programvara för programmering. Denna programvara kan laddas ner från Nikos webbplats.

 • Din installation använder bussledningar eller traditionella ledningar. Du behöver inte göra någonting för att ansluta Niko Home Control-installationen till partnermärkets energisystem. Om systemet är anslutet till ditt hemnätverk hittar de varandra automatiskt.

 • Om inga enkla åtgärder eller rutiner har skapats i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran för att styra en partnerfunktion kommer denna lista att vara tom (vilket inte är ett problem). Partnersystemets funktioner är alltid synliga i Niko Home-appen och på pekskärmen, även om du inte har konfigurerat något i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.

 • Följande Smappee-produkter är kompatibla med Niko Home Control version 2.5.1 till och med 2.15. Från och med version 2.16 är Smappee-enheter inte längre kompatibla med Niko Home Control. Smappee Energi Smappee Sol Smappee Pro Smappee Plus

 • Niko Home control fungerar med både Sonos version S1 och version S2.

 • Bose-högtalare som är SoundTouch-kompatibla (t.ex. SoundTouch 10, 20 eller 30) kan anslutas till Niko Home Control. Produktserien "Smart home" från Bose saknar API för att möjliggöra anslutning till Niko Home Control.

 • Daikin-systemet tillåter inte att några ändringar görs (t.ex. temperaturinställning) när semesterläget är aktiverat. Följaktligen kommer även Niko Home Control-åtgärder att ignoreras av Daikin-systemet så länge semesterläget är aktivt i Daikin-systemet.

 • Niko samarbetar med högkvalitativa partnermärken som prioriterar Nikos kärnvärden, till exempel hög kvalitet, design och pålitlighet.

 • Du bör se Daikin-funktionerna: På hemskärmen när du använder Niko Home-appen. Under fliken för funktioner, när du använder Niko Home Control-appen. Nedan hittar du ett antal förslag på hur du kan upptäcka problemet:

 • Connected controllern för Niko Home Control II eller den trådlösa gatewayen upprättar en anslutning till partnersystem. Beroende på partnersystemets egenskaper äger detta rum antingen lokalt i bostaden (lokal API-anslutning) eller via Internet (moln-API).

 • Du behöver några extra Niko Home Control-moduler. Din installation använder bussledningar.

 • Din installation använder bussledningar eller traditionella ledningar. Du kan ansluta din Niko Home Control till partnermärkets musikanläggning med ett API. För att göra det måste enheten vara ansluten till ditt hemnätverk.

 • Din installation använder bussledningar eller traditionella ledningar. Du kan ansluta din Niko Home Control till partnermärkets ventilationssystem med ett API. För att göra det måste enheten vara ansluten till ditt hemnätverk.

 • Din installation använder bussledningar eller traditionella ledningar. Du kan ansluta din Niko Home Control till partnermärkets värmesystem med ett API. För att göra det måste termostaten vara ansluten till ditt hemnätverk. Niko Home Control kommer då att kommunicera med värmesystemet via detta API.

 • Kontrollera att partnersystemet är anslutet till ditt hemnätverk, och även till Internet vid behov (beroende på partnermärket). Niko Home Control-systemet måste också ha en aktiv Internetanslutning.

 • Det beror på partnersystemets funktioner. Mer information om detta finns på respektive partnermärkes webbplats. Niko Home Control-installationer med bussledningar har stöd för ventilkontroll.

 • Det beror på partnersystemets funktioner. Mer information om detta finns på respektive partnermärkes webbplats. Niko Home Control-installationer med bussledningar har stöd för ventilkontroll.

 • Det bästa sättet att styra värmepannan är via partnermärkets termostat.

 • Värmepannan styrs via partnermärkets termostat. Det är inte möjligt att kombinera termostater från Niko och termostater från partnermärket.

 • Niko Home Control och partnersystemet fungerar oberoende av varandra. API-anslutningen mellan Niko Home Control och partnersystemet gör det möjligt för dig att styra partnersystemets funktioner. Om länken mellan systemet avbryts kan du fortfarande styra dina egna Niko Home Control-funktioner. Partnersystemets funktioner kan emellertid endast styras med partnermärkets app.

 • Du hittar länkarna nedan:

 • För att skapa en PIN-kod måste du vara inloggad i appen Niko Detector Tool.

 • De första 2 minuterna efter att sensorn har kopplats in i en strömkälla är det möjligt att ansluta till den utan PIN-kod. Under den här tidsperioden går det också att byta den befintliga PIN-koden.

 • I en öppen omgivning är Bluetooth-räckvidden mellan en smartphone och en sensor upp till 50 meter, beroende på vilken smartphone du har.

 • I en öppen omgivning är Bluetooth-räckvidden mellan två sensorer upp till 50 meter.

 • En grön lampa lyser på sensorn när du är ansluten till den.

 • Du kan koppla bort den manuellt i appen, annars gör sensorn det automatiskt när din smartphone är utom räckhåll.

