! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Modul pre ventiláciu pre Niko Home Control

Katalógové číslo
550-00140

Opis

Tento modul sa používa na ovládanie ventilačného systému. Vďaka tomuto modulu môže ovládanie ventilácie taktiež využiť aj funkciu „všetko vypnúť“ a funkcie, ktoré sú aktivované podľa kalendára a sú súčasťou vašej inštalácie Niko Home Control. Pomocou programovacieho softvéru môžete nastaviť kedy, ako dlho a na akej úrovni bude ventilácia aktivovaná. Pomocou tlačidiel na module môžete manuálne ovládať ventiláciu. Modul je vybavený tromi LED pre získanie spätnej väzby a jednou stavovou LED a používa veľmi málo energie.

Špecifikácia

Modul pre ventiláciu pre Niko Home Control. Modul pre ventiláciu ovláda centrálny ventilačný systém prostredníctvom systému Niko Home Control. Modul je vhodný pre použitie so systémami typu C (mechanická odvetrávacia ventilácia) alebo systémami typu D (mechanické privádzanie a odvetrávanie s rekuperáciou tepla). Ventilačný systém pripojte k modulu pre ventiláciu, na rozdiel od troj- alebo štvor-násobého prepínača dodávaného so systémom.

Signál vyslaný z riadiaceho modulu aktivuje jeden z výstupov na module pre ventiláciu. Každý výstup zodpovedá jednému nastaveniu ventilačnej jednotky: nízke(eko), stredné alebo vysoké. Výstupy môžu byť taktiež aktivované manuálne pomocou tlačidiel na module pre ventiláciu. Majte prosím na pamäti, že aktivácia je len dočasná a bude prerušená ďalšou komunikáciou zbernice. Výstupy sú aktivované alebo deaktivované v module pomocou bistabilných relé s nízkou spotrebou energie. Na ovládanie ventilačného systému v dome použite špeciálne ovládače pre ventiláciu. Do ovládania scén je možné začleniť aj funkciu vetrania.

Ventilačnú jednotku možno pripojiť dvoma spôsobmi:

 • Pri dvojvodičovom ovládaní pripojíte spoločnú svorku od ventilačnej jednotky na dve pripojovacie svorky. Ak nie je zvolený žiadny ovládací vodič, ventilačný systém bude pracovať na najnižšom nastavení.
 • Pri trojvodičovom ovládaní pripojíte spoločnú svorku od ventilačnej jednotky na tri pripojovacie svorky. Každý ovládací vodič reprezentuje jedno špecifické nastavenie ventilácie.

Použite programovací softvér pre nastavenie toho, kedy a na ako dlho ma ventilačný systém zostať aktivovaný pre jednotlivé nastavenia, t.j. ‘nízke’ (eko), ‘stredné’ a ‘vysoké. Môžete taktiež nastaviť, na ako dlho ma zostať najvyššie nastavenie aktivované v režime turbo. Okrem toho môže byť ovládanie ventilácie integrované do iných funkcií systému Niko Home Control, akými je napríklad funkcia eko alebo kalendárové funkcie.

Ak modul funguje správne, STATUS LED sa v režime TEST rozsvieti. Ak dôjde k jednej alebo viacerým chybám, LED bude blikať, pričom ako prvú bude indikovať chybu s najvyššou prioritou.

 • maximálna záťaž: 230 V AC – 16 A na kanál, jednofázové napájanie
 • pripojovacie svorky pre ovládanie 3 nastavení: nízke(eko), stredné alebo vysoké.
 • Kompatibilné so solárnym režimom Niko Home Control
 • posuvný konektor pre pripojenie modulu na nasledovný modul na DIN lište
 • Pripojovacie svorky: 2 x 4 skrutkové svorky
 • Max. prierez vodičov: 3 x 1,5 mm² alebo 2 x 2,5 mm² alebo 1 x 4 mm² na pripojovaciu svorku
 • Minimálna prevádzková teplota: 0 °C
 • Maximálna prevádzková teplota: +45 °C
 • Rozmery DIN lišty: DIN 2TE
 • Rozmery (V x Š x H): 91.7 x 35 mm
 • Certifikácia: CE

Súvisiace produkty

Obľúbené ( 0 )