! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

5 tips för att spara tid med appen och portalen Niko Detector Tool

Läs våra fem tips för att spara tid med appen och portalen Niko Detector Tool och kom igång med sensorserierna P40 och M40

  • Med portalen Niko Detector Tool kan du generera din dokumentation automatiskt. Dessutom kan du snabbt och enkelt lägga till din egen logotyp. När du får ett felmeddelande använder du bara händelseloggen i Niko Detector Tool-appen för att gå igenom vilka ändringar som har gjorts och för att se vilken den senaste konfigurationen är, så att du kan identifiera var felen kommer ifrån.


    Niko QR download Niko portal Niko QR download Niko portal tool
  • Tack vare en innovativ uppbyggnad och hjälptexter som vägleder dig om du är osäker kan du snabbt slutföra konfigureringen av dina sensorer.

    Niko detector tool Wizard appNiko detector tool Wizard app

  • Nikos P40- och M40-sensorer kommunicerar via 2-vägs-Bluetooth®-kommunikation. Det innebär att du har full översikt över alla inställningar när du ansluter sensorn från en surfplatta eller via en smartphone. Du slipper också använda en dongel.

  • Med Niko Detector Tool-appen får du snabbt översikt över alla sensorer i ett projekt. Ställ in och navigera bland dina projekt på vilket sätt du vill. Det ger en bra översikt över alla dina projekt.

  • Om du har flera rum med samma funktion och inställningar kan du spara din konfiguration som en mall. Det sparar tid och garanterar att du har rätt inställningar – varje gång. Om du konfigurerar flera rum med samma inställningar behöver du inte upprepa konfigurationen varje gång. Använd Niko Detector Tool-portalen för att skicka och ta emot mallar.