 • I det bifogade diagrammet förklaras de olika LED-beteendena.

 • Gör följande för att läsa varningar och felmeddelanden:

 • Det är bara Zigbee®-produkterna från portföljen Niko Home Control för traditionell installation som kan användas i ett Homey-nätverk, både med Homey Bridge och Homey Pro.

 • Niko-produkter har grundläggande funktionalitet i ett nätverk från tredje part. Niko Home Control ger dig bättre funktionalitet och flexibilitet.

 • Nej. Om du väljer att ansluta Niko Zigbee®-produkter till en Homey-gateway kan du inte använda Niko Home-appen eller någon av de medföljande funktionerna.

 • Niko erbjuder ingen support i frågor som rör funktioner och egenskaper som är specifika för Homey.

 • Hobby API är tillgängligt lokalt i bostaden via den anslutna kontrollenheten för Niko Home Control II eller den trådlösa gatewayen. Hobby API är säkert och fungerar med en autentiseringstoken.

 • Lösningen till gåtan är ett tal som du kan hitta på Internet i ”The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, Douglas Adams, 1979”.

 • JSON-syntaxen är inte korrekt: den innehåller ett antal felaktiga tecken. Du kan inte fortsätta förrän du har rättat till detta.

 • Connected controllern för Niko Home Control II och den trådlösa gatewayen har ett hobby API, som ger dig lokal åtkomst till Niko Home Control-installationen i din bostad. Så snart som din installation har konfigurerats kan du använda Niko Home Control-installationen med hobby API, samt ta emot statusinformation.

 • Du har tillgång till dokumentationen för hobby API i webbportalen.

 • Nej. Det finns ingen tillgänglig molnvariant. Hobby API är tillgängligt lokalt i din bostad på connected controllern för Niko Home Control II och den trådlösa gatewayen.

 • Hobby API är ett säkert API och fungerar med en autentiseringstoken som är giltig i ett år. Varje år måste du skapa en ny token i webbportalen för mjukvaruversioner som är äldre än 2.17.

 • För Niko Home Control-mjukvaruversioner som är äldre än 2.17: I webbportalen, i Anslutna tjänster, i översikten över aktiva tjänster klickar du på ikonen för Hobby API för att skapa en ny token. Obs! Du kan endast skapa en ny Hobby API-token inom en månad före utgångsdatumet för nuvarande token.

 • För Niko Home Control-mjukvaruversioner som är äldre än 2.17: Du har åtkomst till dokumentationen för Hobby API i webbportalen. För Niko Home Control-mjukvaruversioner med start 2.17: Du har åtkomst till dokumentationen för Hobby API via Niko Home Control-programmeringsvaran.

 • Hemautomatisering låter ofta lite negativt och förknippas ofta med dyrt och komplicerat. Det beror till stor del på reklamen för hemautomatisering där man kan fylla sitt badkar från bilen.

 • Kontrollenheten är den grundläggande installationskomponenten. En eller flera funktioner läggs till denna. Populära funktioner:

 • Varje gång du laddar upp en ny programmering, kontrollerar mjukvaran att alla moduler och styrenheter i installationen har den senaste versionen av mjukvaran.

 • En tvåtrådig buskabel förser de olika styrelementen utanför skåpet med ström. Kopplingsschemat har en fri topologi, du behöver inte följa ett fast kabelschema.

 • Javisst, med undantag för de moduler som connected controller ersätter, nämligen controllerIP-gränssnitt och gateway.

 • Niko Home Control ger fler möjligheter än den traditionella elektriska installationen.

 • ”Niko never let you down” är något vi på Niko inte kompromissar med. Skydd av personuppgifter så att säkerheten upprätthålls är en integrerad del av vårt åtagande gentemot kunder och slutanvändare. På Niko strävar vi kontinuerligt efter att till fullo uppfylla alla lagar inom dessa områden, för att skydda det som är viktigt för dig och din familj.

 • Den boendes behov stod centralt när Niko Home Control utformades. Installatören har här allt som krävs för att uppfylla önskemålen från den som bygger (om).

 • Ja, det kan.

 • Nej, ett befintligt Nikobus-system kan idag inte anslutas till eller utökas med komponenter i vår nuvarande Niko Home Control II-lösning.

 • Ja, det går. Men om man gör det så måste det gamla IP-gränssnittet, gatewayen och eventuellt strömförsörjningen tas ur skåpet.

 • JA ,Niko Home Control kan installeras i varje renovering där kablarna i den elektriska installationen byts ut.

 • Skaffa en mätare med pulsutgång. Anslut pulsutgången till pulsräknaren.

 • Energispardisplayen visar din elförbrukning, vattenförbrukning och gasförbrukning . Om man trycker på energisparknappen när man lämnar bostaden så övergår den till energisparläget. Det betyder att bland annat belysningen och ett antal eluttag kopplas från. Därigenom behåller du alltid kontrollen över din bostad.

