! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control smart hem system

Programvaruuppgradering 2.13

Nya funktioner i Niko Home Control

Den ursprungliga Niko Home Control II lanserades i november 2017. Sedan dess har vi regelbundet uppdaterat programvaran för att lägga till nya funktioner. Med den senaste uppgraderingen, version 2.13, har flera nya funktioner lagts till. Läs allt om de nya funktionerna och uppgradera programvaran med Niko Home-appen.

Mer teknisk och detaljerad information om de nya funktionerna finns i användarhandboken för Niko-systemet online.

 

En ny värme- och ventilationspartner: Aldes

Funktionerna i ditt Aldes-system är nu direkt tillgängliga i Niko Home-appen eller Digital black. Det innebär att du både kan styra dem och kombinera dem i rutiner och åtgärder. De kompatibla Aldes-produkterna är: central mekanisk frånluftsventilation, värmeåtervinningsventilation, varmvattenvärmepump och värmepump.

Med denna nya partner kan du nu automatiskt och samtidigt släcka all belysning och ställa in ventilationen eller värmen på ”Borta-läge” eller boosta ventilationen automatiskt när du aktiverar ”Party-läge”.

 

Aktivera/avaktivera närhetssensorn på Digital black via Niko Home-appen

Standardinställningen för Digital black är att den tänds automatiskt när du närmar dig skärmen. På så sätt kan du snabbt och enkelt direkt styra dina standardfunktioner. Men i vissa fall, till exempel när Digital black-enheten sitter nära ytterdörren, vill du kanske inte att den tänds varje gång någon passerar den.

Därför är det nu möjligt att avaktivera närhetssensorn för varje individuell Digital black. Även om du har avaktiverat närhetssensorn kan du fortfarande aktivera Digital black-enheten genom att röra vid skärmen.

Niko Home Control

Läs allt om våra hemautomationssystem

Find en installatør

Vedkommende kan tilbyde dig teknisk rådgivning, finde de rette produkter til dig samt installere dem.