! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

 • Gatewayen kan bara ansluta till ett synligt WiFi-nätverk efter en omstart eller av- och påslagning. Gör ditt WiFi-nätverk (SSID) till ett synligt nätverk. Gatewayen ska automatiskt återansluta till WiFi-nätverk efter några minuter.

 • När du använder Niko Home Control II-appen för åtkomstkontrollfunktioner kan det hända att du inte får vissa eller alla påringningar på din smartphone. Det beror på en instabil anslutning mellan appen och molnplattformen...

 • Säkerhetsskruven nedtill på displayen kan blockera klickmekanismen. Kontrollera att säkerhetsskruven är ordentligt fastskruvad i positionen UNLOCK (lås upp) (se steg d i handboken), men vrid skruven helt åt höger (helt in) för att kunna montera displayen innan du låser fast den genom att vrida åt vänster (högst 4 varv).

 • Stiften kan skadas om displayen har monterats på fel sätt i monteringsfästet. Var noga med att föra ned displayen på de två utskjutande stöden upptill på monteringsfästet (1 a) innan du klickar fast den nedre delen av displayen i monteringsfästet (2).

 • Se till att du vidtar korrekta åtgärder för att ansluta din Digital black till ditt Niko Home Control-system.

 • Netgear Orbi RBR50-masknätverksrouter är tyvärr inte kompatibel med Digital black. Detta problem gäller inte för övriga Netgear Orbi-routrar.

 • Digital black 24 V har samma funktionalitet som Niko Home Control-termostaten (550-1305x). Därför är programmeringen i programmeringsprogramvaran för Niko Home Control samma som programmeringen av Niko Home Control-termostaten.

 • Båda verktygen förhindrar inte samtidig programmering av ditt Niko Home Control-system för traditionell ledningsdragning. Vi rekommenderar att endast använda ett verktyg åt gången för att programmera ditt system.

 • Ja, Digital black 24 V är kompatibel med båda Niko Home Control-systemen (traditionell ledningsdragning och bussledningsdragning).

 • Niko Home-app visar fel värde (21,5 °C), men Digital Black tillämpar inte denna inställning. Det här är ett känt problem som snart kommer att vara åtgärdat.

 • Med den senaste versionen av Niko Home-appen kan du konfigurera Digital black. För att konfigurera den här enheten behöver appen tillgång till din plats. Kontrollera dina inställningar och testa sedan att installera appen igen.

 • Nej. Pekskärmen, moduler, tryckknappar och all annan hårdvara förblir densamma.

 • I teorin, ja. Men vi rekommenderar starkt att du byter till Niko Home Control II. Programmeringen av Niko Home Control II går snabbare och lättare, och från och med nu kommer vi bara att utveckla ny funktionalitet för den nya plattformen.

 • Nej, det är inget måste. Dina kunder kan fortsätta att använda sin befintliga Niko Home Control 1.x-installation.

 • Ja. Modulen Niko Home Control II – Step up kommer att finnas på vår e-learning-plattform från den 2 oktober.

 • Ja. Förutsatt att installationen inte innehåller någon av följande komponenter: första generationens styrenhet ( 550-00001 ), IP-gränssnitt ( 550-00508 ), gateway ( 550-00580 ), Nikobus-gränssnitt ( 550-00505 ), första generationens pekskärm ( 550-20100 )

 • Det går snabbare och enklare att programmera dina enheter. Niko Home Control II är också smartare, vilket gör det lättare att ge mervärde till dina kunder.

 • ”Niko never let you down” är något vi på Niko inte kompromissar med. Skydd av personuppgifter så att säkerheten upprätthålls är en integrerad del av vårt åtagande gentemot kunder och slutanvändare. På Niko strävar vi kontinuerligt efter att till fullo uppfylla alla lagar inom dessa områden, för att skydda det som är viktigt för dig och din familj.