 • Installatören tillhandahåller vattenmätaren med pulsutgång. Beroende på typen av ledning finns det olika typer av vattenmätare i partihandeln:

 • Användarvänlighet och intuïtivitet är viktiga faktorer och lämnar i befintliga automatiseringssystem ofta mycket att önska.

 • Koppla ihop de två numren utan skiljetecken eller mellanslag.

 • Nej, det går inte. Det går bara att ha en connected controller per installation.

 • Smarta lampor från Philips Hue är en populär lösning för att skapa stämning i din bostad. Philips har en mängd olika dimbara och färgade lampor att erbjuda. Med Nikos dimmerbrytare för Hue-systemet kan du enkelt styra lampor som är anslutna med hjälp av Hue bridge V2.

 • Nikos dimmerbrytare för Hue-systemet kommunicerar trådlöst (via Zigbee®-protokollet) med Philips Hue bridge V2.

 • Nikos dimmerbrytare för Hue-systemet fungerar utan batterier. De använder sig av rörelseenergi.

 • Nej, Nikos dimmerbrytare för Hue-systemet måste alltid vara ansluten till en Philips Hue bridge V2.

 • Nej, Nikos dimmerbrytare för Hue-systemet måste alltid vara ansluten till en Philips Hue bridge V2.

 • Philips produkter går inte att fysiskt ansluta till en Niko Home Control-installation (det här gäller både bussledningar och traditionell installation).

 • Nej, Nikos dimmerbrytare för Hue-systemet är den enda Niko-produkten i Friends Of Hue-sortimentet som kan anslutas till en Hue-installation.

 • Du kan montera Nikos dimmerbrytare för Hue-systemet på flera sätt, vilket gör att den kan placeras i vilken position som helst.

 • Ja, Nikos dimmerbrytare för Hue-systemet är kompatibel med täckramar i kollektionerna Original, Intense och Pure.

 • I princip kan du styra alla lamporna i ditt Hue-system med hjälp av en Niko dimmerbrytare, för det går att styra enskilda lampor, stämningar eller rum och områden.

 • För att garantera att din Hue-lampa alltid kan styras med Nikos dimmerbrytare för Hue-systemet (men även med Hue-appen) måste du se till att Hue-lampan alltid är strömsatt. Det här uppnår man genom att ansluta strömställarens trådar tillsammans, exempelvis med en toppklämma.

 • Avgör först var du vill installera strömställaren och beställ rätt produkter baserat på det beslutet:

 • Du kan installera Nikos batteridrivna Zigbee®-strömställare på tre sätt:

 • När batteriets spänningsnivå faller under en viss gräns vid användning visas en notis om låg batterinivå i Niko Home-appen. Notisen visas en gång om dagen.

 • Följ stegen nedan när strömställaren inte längre utlöser en stabil åtgärd:

 • Den batteridrivna Zigbee®-strömställaren är gjord för en batteritid på fem år eftersom detta uppfyller en professionell installatörs krav.

 • Ja. När en Zigbee®-lampa eller Zigbee®-dimmer stöder Touchlink går det att styra den med Nikos batteridrivna Zigbee®-strömställare (552-720XX) utan en gateway eller trådlös brygga.

 • Nej. Nikos 230-voltsdrivna Zigbee®-kontroller stöder inte Touchlink. De ska parkopplas med en Zigbee®-gateway eller trådlös brygga via parkoppling i EZ-läge. Det är bara de batteridrivna Zigbee®-strömställarna (552-720XX) som kan parkopplas trådlöst, utan Zigbee®-gateway eller trådlös gateway, med Touchlink-aktiverade Zigbee® 3.0-lampor.

 • Alla tredjepartsenheter som är Zigbee® 3.0-certifierade och Touchlink-aktiverade kan styras av Nikos batteridrivna Zigbee®-strömställare (552-720XX), utan gateway eller trådlös brygga.

 • Återställ den smarta Zigbee®-lampan. Detta görs vanligtvis med en strömåterställningscykel – att stänga av och slå på strömförsörjningen ett antal gånger. Metoden skiljer sig åt beroende på vem som tillverkat lampan:

 • Läs de fem rekommendationerna nedan och försök parkoppla igen efter varje steg

 • Det finns två återställningsmetoder: fabriksåterställning och omstart.

 • Casambi®, Xicato®, Sylsmart®, AQSmart® och många andra varumärken erbjuder tekniklösningar för smart belysning. Smarta armaturer och lampor är trådlöst sammankopplade med varandra via ett Bluetooth® Low Energy mesh-nätverk, och utan gateway.

 • När du vill styra Casambi®- eller Xicato®-aktiverade armaturer trådlöst kan du använda Nikos batterifria Bluetooth®-dimmerbrytare (360-21001).

