! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Pulsräknare för Niko Home Control

Type nr.
550-00250
E-Nr.
1710647
Tekniska datablad
Tekniska manualer
CE-märkning certifikat

Beskrivning

Denna enhet används för att mäta din gas-, vatten- eller elförbrukning. Mätresultaten visas i mobila enheter, pekskärm och eko-displayen. Med hjälp av eko-displayen och/eller energimjukvaran kan man övervaka förbrukningen eller produktionen och upptäcka avvikelser. För att få en detaljerad analys måste systemet vara utrustat med ett IP-interface som registrerar mätuppgifterna. Enheten kan anslutas till tre olika mätare och är utrustad med LED-indikeringar för status av enheten samt respektive kanal.

Specifikationsbeskrivning

Pulsräknare för Niko Home Control.

 • Funktion: Med pulsräknaren kan du övervaka gas-, vatten- och elförbrukning samt elproduktion.

Denna modul har tre pulsingångar. Den kan därför anslutas till upp till tre mätare. Pulsräknaren räknar pulsarna och omvandlar summan till m³ eller kWh. Skalfaktorn för pulsarna (t.ex. 1 puls = 10 liter) och mätartypen (gas, vatten eller el) kan väljas via programmeringsprogramvaran. Eko-displayen visar den totala elförbrukningen och elproduktionen, om tillämpligt. Om du vill kunna följa hemmets tidigare elförbrukning måste installationen utrustas med en IP-modul som loggar mätdata. En detaljerad översikt över dessa data kan begäras via pekskärmen, en smartphone eller Niko Home Control-energiprogramvaran.

Om Niko Home Control-installationen har en IP-modul kan denna modul användas för att lagra mätdata. Hur länge IP-modulen kommer att lagra dessa data beror på antalet kanaler i installationen. En översikt ges i tabellen nedan. Om den boende vill lagra dessa data under en längre tidsperiod måste han/hon säkerhetskopiera dessa data med Niko Home Control-energiprogramvaran innan befintliga data skrivs över.

Använd programmeringsprogramvaran för att välja valuta: EUR eller GBP. Gas- och vattenförbrukning anges i m³ och el i kWh. Följande inställningar kan väljas per kanal:

 • kanalnamn.
 • kanaltyp: gas, vatten, el.
 • pulsomvandlingsfaktor: 1–1 000 pulser/m³ för gas och vatten, 1–10 000 pulser/kWh för el.
 • för el: global, konsument, genererad mängd.

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet.

 • högsta pulsfrekvens per ingång: 10 Hz
 • kortaste pulslängd: 30 ms
 • endast för mätare med en pulsutgång som är isolerad från elnätet i enlighet med SELV-krav
 • mätenheter endast i informationssyfte, kan inte användas för fakturering
 • Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
 • Anslutningsterminaler: 1 x 4 skruvplintar
 • Anslutningsklämmor
  • 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm² tråd per anslutningsterminal
 • DIN-mått: 2E
 • Mått (HxBxD): 90 x 35 x 66 mm
 • Märkning: CE

Select a product below to view related articles, variants or accessories:

Favoriter ( 0 )