! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

 • Med den senaste versionen av Niko Home-appen kan du konfigurera Digital black. För att konfigurera den här enheten behöver appen tillgång till din plats. Kontrollera dina inställningar och testa sedan att installera appen igen.

 • ”Niko never let you down” är något vi på Niko inte kompromissar med. Skydd av personuppgifter så att säkerheten upprätthålls är en integrerad del av vårt åtagande gentemot kunder och slutanvändare. På Niko strävar vi kontinuerligt efter att till fullo uppfylla alla lagar inom dessa områden, för att skydda det som är viktigt för dig och din familj.

 • Ja. Modulen Niko Home Control II – Step up kommer att finnas på vår e-learning-plattform från den 2 oktober.

 • Nej. Pekskärmen, moduler, tryckknappar och all annan hårdvara förblir densamma.

 • I teorin, ja. Men vi rekommenderar starkt att du byter till Niko Home Control II. Programmeringen av Niko Home Control II går snabbare och lättare, och från och med nu kommer vi bara att utveckla ny funktionalitet för den nya plattformen.

 • Nej, det är inget måste. Dina kunder kan fortsätta att använda sin befintliga Niko Home Control 1.x-installation.

 • Ja. Förutsatt att installationen inte innehåller någon av följande komponenter: första generationens styrenhet ( 550-00001 ), IP-gränssnitt ( 550-00508 ), gateway ( 550-00580 ), Nikobus-gränssnitt ( 550-00505 ), första generationens pekskärm ( 550-20100 )

 • Det går snabbare och enklare att programmera dina enheter. Niko Home Control II är också smartare, vilket gör det lättare att ge mervärde till dina kunder.

 • Kontrollenheten är den grundläggande installationskomponenten. En eller flera funktioner läggs till denna. Populära funktioner:

 • En tvåtrådig buskabel förser de olika styrelementen utanför skåpet med ström. Kopplingsschemat har en fri topologi, du behöver inte följa ett fast kabelschema.

 • Varje gång du laddar upp en ny programmering, kontrollerar mjukvaran att alla moduler och styrenheter i installationen har den senaste versionen av mjukvaran.

 • Javisst, med undantag för de moduler som connected controller ersätter, nämligen controllerIP-gränssnitt och gateway.

 • Hemautomatisering låter ofta lite negativt och förknippas ofta med dyrt och komplicerat. Det beror till stor del på reklamen för hemautomatisering där man kan fylla sitt badkar från bilen.

 • Niko Home Control ger fler möjligheter än den traditionella elektriska installationen.

 • ”Niko never let you down” är något vi på Niko inte kompromissar med. Skydd av personuppgifter så att säkerheten upprätthålls är en integrerad del av vårt åtagande gentemot kunder och slutanvändare. På Niko strävar vi kontinuerligt efter att till fullo uppfylla alla lagar inom dessa områden, för att skydda det som är viktigt för dig och din familj.

 • Den boendes behov stod centralt när Niko Home Control utformades. Installatören har här allt som krävs för att uppfylla önskemålen från den som bygger (om).

 • Användarvänlighet och intuïtivitet är viktiga faktorer och lämnar i befintliga automatiseringssystem ofta mycket att önska.

 • Ja, det kan.

 • JA , Om man väljer Niko Home Control som elektrisk installation vid en utvidgning så kan de två installationerna kopplas till varandra och kommunicera via Nikobus-gränssnittet (550-00505).

 • Ja, det går. Men om man gör det så måste det gamla IP-gränssnittet, gatewayen och eventuellt strömförsörjningen tas ur skåpet.

 • JA ,Niko Home Control kan installeras i varje renovering där kablarna i den elektriska installationen byts ut.

 • Skaffa en mätare med pulsutgång. Anslut pulsutgången till pulsräknaren.

 • Energispardisplayen visar din elförbrukning, vattenförbrukning och gasförbrukning . Om man trycker på energisparknappen när man lämnar bostaden så övergår den till energisparläget. Det betyder att bland annat belysningen och ett antal eluttag kopplas från. Därigenom behåller du alltid kontrollen över din bostad.

 • Installatören tillhandahåller vattenmätaren med pulsutgång. Beroende på typen av ledning finns det olika typer av vattenmätare i partihandeln:

 • Koppla ihop de två numren utan skiljetecken eller mellanslag.

 • Nej, det går inte. Det går bara att ha en connected controller per installation.

 • Med röststyrning kan du styra din Niko Home Control-installation med din röst

 • På Niko jobbar vi ständigt på att göra ditt hem ännu smartare.

 • Röststyrning för Niko Home Control-användare är möjligt med Amazon Alexa eller Google Voice Assistant.

 • Du kan använda din röst för att styra de viktigaste funktionerna i din Niko Home Control-installation − till exempel kan du tända, släcka eller dimra belysningen, manövrera termostaten och aktivera stämningar.

 • För att använda röststyrning måste du aktivera en ”Niko Home Control-skill” och koppla den till din Niko Home Control-installation...