 • esh-nätverket Bluetooth® Low Energy (BLE) är en öppen standard, men en del belysningssystem innehåller anpassade funktioner. Det här gör att Bluetooth®-radiogränssnittet måste testas specifikt för att garantera fullständig kompatibilitet med Nikos Bluetooth®-dimmerbrytare (360-21001). Speciell uppmärksamhet måste även ägnas onboarding-processen med en smartphone-app eller en styrprogramvara.

 • Funktionerna som kan kopplas till var och en av tryckknapparna definieras av det smarta belysningssystemet under onboarding-processen. Niko-dimmerbrytarna är fullständigt konfigurerbara och begränsningarna med avseende på funktionalitet fastställs av det smarta belysningssystemet och dess mottagare.

 • Niko-dimmerbrytaren EnOcean® (360-11001) kan parkopplas med alla EnOcean®-certifierade mottagare. Kontakta försäljaren eller produktwebbsidorna för ditt EnOcean®-baserade system för mer information om funktionerna som stöds och onboarding-processen.

 • Niko-dimmerbrytaren KNX® (360-31001), tillsammans med KNX® trådlös mottagare/mediakoppling (360-33001) kan konfigureras med alla KNX®-bussystem.

 • Bluetooth®-dimmerbrytaren (360-21001) brukar användas i rumsbaserade tillämpningar, med en maximal RF-räckvidd inomhus upp till 10 meter. EnOcean®- och KNX®-dimmerbrytaren (360-11001 och 360-31001) brukar användas i byggnadsbaserade tillämpningar med en maximal RF-räckvidd inomhus upp till 30 meter.

 • Kontrollera att kopplingsaktorn är korrekt monterad i bryggan. Pilikonen som sitter på en av de bakre etiketterna ska vara vänd uppåt.

 • Niko-dimmerbrytarna fungerar utan batterier och utan en 230 V AC anslutning. De använder sig av rörelseenergi. Det innebär att varje gång du trycker ner brytaren används denna energi för att överföra radiotelegram och driva eventuella mottagare som är parkopplad med den.

 • Inte med ett direkt gränssnitt. Nikos dimmerbrytare måste alltid direktkopplas med sina respektive RF-ekosystem.

 • Du kan installera en Niko-dimmerbrytare på tre sätt:

 • Med dimmerbrytarvarianterna Bluetooth® (360-21001), EnOcean® (360-11001) och KNX® (360-31001) går det att välja valfri färg och valfria infällningsplattor från utförandena Niko Pure, Niko Intense och Niko Original.

 • Det maximala antalet åtgärder som du kan tilldela och det maximala antalet lampor (enheter) som du kan styra med en Niko-dimmerbrytare beror på ditt smarta belysningssystem.

 • Ja. Niko DALI-sensorer med EnOcean®-gränssnitt (350-41680, 350-41780 och 350-41781) kan parkopplas med Niko-dimmerbrytare EnOcean® via appen Niko Detector Tool och IR-universalfjärrkontrollen för smartphone (350-41936).

 • Med röststyrning kan du styra din Niko Home Control-installation med din röst

 • På Niko jobbar vi ständigt på att göra ditt hem ännu smartare.

 • Röststyrning för Niko Home Control-användare är möjligt med Amazon Alexa eller Google Voice Assistant.

 • Du kan använda din röst för att styra de viktigaste funktionerna i din Niko Home Control-installation − till exempel kan du tända, släcka eller dimra belysningen, manövrera termostaten och aktivera stämningar.

 • För att använda röststyrning måste du aktivera en ”Niko Home Control-skill” och koppla den till din Niko Home Control-installation...

 • För att göra röststyrning möjlig används integrering med utvecklare av röststyrning. För Niko Home Control är detta Amazon Alexa och Google Assistent. Utöver funktionella uppgifter som namn på scenarier och åtgärder i Niko Home Control-installationen överlämnas e-postadressen som du använder för att registrera Niko Home Control-installationen och enheterna som du tar med i Niko Home Control-installationen.

 • För att kunna använda Google Assistent behöver du en Niko Home Control II-installation eller Niko Home Control med traditionell kabelanslutning och minst 1 smart högtalare med Google Assistent-funktion. Du behöver också ett Google-konto.

 • Du skapar enkelt ett konto på Googles webbplats. Klicka uppe till höger på "Logga in" och därefter "Skapa konto" på nästa skärm. Fyll i alla uppgifter som Google begär.

 • Lära sig mer

 • För att Google Assistent ska fungera optimalt rekommenderar vi att du anpassar namnen på rummen, åtgärderna och enheterna i din Niko Home Control efter språket i den Google Assistent-skill som du använt.

 • Google Assistent är tillgänglig på flera språk, bland annat nederländska, engelska, tyska och franska. Vi rekommenderar att du använder samma språk för namnen på dina enheter, rum och åtgärder i Niko Home Control-installationen som det språk som du vill använda för att styra installationen.

