! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Analog utgångsaktor 0-10 V för Niko Home Control

Type nr.
550-00240
E-Nr.
1710645
Tekniska datablad
Tekniska manualer
CE-märkning certifikat

Beskrivning

Denna utgångsaktor används för att styra tre olika enheter med analog signal från Niko Home Control-installationen. Dessa ska vara försedda med analog 0-10 V signalingång, t.ex. dimrar med hög effekt, ventilationsaggregat osv. Utgångsaktorn är utrustad med LED-indikeringar för status av aktorn samt respektive kanal.

Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på www.niko.eu/innovation.

Specifikationsbeskrivning

Analog utgångsaktor 0-10 V för Niko Home Control.

 • Funktion: Upp till tre dimmerbrytare med hög effekt kan anslutas till Niko Home Control-installationen med den analoga styrmodulen 0–10 V. Tre dimbrytare med en analog ingång på 0-10 V kan anslutas till modulen. Användbara Niko-referenskoder: 05-711, 05-715, 65-410, 330-00701.

Utgången skickar en signal mellan 0 och 10 V för att styra den anslutna dimmern, vilket gör att programmerade åtgärder eller stämningsinställningar kan aktiveras. Genom att trycka på motsvarande knapp kan status för varje utgång ändras manuellt och tillfälligt för ansluta en lampa. Kom ihåg att aktiveringen eller avaktiveringen endast är tillfällig och kommer att upphävas av nästa busskommunikation.

Avståndet mellan dimmerbrytarna och modulen ska inte överstiga 50 m. Högst tre dimmerbrytare kan anslutas per modul.

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet.

 • 3 utgångar: 0–10 V (FELV, klenspänning för funktionsändamål), spänningsstyrd (U)
 • maximalt avstånd mellan dimmerbrytare och modul: 50 m
 • maximal belastning: 10 mA per kanal
 • kortslutningsskydd per kanal
 • Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
 • Anslutningsterminaler: 1 x 4 skruvplintar
 • Anslutningsklämmor
  • 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm² tråd per anslutningsterminal
 • DIN-mått: 2E
 • Mått (HxBxD): 90 x 35 x 66 mm
 • Märkning: CE

Select a product below to view related articles, variants or accessories:

Favoriter ( 0 )