! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Närvarosensor PLUS, 360°, 230 V, 19 m, Master

Intelligent närvarosensor för takmontering på kontor. Lämplig för att slå på/stänga av inomhusbelysning. Snabb detektering av även små rörelser tack vare passiv IR (PIR) och ultraljudsteknik (US). Närvarodetektering bakom kontorsavskärmningar med ultraljud. Utrustad med en integrerad ljussensor. För ytmontering eller infälld montering.

Produktdetaljer

Denna produkt består av olika delar. Nedan ser du en översikt över de kombinerade artiklarna.
Tekniska datablad
CE-märkning certifikat

Närvarosensor PLUS, 360°, 230 V, 19 m, Master

Type nr.
350-20065
SE Typenr.
41-800
E-Nr.
1307623

Intelligent närvarosensor för takmontering på kontor. Lämplig för att slå på/stänga av inomhusbelysning. Snabb detektering av även små rörelser tack vare passiv IR (PIR) och ultraljudsteknik (US). Närvarodetektering bakom kontorsavskärmningar med ultraljud. Utrustad med en integrerad ljussensor. För ytmontering eller infälld montering.

Kompatibla sekundära sensorer: 41-802

Specifikationsbeskrivning

Närvarosensor PLUS, 360°, 230 V, 19 m, Master.

 • Fabriksinställning
  • ljuskänslighet: 100 lux
  • avstängningsfördröjning: 15 min
  • detektionsområde (ultraljudssensor): 80 %, ± 8 x 13 m
  • detektionsmetod: PIR + US
  • känslighet för luftflöde: av
  • funktion: närvarodetektorn är utrustad med en integrerad ljussensor. Belysningen tänds automatiskt endast när rörelse registreras i rummet och när den uppmätta dagsljusnivån är otillräcklig i förhållande till det förinställda luxvärdet. Belysningen förblir tänd så länge som närvarodetektorn registrerar aktivitet i detektionsområdet. Om ingen rörelse detekteras i rummet släcks belysningen automatiskt när avstängningsfördröjningen har förflutit.

Ljuskänsligheten, avstängningsfördröjningen, detektionsområdet, detektionsmetoden och luftflödeskänsligheten kan ställas in med potentiometrarna på enheten:

– det finns fyra förinställda värden för detektionsområdet: 2 x 3 m, 4 x 6 m, 6 x 7 m och 10 x 16 m.

– det finns fyra detektionsmetoder: PIR/US, endast PIR, endast US och PIR + US.

– luftflödeskänsligheten kan helt slås på eller av.

– det finns fyra förinställda indikativa värden för ljuskänsligheten: 10 lux, 30 lux, 100 lux och 1 000 lux.

– det finns fyra förinställda tider för avstängningsfördröjningen: 1 minut, 5 minuter, 15 minuter och 30 minuter.

 • Matningsspänning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 • Utgång sensor: 230 V (ON/OFF)
 • Maximal MCB-klass: 10 A (begränsad av nationella installationsregler)
 • Antal kanaler: 1 kanal
 • Ljusstyrkeintervall: 10 lux – 2000 lux
 • Frånkopplingsfördröjning: 1 min – 30 min
 • Detekteringsområde: 360 °
 • Räckvidd (PIR): ø 9,5 m från en höjd på 3 m
 • Räckvidd (US): 12 x 19 m
 • Omgivningstemperatur: 0 – +45 °C
 • Montering: infälld dosa
 • Monteringshöjd: 2 – 3 m
 • Reläkontakt: N.O. (max. µ10 A), potentialfri
 • Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor (cosφ=1): 2300 W
 • Maximal belastning lågspänningshalogenlampor: 500 W
 • Maximal belastning lågenergilampor (CFLi): 350 W
 • Maximal belastning LED-lampor 230 V: 350 W
 • Maximal kopplingskapacitet: 140 µF
 • Maximal inkopplingsström: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
 • Mått: 120 x 120 x 60 mm
 • Kapslingsklass: IP20
 • Skyddsklass: Klass I-enhet
 • Märkning: CE
 • Certifieringsmärkning: SundaHus, Byggvarubedömningen

Tillbehör

Tekniska datablad
CE-märkning certifikat

IR-fjärrkontroll till 41-800

Type nr.
350-20067
SE Typenr.
41-924
E-Nr.
1307627
 • Används tillsammans med PLUS 41-800
 • Väggbeslag medföljer

Specifikationsbeskrivning

IR-fjärrkontroll till 41-800

Tekniska datablad
Tekniska manualer
CE-märkning certifikat

Infällnadsdosa med fjäderklämmor för 41-400, 41-700, 41-702, 41-770, 41-772, 41-800 och 41-802

Type nr.
390-20057
SE Typenr.
41-907
E-Nr.
1307653
 • För infälld montering av närvarosensorerne 41-400, 41-700/702 och 41-800/802
 • För infälld montering av rörelsesensorerne 41-770 och 41-772
 • Infällnad i tak via fjäderclips

Kompatibla artiklar: 41-400, 41-700, 41-702, 41-800, 41-802

Specifikationsbeskrivning

Infällnadsdosa med fjäderklämmor för 41-400, 41-700, 41-702, 41-770, 41-772, 41-800 och 41-802

Infälld dosa med fjäderclips för takmontering av detektorer. Försedd med fjäderklämmor för enkel montering i undertak.

Relaterade produkter

Minilux rörelsesensor, 180°, 230 V, 16 m, IP54, vit

Utomhusrörelsesensor med en kanal för ytmontering på en vägg eller innervägg, lämplig för användning på infarter och i trädgårdar. Utrustad med en integrerad ljussensor. Automatisk på/av (efter avstängningsfördröjning) eller manuell på/av via en NC-knapp. Detekteringsområdet kan delas upp med ett justerbart överdrag. Överensstämmer med EU:s EMC-direktiv samt standard EN60669-2-1.

Minilux rörelsesensor, 180°, 230 V, 13 m, IP54, svart

Utomhusrörelsesensor med en kanal för ytmontering på en vägg eller innervägg, lämplig för användning på infarter och i trädgårdar. Utrustad med en integrerad ljussensor. Automatisk på/av (efter avstängningsfördröjning) eller manuell på/av via en NC-knapp. Detekteringsområdet kan delas upp med ett justerbart överdrag. Överensstämmer med EU:s EMC-direktiv samt standard EN60669-2-1.

Minilux rörelsesensor, 230 V AC, IP54, vit

Utomhusrörelsesensor med 1 kanal för infarter, trädgårdar, ... Utrustad med en integrerad ljussensor. Automatiskt på eller manuellt på via en NC-knapp (230 V AC). Automatiskt av efter avstängningsfördröjning. Utrustad med en rörelsesensor som kan roteras. Detekteringsområdet kan delas upp med ett justerbart överdrag. Överensstämmer med EU:s EMC-direktiv samt standard EN60669-2-1.

Favoriter ( 0 )