! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Gebruiksvoorwaarden Niko-website

Deze website wordt ter beschikking gesteld door Niko NV, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas (België), Industriepark West 40, ondernemingsnummer 0405.045.670. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden.

Algemeen

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig, nauwkeurig en up-to-date is, maar wij kunnen in dit opzicht geen enkele garantie bieden. Wij behouden ons het recht voor om — zonder voorafgaande kennisgeving — informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Mocht u informatie tegenkomen die onvolledig, onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door een e-mail te sturen naar marketing@niko.eu.

Referenties

Deze website kan hyperlinks en andere verwijzingen bevatten naar informatie of websites die door derden worden aangeboden. Wij hebben geen controle over deze websites en informatie, die onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van hun respectieve auteurs en redacteuren vallen.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit of het gevolg is van uw gebruik van onze website of de informatie die op of via onze website beschikbaar is, en van de onderbreking daarvan. Elk gebruik van onze website en/of van de informatie die op of via onze website beschikbaar is, is voor uw eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, met inbegrip van de lay-out, teksten, bestanden, logo's, afbeeldingen, ontwerpen, tekeningen, software en database op onze website, is beschermd door onze intellectuele eigendomsrechten of die van haar licentiegevers. Onze website mag uitsluitend worden gebruikt voor uw eigen, niet-commerciële, persoonlijke doeleinden. Niets van deze website mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gepubliceerd, gedistribueerd, geëxtraheerd, hergebruikt of gereproduceerd in welke materiële vorm dan ook (inclusief fotokopiëren of opslaan in welk medium dan ook met elektronische middelen en al dan niet van voorbijgaande aard of incidenteel voor een ander gebruik van deze publicatie).

Overige juridische informatie

Deze gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de toepassing van onze andere wettelijke documenten (bv. privacybeleid, cookiebeleid en voorwaarden met betrekking tot het gebruik van onze producten, diensten of hulpmiddelen).

Updates

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Controleer deze pagina regelmatig op eventuele wijzigingen.