 • Vilka uppgifter behandlas och delar ni med er av till Google?För att kunna styra din Niko Home Control-installation med Google Assistent överlämnar vi några uppgifter till Google så att röststyrningen kan fungera. Utöver funktionella uppgifter som namnen på scenarier och åtgärder i Niko Home Control-installationen får Google även ta del av e-postadressen som du använder för att registrera Niko Home Control-installationen och utrymmena och enheterna som du tar med i Niko Home Control-installationen.

 • Du kan när som helst välja att inte längre använda Google Assistent i din Niko Home Control-installation. Du tar bort kopplingen i Google Home-appen.

 • Alla frågor och svar om ditt Google-konto och Google Assistent finns på Googles webbplats

 • Med röststyrning kan du styra din Niko Home Control-installation med din röst

 • På Niko jobbar vi ständigt på att göra ditt hem ännu smartare.

 • Röststyrning för Niko Home Control-användare är möjligt med Amazon Alexa eller Google Voice Assistant.

 • Du kan använda din röst för att styra de viktigaste funktionerna i din Niko Home Control-installation − till exempel kan du tända, släcka eller dimra belysningen, manövrera termostaten och aktivera stämningar.

 • För att använda röststyrning måste du aktivera en ”Niko Home Control-skill” och koppla den till din Niko Home Control-installation...

 • För att göra röststyrning möjlig används integrering med utvecklare av röststyrning. För Niko Home Control är detta Amazon Alexa och Google Assistent. Utöver funktionella uppgifter som namn på scenarier och åtgärder i Niko Home Control-installationen överlämnas e-postadressen som du använder för att registrera Niko Home Control-installationen och enheterna som du tar med i Niko Home Control-installationen.

 • För att använda Alexa behöver du Niko Home Control för bussledningsdragning (version II) eller Niko Home Control för traditionell ledningsdragning och minst en smart högtalare med inbyggd Amazon Alexa-funktion. Du behöver också ett Amazon-konto.

 • Att skapa ett Amazon-konto på Amazon-webbplatsen är enkelt.

 • Belysningsstyrning, Dimmerstyrning...

 • Du kan bara ändra platsen för ditt Amazon-konto själv via Amazons webbplats...

 • För närvarande kan du använda Alexa för att styra din Niko Home Control-installation på engelska, franska och tyska. Alexa finns inte på svenska ännu.

 • För att använda den engelskspråkiga skillen behöver du ha ett Amazon-konto i Storbritannien...

 • Har du några speciella frågor eller vill du få personlig rådgivning...

 • För optimal funktionalitet är det bäst att ändra namnen på rummen, åtgärderna och funktionerna...

 • För att kunna styra Niko Home Control-installationen med Alexa behandlas och delas, utöver funktionella uppgifter som namn på scenarier och åtgärder i Niko Home Control-installationen, även e-postadressen som du använder för att registrera Niko Home Control-installationen och utrymmena och enheterna som du tar med i Niko Home Control-installationen med Amazon.

 • Du kan bestämma dig för att sluta använda Alexa i din Niko Home Control-installation när du vill...

 • För en övergripande och uppdaterad översikt över alla frågor...

 • Vi har nyligen anpassat våra 45x45 metallbryggor med klor för strömställare, från och med nu har de inget gummiband mellan klorna. Anledningen är att vi ville att installationen skulle gå smidigare. Bilderna i bilagan visar hur du kan trycka in de lösa klorna i snäppläge.

 • I katalogen efter kapitlet om kopplingsmaterial för inbyggnad finns några basscheman.

 • Byt till en 3-trådsanslutning. ELLER ersätt lysdioderna med neonlampor (endast i tryckknappar med lampbas E10).

 • Ja, tryckknapparna på dessa produkters kretskort hanterar högst 24 V DC eller 24 V ~. Lägre spänningar hanteras utan problem.

 • Nej, ett tvåtrådigt ställdon fungerar endast som brytare för 230 V (40 till 400 W) glödlampor och halogenlampor med en ohmsk belastning. För energibesparande lampor och LED-lampor använder du ett ställdon med reläkontakt.

 • Denna kombination är möjlig.

 • Använd en fjärrbrytare (teleruptor) med en extra kontakt. Huvudkontakten styr huvudkretsen, extrakontakten styr LED-funktionen.

 • Det behövs specifika produkter eftersom denna typ av last har en hög startström som produkten måste kunna hantera under lång tid. Regelverk begränsar också användningen av vanliga dimrar.

 • Den nya uppdaterade mjukvaruversionen finns för följande operativsystem: Android 9, 10, 11, 12 & 13; samt iOS 12, 13, 14, 15 & 16.

 • Ja, alla hushåll som har ett dubbeltrådigt system för åtkomstkontroll installerat kan styras av appen.

