! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control software upgrade 2.14

Niko Home Control software upgrade 2.14

Läs om alla de nya funktionerna i Niko Home Control och Niko Home-appen i den senaste programvaru-uppgraderingen 2.14. Du hittar mer information om denna nya programvaru-uppgradering i Nikos online-användarhandbok i Niko Home Control utgivningsanmärkningar 2.14.

Utnyttja den hemma-alstrade solenergin bättre med solläget

Om du har solpaneler är det fördelaktigt att utnyttja din egen solenergi på bästa sätt. Med solläget i Niko Home Control kan du automatiskt aktivera enheter som konsumerar mycket energi när det finns ett överskott av solenergi. Med den nya uppgraderingen kan dina sollägesinställningar göras ännu mer specifika:

  • Du kan ställa in den lägsta inmatningsnivå som krävs för att enheterna ska aktiveras.
  • Den kan ställa in den kortaste tidslängd som en enhet måste vara aktiverad under. Den förblir aktiverad så länge det fortfarande finns injektion efter denna period.

Om du gör det kommer dina apparater att slås på så snart överskottet på solenergi är tillräckligt stort. Genom att ställa in kortaste tidslängd undviker du att dina apparater slås av och på för ofta, exempelvis när solskensintensiteten varierar.

Med dynamisk aktivering kan du säkerställa att den första enheten som är AV på sollägets lista över enheter är den som kommer att aktiveras. Det innebär att apparater kan slås på och av flera gånger om dagen beroende på väder, kortaste tidslängden och mängden överskottsel. Om det fortfarande finns ett överskott på solenergi när den första enheten slagits på kommer solläget att slå på nästa enhet.

Med solläget i Niko Home Control

Digital black, den intuitiva pekskärmen

Förut gick det inte att se i Niko Home-appen ifall din Digital black förlorar sin WiFi-anslutning när du använder den som termostat. Med den nya 2.14-versionen får du ett meddelande i Niko Home-appen om detta sker.

Från och med denna version kommer du dessutom att se ett meddelande på din Digital black ifall skärmen och väggenheten för denna Digital black kopplas ur.

Digital black, Niko

Prestandaförbättringar

Niko Home-appens prestanda har förbättrats med den nya uppdateringen, bland annat har appens uppstartningstid förkortats och så även uppladdningstiden för programmeringsprogramvaran och appen.

Prestandaförbättringar Niko Home-appens

Nya Zigbee®-kontroller med 230-voltsdrift för Niko Home Control för traditionell installation

Följande Zigbee®-anslutna enheter har lagts till Niko Home Control-programmeringsprogramvaran och Niko Home-appen:

  • smart enkel strömställare (ref. 552-72101)
  • smart dubbel strömställare (ref. 552-72102)
  • smart dimmerkontroll (ref. 552-72201)
  • smart motorkontroll (ref. 552-72301)

Du ser de nya enheterna under rutan Lägga till kontroller och enheter i avsnittet Anslutna kontroller. Du kan välja vilken Zigbee®-variant du vill: med eller utan LED-feedback.

Status LED-lampor i Niko Home Control-bussledningar

När du testar funktioner på Niko Home Control för bussinstallation kommer du att se att LED-lamporna för status nu kommer att förbli aktiverade i 8 timmar eller tills du inaktiverar dem själv. Du behöver inte längre kontrollera ifall LED-lampan är på eller inte.

Vill du hålla dig uppdaterad med senaste nytt och med uppdateringar för våra lösningar?

Niko Home Control

Läs allt om våra hemautomationssystem

Release Notes

Du hittar mer information om denna nya programvaru-uppgradering i Nikos online-användarhandbok i Niko Home Control utgivningsanmärkningar 2.14.