 • För att göra röststyrning möjlig används integrering med utvecklare av röststyrning. För Niko Home Control är detta Amazon Alexa och Google Assistent. Utöver funktionella uppgifter som namn på scenarier och åtgärder i Niko Home Control-installationen överlämnas e-postadressen som du använder för att registrera Niko Home Control-installationen och enheterna som du tar med i Niko Home Control-installationen.

 • För att kunna använda Google Assistent behöver du en Niko Home Control II-installation eller Niko Home Control med traditionell kabelanslutning och minst 1 smart högtalare med Google Assistent-funktion. Du behöver också ett Google-konto.

 • Du skapar enkelt ett konto på Googles webbplats. Klicka uppe till höger på "Logga in" och därefter "Skapa konto" på nästa skärm. Fyll i alla uppgifter som Google begär.

 • Lära sig mer

 • För att Google Assistent ska fungera optimalt rekommenderar vi att du anpassar namnen på rummen, åtgärderna och enheterna i din Niko Home Control efter språket i den Google Assistent-skill som du använt.

 • Google Assistent är tillgänglig på flera språk, bland annat nederländska, engelska, tyska och franska. Vi rekommenderar att du använder samma språk för namnen på dina enheter, rum och åtgärder i Niko Home Control-installationen som det språk som du vill använda för att styra installationen.

 • Vilka uppgifter behandlas och delar ni med er av till Google?För att kunna styra din Niko Home Control-installation med Google Assistent överlämnar vi några uppgifter till Google så att röststyrningen kan fungera. Utöver funktionella uppgifter som namnen på scenarier och åtgärder i Niko Home Control-installationen får Google även ta del av e-postadressen som du använder för att registrera Niko Home Control-installationen och utrymmena och enheterna som du tar med i Niko Home Control-installationen.

 • Du kan när som helst välja att inte längre använda Google Assistent i din Niko Home Control-installation. Du tar bort kopplingen i Google Home-appen.

 • Alla frågor och svar om ditt Google-konto och Google Assistent finns på Googles webbplats

 • Med röststyrning kan du styra din Niko Home Control-installation med din röst

 • På Niko jobbar vi ständigt på att göra ditt hem ännu smartare.

 • Röststyrning för Niko Home Control-användare är möjligt med Amazon Alexa eller Google Voice Assistant.

 • Du kan använda din röst för att styra de viktigaste funktionerna i din Niko Home Control-installation − till exempel kan du tända, släcka eller dimra belysningen, manövrera termostaten och aktivera stämningar.

 • För att använda röststyrning måste du aktivera en ”Niko Home Control-skill” och koppla den till din Niko Home Control-installation...

 • För att göra röststyrning möjlig används integrering med utvecklare av röststyrning. För Niko Home Control är detta Amazon Alexa och Google Assistent. Utöver funktionella uppgifter som namn på scenarier och åtgärder i Niko Home Control-installationen överlämnas e-postadressen som du använder för att registrera Niko Home Control-installationen och enheterna som du tar med i Niko Home Control-installationen.

 • För att använda Alexa behöver du Niko Home Control för bussledningsdragning (version II) eller Niko Home Control för traditionell ledningsdragning och minst en smart högtalare med inbyggd Amazon Alexa-funktion. Du behöver också ett Amazon-konto.

 • Att skapa ett Amazon-konto på Amazon-webbplatsen är enkelt.

 • Belysningsstyrning, Dimmerstyrning...

 • Du kan bara ändra platsen för ditt Amazon-konto själv via Amazons webbplats...

 • För närvarande kan du använda Alexa för att styra din Niko Home Control-installation på engelska, franska och tyska. Alexa finns inte på svenska ännu.

 • För att använda den engelskspråkiga skillen behöver du ha ett Amazon-konto i Storbritannien...

 • Har du några speciella frågor eller vill du få personlig rådgivning...

 • För optimal funktionalitet är det bäst att ändra namnen på rummen, åtgärderna och funktionerna...

 • För att kunna styra Niko Home Control-installationen med Alexa behandlas och delas, utöver funktionella uppgifter som namn på scenarier och åtgärder i Niko Home Control-installationen, även e-postadressen som du använder för att registrera Niko Home Control-installationen och utrymmena och enheterna som du tar med i Niko Home Control-installationen med Amazon.

 • Du kan bestämma dig för att sluta använda Alexa i din Niko Home Control-installation när du vill...

 • För en övergripande och uppdaterad översikt över alla frågor...

 • I katalogen efter kapitlet om kopplingsmaterial för inbyggnad finns några basscheman.

 • Byt till en 3-trådsanslutning. ELLER ersätt lysdioderna med neonlampor (endast i tryckknappar med lampbas E10).

 • Ja, tryckknapparna på dessa produkters kretskort hanterar högst 24 V DC eller 24 V ~. Lägre spänningar hanteras utan problem.

 • Nej, ett tvåtrådigt ställdon fungerar endast som brytare för 230 V (40 till 400 W) glödlampor och halogenlampor med en ohmsk belastning. För energibesparande lampor och LED-lampor använder du ett ställdon med reläkontakt.