 • Starta om din Telenet- eller Proximus-router genom att stänga av den och sätta på den igen. Vänta i cirka 5 till 10 minuter så att ditt internet i hemmet kan starta upp ordentligt. Hitta den tvåtrådiga IP-systemkontrollenheten, den sitter oftast i elskåpet. Hitta den lilla återställningsknappen, den sitter ofta nedtill till vänster. Tryck på återställningsknappen för att starta om systemet. Det kan ta upp till 3 minuter. Efter omstarten ska systemet vara igång och fungera korrekt igen. Dessa steg borde lösa eventuella problem med att ta emot videosamtal från besökare på din mobiltelefon efter uppgradering av programvaran.

 • Alternativ 1: Om du har en inomhusenhet kan du konfigurera om dörrlåset via inställningarna. Följ dessa steg:

 • Det mest märkbara skillnaden är hur appen ser ut och känns. Den har designats om för att bli mer intuitiv. Den har även många nya funktioner.

 • Klicka nedan för att fortsätta

 • Du kan lägga till en extern enhet via ”Inställningar” på den interna enheten. Menyn leder dig igenom hur man tilldelar ett dörrlås och väljer en ringsignal för den externa enheten. ​Du kan ansluta en extra extern enhet till appen genom att skanna dess QR-kod.

 • Du kan kontrollera 2 dörrlås per extern enhet, och även 2 lås med själva kontrollenheten. Detta kan anslutas på ett antal olika sätt.

 • När den externa enheten tar emot ett samtal skickas en pushnotis till din smartphone för att aktivera appen.

 • Kontrollenheten innehåller en 24 V 1 A potentialfri kontakt för anslutning av en extra klocka. För en 230 V-klocka behövs ett mellanliggande relä som styrs av denna kontakt.

 • Kontrollenheten och den externa enheten tillhandahåller en kontakt för anslutning av ett 12 V-dörrlås. Denna kontakt kommer att tillhandahålla 12 volts ström från sin egen strömkälla. Beakta maxströmmen på 1 A för kontakten på kontrollenheten och 0,5 A för 12 V-kontakten på den externa enheten.

 • Max två externa enheter och fem interna enheter kan anslutas till kontrollenheten för den tvåtrådiga Videodörrinstallationen. Du kan ansluta max 6 dörrlås och 1 ringklocka..

 • Du kan lägga till enandra extern enhet till en tvåtrådig Videodörrstation. Du kan konfigurera det här via Inställningar => Lägg till extern enhet.

 • Kontakterna på 2 W-enheterna är utformade för ledningar på upp till 1,5 mm². Se tabellen nedan avseende kabelarea/längdförhållande.

 • Det finns ingen direkt anslutning mellan 2 W-systemet och Niko Home Control. Däremot går det att koppla klockkontakten till en digital ingång i Niko Home Control så att lampan tänds när någon ringer på dörren genom att man programmerar in det i Niko Home Control.

 • Från och med mjukvaruversion 2.0 kan du justera volymen för den externa enhetens ringsignal.

 • Klicka nedan för att fortsätta

 • Du kan koppla ur den externa enheten från appen via Inställningar => Återställ => Koppla ur. ​Genom den interna enheten kan kontot kopplas ur via Inställningar => Återställ => Ta bort kontot. Radering av hela appkontot kan utföras i appen via Inställningar => Systeminställningar => Ta bort kontot.

 • Klicka nedan för att fortsätta

 • Den externa enheten slår om till nattläge av sig själv baserat på den uppmätta ljusintensiteten. Om den externa enheten har placerats i en omgivning utan mycket dagsljus kan bilden slå om till nattläge under dagen.

 • Under ett telefonsamtal kommer ringsignalen för ett inkommande samtal inte att spelas upp. Du kommer bara att få en pushnotis. Det här är en standardinställning på din smartphone.

 • Det här fenomenet kan uppstå om den interna enheten drivs med en nyare programvaruversion än den externa enheten. Du kan åtgärda det här genom att utföra en systemuppdatering i Inställningar.

 • Huawei har en egen inställning som bestämmer Huawei-appens startbeteende. Som standard är det här inställt så att apparna som har varit inaktiva ett tag inte startar automatiskt. På grund av den här inställningen kommer den externa enhetens pushnotis inte att visas på din smartphone.

 • Nej, för tillfället är den tvåtrådiga videodörrstationen INTE kompatibel med din Niko Home Control-installation. Du kan dock fortfarande installera en tvåtrådig videodörrstation som ett separat system som fungerar tillsammans med sin egen mobilapp.

 • RAL-färgkoden är RAL 9011.

 • Endast två trådar krävs från kontrollenheten som förser hela installationen med ström. En Ethernet-anslutning mellan kontrollenheten och ditt internet krävs för att möjliggöra anslutningen med en mobil enhet.

 • Följ anvisningarna som följer:

 • Videodörrstation (ODS) är ansluten till den skärmen (IDS) via kontrollenheten (510-21400). Kontrollenheten både förser ODS och IDS med ström och överför kommuniskationsdatan mellan ODS och IDS.

 • Det är av säkerhetsskäl. När videodörrstationen har skannats och länkats till ett appkonto markeras QR-koden som använd.

