! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control software upgrade 2.16

Uppgradering av programvara för bättre hemautomatisering

Vi på Niko arbetar hårt för att ge våra kunder bästa möjliga upplevelse av hemautomatisering med Niko Home Control. Därför är vi glada att kunna berätta att det finns en ny programvaruuppgradering (version 2.16) för både Niko Home Controls programvara för konfiguration och Niko Home-appen. Ladda ner den senaste programvaruversionen gratis och få ditt Niko Home Control-system att fungera ännu bättre.

Vad är nytt?

 • Skapa olika användarprofiler för Niko Home-appen
  Skapa olika profiler för att ange vem som får utföra specifika åtgärder, exempelvis vem som kan ändra konfigurationen och vem som kan ta emot samtal från en videodörrstation. På så sätt kan du till exempel se till att dina barn inte mixtrar med konfigurationen av en Niko Home Control-installation. Eller så kan en läkarmottagning inaktivera åtkomstkontroll för läkarens familjemedlemmar. 
  Nu är det också möjligt att skydda profiler med ett lösenord eller göra dem tillgängliga utan lösenord. Konfigurationen av profiler görs på samma sätt som pekskärmsprofiler skapas, via programvaran för programmering.
 • Anslut en trådlös brygga till en ansluten kontrollenhet 
  Detta gör det möjligt att kombinera produkter för bussledningar och traditionell installation Zigbee® till ett enda hybridsystem för Niko Home Control. Det här systemet kan sedan konfigureras via en programvara för programmering och styras med en Niko Home-app. 
  Den här versionen gör det också möjligt att ansluta den trådlösa bryggan till den digitala mätarens P1-port. Resultatet: detaljerade uppgifter om din el- och gasförbrukning och extrafunktioner för energihantering.
 • Visa energivärden i en ny layout på pekskärmen 
  Nu kan du se den nya layouten för dina energivärden via Niko Home Control-pekskärmen. Observera dock att detta inte inkluderar energidata före version 2.16. Om du vill behålla den informationen rekommenderar vi att du exporterar historiska uppgifter (i Excel-format) via programvaran för programmering till diagnostiksidan.  
  I en kommande version finns även dina energivärden på en smart P1-mätare på pekskärmen.
 • Få lättare åtkomst till diagnostiksidan  
  På hemskärmen i programvaran för programmering har en flik lagts till som gör diagnostiksidan tillgänglig med bara ett klick. Detta bör göra det enklare att förklara för dina kunder hur de kan få åtkomst till diagnostiksidan om de vill det. 
 • Namnge en kundinstallation i Niko Home-appen
  Istället för inloggningsnamnet kan du nu definiera ett namn för en installation i Niko Home-appen. Detta är särskilt användbart ifall du ibland behöver växla mellan olika konton.
 • Skapa mer avancerade tidsscheman i programvaran för programmering
  Det är nu möjligt att upprepa en händelse varje vecka, varje månad eller till och med varje år.
 • Lägg till trådlösa handburna sändare och trådlösa fönster- eller dörrkontakter till trådlösa gateway-installationer via programvaran för programmering.
 • Adressering av API-spelare utförs via programvaran för programmering istället för via mynikohomecontrol.niko.eu (behövs bara när API-spelare används i rutiner)
 • Programvaran för programmering finns nu också på polska
 • En termostat kan kontrollera åtgärder för uppvärmning och kylning
  Använd samma termostat till att definiera temperaturer på vintern och på sommaren. Nu behöver du inte längre installera 2 separata termostater.  

Programmeringsprogramvara

Upptäck vår programvara för programmering av Niko Home Control-installationer för bussledningar eller traditionella ledningar.

Niko Home app

Ställ in och styr enkelt Niko Home Control installation för traditionella ledningar.

Läs allt om våra senaste förbättringar här