 • Denna kombination är möjlig.

 • Använd en fjärrbrytare (teleruptor) med en extra kontakt. Huvudkontakten styr huvudkretsen, extrakontakten styr LED-funktionen.

 • Det behövs specifika produkter eftersom denna typ av last har en hög startström som produkten måste kunna hantera under lång tid. Regelverk begränsar också användningen av vanliga dimrar.

 • Nedan finns ett antal åtgärdspunkter och tips för att kontrollera installationen och hitta eventuella fel.

 • Videokitet kan som mest utökas med:

 • Ljudkitet kan som mest utökas med:

 • Ja, genom att lägga till ett telefongränssnitt och en telefonväxel i installationen för tillträdeskontroll. Den ena sidan av gränssnittet ansluts till terminalerna a, b och P på installationen och den andra sidan (a, b) ansluts till telefonväxelns interna analoga linje.

 • Niko Access Control-sortimentet innehåller en extra ringklocka:

 • Videosignalen från Niko-installationen för tillträdeskontroll är en symmetrisk linjesignal (1 VPP 100 Ω), medan en icke-symmetrisk koaxsignal (1 VPP 75 Ω) är den vanligaste standarden för en videosignal.

 • Av de tre ledarna ansluter du den bruna fasledaren och blå neutralledaren till elnätet. Anslut den svarta anslutningsledaren till lampan. Anslut den till dimmerns neutralledare igen. Anslut den bruna fasledaren till elnätet. Den svarta anslutningsledaren kopplas till lampan som du sedan ansluter till elnätet med en neutralledare.

 • Alla universaldimrar från Niko är nu utrustade med ett integrerat PLC-störningsskydd som standard. På så sätt kan dimmern undvika störningar från PLC-signaler, vilket innebär att lampan inte längre surrar, flimrar eller blinkar. Dessutom kommer lampan inte att flimra till följd av en plötslig minskning i nätfrekvensen (frekvensdippar på upp till 3 Hz).

 • Information om anslutningen för varje dimmer finns i handboken för respektive dimmer. Du kan även hitta handböckerna på Nikos webbplats via artikelreferensen eller under Produkter > Belysning och belysningsstyrning.

 • Utöver enpoliga strömbrytare kan en inbyggnadsdimmer med tryckknapp även användas som trappströmbrytare eller korsbrytare.

 • Klassiska dimrar har antingen en gemensam profil för alla lampor eller växlar automatiskt mellan fasstyrning och bakkantsstyrning beroende på lampa. För nyare universaldimrar med PLC-störningsskydd för LED-lampor kan du börja med att använda dimmersökmotorn. Där anges vilken dimringsnivå som är bäst att konfigurera för din dimmer. Du behöver göra det manuellt om lampreferensen inte testades av oss.

 • Energiförbrukningen hos LED-lampor är viktig i allra högsta grad, men den är dock mycket lägre än hos traditionella lampor såsom halogen- och glödlampor.

 • Mellan de olika dimringsnivåerna görs en åtskillnad mellan fasstyrning och omvänd fasstyrning (bakkantsstyrning). Detta beskriver hur en viss lampa dimras. En LED-lampa dimras bäst på t.ex. position LED 1, bakkantsstyrning, en annan i LED 2, fasstyrning. Det bästa sättet att styra dimringen anges inte på lampan. Vi strävar efter att tillhandahålla bästa dimringsnivå via vår dimmersökmotor.

 • Niko rekommenderar att du ansluter högst 10 LED-lampor med en maxeffekt på 200 W per universaldimmer med PLC-störningsskydd.

 • When you require a fast and easy solution.

 • Switches and socket outlets within the Niko Hydro range are also available with plug-in terminals. But the switches and socket outlets with screw terminals are also available, so you always have the choice. Both types retail at the same price.

 • The difference lies in the way in which the conductor is fixed in the terminal.

 • Yes, without any problem.

 • The LED lighting element should be chosen according to your type of switch or push button. For example, there are the LED lighting elements which are fitted with wire connections and which can be used for any type of switch or push button, with both screw and plug-in connections. It doesn't matter whether it is flush-mounting switching material or Niko Hydro mechanisms.

 • Yes, the Niko plug-in terminals undergo a whole battery of tests. These tests have shown that the terminal stays within the limits of the standard in the event of a heating and voltage drop. Because of this, the Niko plug-in terminals have a long life span.

 • The conductors for socket outlets need to be stripped to 14 mm, the conductors for switches to 8 mm. These lengths are also indicated on the back of the mechanism, in order to avoid errors. The type of terminal makes no difference in this respect.

 • Yes. Plug-in terminals are available for a wide and universal assortment. There is a variant with plug-in terminals available for all Niko switches and socket outlets.

 • Beroende på windowsversion kan man ändra inställningarna för COM-porten manuellt (tilldelade på USB-/serieadapterna) enligt nedanstående.

 • Nikobus är den första smarta installation som Niko utvecklade och med framgång släppte på marknaden.

 • Det är möjligt med följande sammanställning.