 • Nej, när videodörrstationen har skannats och länkats till ett appkonto markeras QR-koden som använd.

 • För tillfället går gränsen vid 10 mobila enheter

 • Ladda ned Access Control appen på den andra mobilenheten och logga in med samma användar-ID och lösenord som användes för att logga in på den första enheten.

 • Systemprogramvaran uppdateras inte automatiskt. Om en programvaru-uppdatering finns tillgänglig visas en grön prick i det övre högra hörnet på skärmen/skärmarna och på appskärmen. Bredvid den gröna pricken står en text: ”uppgradering tillgänglig”.

 • Det tar ungefär tre minuter att starta upp systemet med en skärm. När det finns fler skärmar kan det ta lite längre tid att starta upp systemet. Var vänlig vänta.

 • Nej. Det tvåtrådiga IP-systemet är inte utbyggbart med ett tangentbord.

 • Nej. Det tvåtrådiga IP-systemet är inte utbyggbart med en fingeravtrycksläsare i vårt åtkomstkontrollsortiment.

 • Nej. Det tvåtrådiga IP-systemet är inte utbyggbart med en kortläsare.

 • Du kan ställa in skärmen på ”stör ej” manuellt, eller kan du programmera in en planering för veckan när du inte vill bli störd. På din mobil måste du använda ”stör ej”-inställningen som finns på din smarta telefon.

 • Från och med mjukvaruversion 2.0 är standardinställningen att namnskylten är upplyst. Du kan stänga av det under dagtid via "systeminställningar".

 • Din smartphone eller surfplatta kommer att ta emot en notis/påringning förutsatt att den är ”inloggad”, oavsett om appen är öppen, stängd eller i viloläge. Du kommer dock inte att kunna ta emot någon besökares videosamtal om du är ”utloggad”.

 • Vi stödjer två videodörrstationer för en fastighet. Under installationen ombes du ge varje videodörrstation ett unikt namn (kan t.ex. vara platsen). När någon ringer på kommer du också att kunna se namnet på videodörrstationen varifrån påringningen kom.

 • Om du av misstag trycker på en dörrlåsknapp på din smartphone kommer du, från och med mjukvaruversion 2.0, att uppmanas bekräfta handlingen, vilket ger dig möjlighet att avbryta handlingen.

 • Från och med mjukvaruversion 2.0 kommer appen att spara en bild på din besökare i samtalshistoriken, som du kan inspektera senare eller om du missade samtalet. Annars kan du även ta en bild med din smartphone under samtalet.

 • Samtalshistoriken kommer att visa om ett samtal har besvarats av en skärm eller en mobiltelefon.

 • Beroende på vilken slags bilmodell du har kan det gå att ansluta appen till ljudsystemet i din bil. Niko garanterar däremot inte att samtal kommer att hanteras korrekt på bilars ljudsystem.

 • Nej, du kan inte ringa upp med den aktuella utgåvan. Du kan ”kika ut” för att se vem som står vid dörren.

 • Det går bara att se en bild av besökaren, samt datum och tidpunkt för de påringningar som sker. Det går inte att visa video.

 • Nej, den här funktionen finns inte på smartphone. Från och med mjukvaruversion 2.0 kan du däremot, om du accepterar ett juridiskt meddelande, spela upp inspelad video och aktivera ljudet på din interna 2-trådiga videoenhet.

 • Inget är fel. Ljudet spelas inte in på grund av belgiska integritetslagar. Från och med mjukvaruversion 2.0 går det däremot att aktivera ljudet om du accepterar ett juridiskt meddelande.

 • Från och med mjukvaruversion 2.0 kan du använda din smartphone-app för att radera individuella samtal från samtalshistoriken. ​På inomhusskärmen kommer din samtalshistorik att raderas automatiskt efter att lagringsutrymmet om 50 samtal är fullt.

 • En röd prick talar om att det finns ett problem någonstans, t.ex. att internetanslutning saknas eller att skärmen inte hittades. En grön prick talar om att det finns en programvaruuppdatering tillgänglig.

 • Vanligtvis lyser inte den här lampan. Om en påringning har missats så tänds däremot den här LED-lampan. Kontrollera din samtalshistorik.

 • Du kan beställa ett nytt SD-kort från Nikos support. Om du vill använda ditt eget SD-kort måste skärmen formatera om SD-kortet.

 • Ja, det går att se ut genom din videodörrstation, t.ex. hemma från din skärm eller var som helst från din smartphone så länge du har en internetanslutning.

 • Upp till 50 videoklipp med maximal varaktighet om 20 sekunder sparas på skärmens SD-kort. När det här antalet har uppnåtts kommer det äldsta videoklippet att skrivas över av ett nytt.

 • Våra videoinspelningar stödjerH264-formatet. De kan bara spelas upp av din dators videospelare om den stödjer H264-avkodning.

 • Beroende på märket på din smartphone och smartwatch är detta möjligt. Niko garanterar däremot inte att appen fungerar korrekt på din smartwatch-enhet.

 • Volymen på videodörrstationen kan justeras så här:

 • Kontrollera att SD-kortet är korrekt insatt i din inomhusvideoenhet. Om kortet som sätts in är nytt måste det först formateras innan det fungerar korrekt.

 • Nedan finns ett antal åtgärdspunkter och tips för att kontrollera installationen och hitta eventuella fel.

 • Videokitet kan som mest utökas med:

 • Ljudkitet kan som mest utökas med:

 • Ja, genom att lägga till ett telefongränssnitt och en telefonväxel i installationen för tillträdeskontroll. Den ena sidan av gränssnittet ansluts till terminalerna a, b och P på installationen och den andra sidan (a, b) ansluts till telefonväxelns interna analoga linje.

 • Niko Access Control-sortimentet innehåller en extra ringklocka:

 • Videosignalen från Niko-installationen för tillträdeskontroll är en symmetrisk linjesignal (1 VPP 100 Ω), medan en icke-symmetrisk koaxsignal (1 VPP 75 Ω) är den vanligaste standarden för en videosignal.

 • När du behöver en snabb och enkel lösning...

 • Strömställare och vägguttag ur Niko Hydro-sortimentet finns också med snabbanslutningar...

 • Skillnaden är hur ledaren sitter fäst i anslutningen...

 • Ja, inga problem.

 • Enheten för LED-indikering ska väljas utifrån typen av strömställare eller tryckknappar som du har..

 • Ja, Nikos snabbanslutningar genomgår gedigen testning....

 • Ledarna för vägguttag måste skalas av 14 mm, ledarna för strömställare 8 mm...

 • Ja. Snabbanslutningar finns för ett brett och universellt sortiment...

 • Hörbart ljud är alla ljud som trumhinnan kan uppfatta. Det intervall av ljud som det mänskliga örat normalt sett kan höra sträcker sig från 20 Hz till 20 000 Hz. Niko-produkter testas för hörbart ljud inom detta frekvensintervall och godkänns i detta kvalitetstest. Observera att hörbart ljud inte har något att göra med elektrisk strålning och ljud påverkar inte annan elektronisk utrustning.

 • Med dimmerbelysning kan du reglera ljusintensiteten hos en armatur eller lampor. Det finns två skäl till att installera en dimmer i din bostad eller byggnad:

 • Nej. Endast dimringsbara belysningskällor kan dimras med en faskontrollerad dimmer.

 • Om du letar efter LED-belysning och vill kunna dimra ner ljusintensiteten bör du ta med dimringsparametrarna i beräkningen före eller under köpet. Utnyttja tipsen nedan för att göra bästa möjliga val av LED-lampor eller -belysning...

 • Om du vill dimra lampor eller armaturer har Niko ett dimmersortiment att välja ur. En översikt:

 • När du bygger om en belysningskrets med lågspänningshalogenlampor, en ferromagnetisk eller elektronisk transformator och en dimmer till en belysningskrets med 12 V-LED-lampor kan det hända att lamporna flimrar. Nedan ges tre rekommendationer om hur du undviker flimrande lågspännings-LED-lampor.

 • Tvåledardimrar installerades vanligen vid renoveringsprojekt i bostäder byggda före 1991...

 • Med en tvåledardimmer är fasledaren ansluten till elnätet. Strömställningsledningen går till lampan, eller belysningsarmaturen, som du återansluter till nätet med neutralledningen.

 • En tvåledardimmer får sin strömförsörjning från den anslutna belysningskällan. Därför är det viktigt att använda lampor och armaturer av hög kvalitet. Om LED-lamporna är av sämre kvalitet kan det ge synbara effekter:

 • Nikos dimrar i tabellen nedan kan anslutas till flera kontrollpunkter:

 • Typerna av Niko-dimrar för infälld montering som kan byggas ut med en extra kontrollpunkt är: 310-0190x, 310-0280x, 310-0290x och 310-0390x...

 • Antalet LED-lampor eller LED-armaturer du kan ansluta till en Niko-dimmer beror på den maximala elektriska belastningen hos din valda dimmer.

 • Ja. Detta är möjligt eftersom denna generationens LED-lampor, främst glödtrådslampor, genererar lägre strömtoppar under dimning än tidigare generationer...

 • Nikos dimmerenheter har utformats för att säkerställa att dimringsprocessen ska upplevas så naturlig och behaglig som möjligt

 • Bokstäverna indikerar belysningskällans elprofil som stöds av dimmern. Elprofilen bestämmer hur ljusintensiteten kan kontrolleras med hjälp av en dimmer:

 • Varje dimmer har en minsta och högsta tillåtna effekt. Det här uttrycks i watt (W) för belastningar som svarar på ett resistivt sätt, eller volt-ampere (VA) för induktiva och kapacitiva belastningar.